1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Rok4VMT90F6td
Jakimi metodami zmniejsza się emisję pyłów i gazów podczas produkcji cementu? Możliwe odpowiedzi: 1. sita mechaniczne na kominach, 2. filtry workowe i odpylacze pulsacyjne, 3. natryski kwasami
1
Ćwiczenie 2

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

R11pBs0p0JfEl
Czym jest emisja procesowa w produkcji cementu? Możliwe odpowiedzi: 1. Emisja CO2 powstała w wyniku użycia minimalnej ilości paliwa stałego bez dodatku paliw alternatywnych., 2. Emisja CO2 związana z linią przesyłową - związana z wywiewaniem materiału skalnego z taśmociągu i ciężarówek przewożących gotowy cement., 3. Emisja CO2 związana z procesem produkcyjnym, a konkretnie z rozkładem termicznym kamienia wapiennego.
2
Ćwiczenie 3

Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RtyqqYl1I5DZu
Łączenie par. . W produkcji cementu nie powstają ścieki przemysłowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W produkcji cementu emisja produktowa jest równoważna emisji procesowej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przemysł cementowy otrzymuje nielimitowane przydziały emisyjne na produkcję CO2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Połącz nazwę materiału z jego opisem.

RAi2WCJRhQ8gR
beton Możliwe odpowiedzi: 1. mieszanina wapna gaszonego, piasku i wody, 2. mieszanina cementu, piasku, wody i kruszywa, 3. wyroby z naturalnych glin ich mieszanin z dodatkami mineralnymi, 4. zmielona mieszanina gipsu z wypaloną mieszaniną wapieni, margli, ziemi okrzemkowej zaprawa wapienna Możliwe odpowiedzi: 1. mieszanina wapna gaszonego, piasku i wody, 2. mieszanina cementu, piasku, wody i kruszywa, 3. wyroby z naturalnych glin ich mieszanin z dodatkami mineralnymi, 4. zmielona mieszanina gipsu z wypaloną mieszaniną wapieni, margli, ziemi okrzemkowej cement Możliwe odpowiedzi: 1. mieszanina wapna gaszonego, piasku i wody, 2. mieszanina cementu, piasku, wody i kruszywa, 3. wyroby z naturalnych glin ich mieszanin z dodatkami mineralnymi, 4. zmielona mieszanina gipsu z wypaloną mieszaniną wapieni, margli, ziemi okrzemkowej ceramika Możliwe odpowiedzi: 1. mieszanina wapna gaszonego, piasku i wody, 2. mieszanina cementu, piasku, wody i kruszywa, 3. wyroby z naturalnych glin ich mieszanin z dodatkami mineralnymi, 4. zmielona mieszanina gipsu z wypaloną mieszaniną wapieni, margli, ziemi okrzemkowej
21
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, czym jest handel emisjami CO 2 .

R1JxwoK3lJKVo
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Połącz definicję z hasłem.

R1a5GnnV5tVoc
rekultywacja Możliwe odpowiedzi: 1. przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka, 2. wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, 3. unieruchomienie atomów, cząsteczek, a w konsekwencji całego materiału poprzez adsorpcję na powierzchni nośnika lub wewnątrz specyficznych struktur, 4. odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych immobilizacja Możliwe odpowiedzi: 1. przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka, 2. wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, 3. unieruchomienie atomów, cząsteczek, a w konsekwencji całego materiału poprzez adsorpcję na powierzchni nośnika lub wewnątrz specyficznych struktur, 4. odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych recykling Możliwe odpowiedzi: 1. przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka, 2. wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, 3. unieruchomienie atomów, cząsteczek, a w konsekwencji całego materiału poprzez adsorpcję na powierzchni nośnika lub wewnątrz specyficznych struktur, 4. odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych emisja Możliwe odpowiedzi: 1. przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka, 2. wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, 3. unieruchomienie atomów, cząsteczek, a w konsekwencji całego materiału poprzez adsorpcję na powierzchni nośnika lub wewnątrz specyficznych struktur, 4. odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych
3
Ćwiczenie 7

Połącz w pary hasła i ich definicje.

R1QYliapWOQ2R
materiały wiążące Możliwe odpowiedzi: 1. hydrauliczny materiał wiążący, otrzymywany z surowców mineralnych (margiel, wapień, glina) poprzez wypalanie i następne zmielenie otrzymanego spieku, 2. mieszaniny zawierające materiał wiążący, tworzące po zarobieniu z cieczą (wodą) plastyczne zaczyny i przechodzące po upływie czasu ze stanu plastycznego w ciała stałe, 3. substancje (mineralne), które w stanie sproszkowanym po zmieszaniu z cieczą (wodą) tworzą plastyczne, łatwe do formowania masy, twardniejące i przechodzące po pewnym czasie w ciało stałe cement Możliwe odpowiedzi: 1. hydrauliczny materiał wiążący, otrzymywany z surowców mineralnych (margiel, wapień, glina) poprzez wypalanie i następne zmielenie otrzymanego spieku, 2. mieszaniny zawierające materiał wiążący, tworzące po zarobieniu z cieczą (wodą) plastyczne zaczyny i przechodzące po upływie czasu ze stanu plastycznego w ciała stałe, 3. substancje (mineralne), które w stanie sproszkowanym po zmieszaniu z cieczą (wodą) tworzą plastyczne, łatwe do formowania masy, twardniejące i przechodzące po pewnym czasie w ciało stałe zaprawy (ceramiczne, budowlane) Możliwe odpowiedzi: 1. hydrauliczny materiał wiążący, otrzymywany z surowców mineralnych (margiel, wapień, glina) poprzez wypalanie i następne zmielenie otrzymanego spieku, 2. mieszaniny zawierające materiał wiążący, tworzące po zarobieniu z cieczą (wodą) plastyczne zaczyny i przechodzące po upływie czasu ze stanu plastycznego w ciała stałe, 3. substancje (mineralne), które w stanie sproszkowanym po zmieszaniu z cieczą (wodą) tworzą plastyczne, łatwe do formowania masy, twardniejące i przechodzące po pewnym czasie w ciało stałe
3
Ćwiczenie 8

W każdym wierszu zaznacz właściwą opcję,  która doprowadzi do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji CO 2 .

Do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji CO 2 , doprowadzi:

R14DbLt6mY0pn
Łączenie par. . wysokoemisyjne techniki produkcji cementu. Możliwe odpowiedzi: poprawę wydajności pieców cementowych. odzyskiwanie energii cieplnej z procesów produkcyjnych. Możliwe odpowiedzi: poprawę wydajności pieców cementowych. obniżenie udziału klinkieru w cemencie. Możliwe odpowiedzi: poprawę wydajności pieców cementowych