Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zasada zachowania ładunku

Grafika interaktywna ilustruje przykłady zastosowania zasady zachowania ładunku wskazane w tekście „Warto przeczytać” oraz rozszerza je o kilka dodatkowych. Jest podzielona na dwa pola z nagłówkami, w pierwszym mamy przykłady zachowania ładunku w zjawiskach makroskopowych, w drugim przykłady z poziomu atomowego. Każdy przykład to rysunek, który po najechaniu myszką powiększa się, natomiast obok niego wyświetla się dymek z krótkim objaśnieniem.

R1BRWO5w1bmgc
Ilustracja interaktywna 1. elektyzacja przez pocieranie W trakcie pocierania dwóch ciał, na obu z nich może pojawić się ładunek. Jednak zawsze pojawia się tyle samo ładunku dodatniego, co ujemnego. Można by przypuszczać, że w czasie pocierania ładunek jest w jakiś sposób „wytwarzany”, ale to nieprawda. W rzeczywistości elektryzowanie polega na przestrzennej separacji ładunków dodatnich i ujemnych, które od początku znajdowały się w elektryzowanych ciałach., 2. rozgałęziony obwód elektryczny W jednostce czasu z węzła obwodu elektrycznego może wypłynąć tylko taka ilość ładunku, jaka do niego wpłynęła. Ładunek w obwodzie elektrycznym nie ginie ani nie powstaje. To prawo, wynikające z zasady zachowania ładunku, nazywa się pierwszym prawem Kirchhoffa (lub prądowym prawem Kirchhoffa)., 3. rozpad beta neutronu Podczas przemiany promieniotwórczej beta obojętny neutron zamienia się w dodatni proton, ujemny elektron i obojętne antyneutrino. Ponieważ ładunki protonu i elektronu są równe co do wartości bezwzględnej, całkowity ładunek przed i po przemianie ma wartość zero. Zasada zachowania ładunku jest spełniona., 4. przemiana kwantu światła : W świecie cząstek elementarnych jest możliwe, że kwant światła – foton – traci pęd, padając na jądro atomowe, i zamienia się w dwie cząstki: elektron i jego antycząstkę – pozyton. Proces ten nazywa się kreacją pary elektron–pozyton. Foton nie ma ładunku elektrycznego, natomiast elektron i pozyton mają ładunki równe co do wartości, lecz o przeciwnym znaku. W ten sposób całkowity ładunek przed i po rozpadzie wynosi zero. Możliwe jest też zdarzenie odwrotne, gdy pozyton i elektron łączą się, tworząc foton. Taki proces nazywamy anihilacją pary elektron–pozyton.
Polecenie 1

Większość ciał zawiera bardzo dużo naładowanych cząstek. Dlaczego więc większość ciał nie wykazuje statycznego ładunku elektrycznego?

uzupełnij treść
Polecenie 2

W jaki sposób określiłbyś, czy dany pręt jest naładowany ładunkiem dodatnim, czy ujemnym?

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida