Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1OXw5qgPGXDH1
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawne uzupełnienia poniższych zdań, zawierających informację na temat budowy atomu: Atom jest zbudowany z dodatnio / ujemnie / obojętnie naładowanego jądra oraz elektronów, które mają ładunek dodatni / ujemny / obojętny. Spośród cząstek tworzących jądro atomowe, protony mają ładunek dodatni / ujemny / obojętny, a neutrony dodatni / ujemny / obojętny. Atom jako całość jest naładowany dodatnio / naładowany ujemnie / elektrycznie obojętny.
RzIUhN935j6Ti1
Ćwiczenie 2
Nadmuchany balon został naelektryzowany przez potarcie jedwabną chustką. Balon jest teraz naładowany ujemnie. Wybierz poprawne dokończenie zdania spośród podanych:

Korzystając z zasady zachowania ładunku, możemy powiedzieć, że: Możliwe odpowiedzi: 1. jedwabna chustka ma teraz również ładunek ujemny, ale trochę mniejszy., 2. jedwabna chustka jest teraz naładowana ładunkiem dodatnim., 3. jedwabna chustka jest teraz obojętna elektrycznie.
R1VKCYlf1k30K1
Ćwiczenie 3
Jak oddziałują ze sobą dwa elektrony? Wybierz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Odpychają się., 2. Przyciągają się., 3. Nie ma między nimi oddziaływania.
R1R1a4IQdh1Wb2
Ćwiczenie 4
Grzebień i włosy naelektryzowały się na skutek pocierania o siebie. Na grzebieniu zgromadził się ładunek o wartości bezwzględnej 12 μC. Uzupełnij zdanie: Bezwzględna wartość ładunku zgromadzonego na włosach wynosi Tu uzupełnij μC.
Rj5encCTn8HI91
Ćwiczenie 5
W pewnym obwodzie elektrycznym ładunek elektryczny wpływa do węzła dwoma przewodami, wypływa z węzła jednym przewodem. W ciągu sekundy do węzła wpływa ładunek o wartości 100 mC pierwszym przewodem oraz ładunek o wartości 200 mC drugim przewodem. Uzupełnij poniższe zdanie: W ciągu sekundy z badanego węzła trzecim przewodem wypływa ładunek o wartości Tu uzupełnij mC.
RvsrmPRI8KdRH1
Ćwiczenie 6
W czasie elektryzowania dwóch ciał przeszedł pomiędzy nimi ładunek o wartości 1 μC. Wybierz poprawne dokończenie zdania:

Liczbę ładunków elementarnych, która przeszła z jednego ciała na drugie podczas elektryzowania, wyrazimy w: Możliwe odpowiedzi: 1. setkach., 2. tysiącach., 3. milionach., 4. bilionach.
3
Ćwiczenie 7

W reakcji rozpadu jądra uranu, wykorzystywanym w energetyce jądrowej, jądro uranu uderzone przez neutron rozpada się na dwa jądra lżejszych pierwiastków: baru i kryptonu. Przy okazji są emitowane 3 nadmiarowe neutrony. Korzystając z układu okresowego pierwiastków sprawdź, czy w rozpadzie tym jest spełniona zasada zachowania ładunku.

uzupełnij treść
RIWmsZAmdd95L3
Ćwiczenie 8
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.