Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Lr9JrkjDBED1
Ilustracja interaktywna przedstawia narządy dodatkowe oka człowieka i ich funkcje. Zaznaczono między innymi brwi, rzęsy, gruczoł łzowy, spojówkę, górny i dolny kanalik łzowy, przewód nosowo-łzowy. Górny i dolny kanalik łzowy znajdują się powyżej i poniżej kącika oka zwanego mięskiem łzowym. Przewód nosowo-łzowy to element biegnący od mięska łzowego - jest podłużny, zawinięty w kształt wąskiej litery U. Leży poniżej górnego kanalika łzowego. W jego górnej części po prawej stronie jest woreczek łzowy, a po lewej stronie jama nosowa. Mięsień okrężny oka leży nad górnym kanalikiem łzowym. Opisano: 1. Powieka dolna z rzęsami. Powieka dolna jest fałdem skórnym. Pod skórą znajduje się mięsień okrężny, a pod nim tkanka łączna zbita, budująca tak zwaną tarczkę, która nadaje kształt powiece. W tarczce znajdują się gruczoły tarczkowe Meiboma wydzielające lipidy natłuszczające brzeg powiek oraz wchodzące w skład filmu łzowego. Od wewnątrz powiekę wyściela błona śluzowa zwana spojówką. Do głównych funkcji powieki dolnej (podobnie jak powieki górnej) należy ochrona gałki ocznej przed urazami mechanicznymi i światłem o zbyt dużym natężeniu, a także rozprowadzanie łez po powierzchni rogówki. Powieka dolna porośnięta jest rzęsami – lekko zaginającymi się, krótkimi włosami o długości od 6 do 8 mm. Szacuje się, że na dolnej powiece występuje od 50 do 150 włosów. Do mieszków rzęs uchodzą gruczoły łojowe Zeissa (wytwarzające lipidy wchodzące w skład filmu łzowego) oraz gruczoły potowe Molla. Rzęsy powieki dolnej, tak jak rzęsy powieki górnej, wyłapują i zatrzymują cząsteczki pyłu, kurzu oraz innych drobnych zanieczyszczeń., 2. Spojówka. Przezroczysta błona śluzowa pokrywająca wewnętrzną powierzchnię powiek oraz przednią część gałki ocznej (rogówkę). Pełni funkcję wydzielniczą – jej gruczoły wydzielają śluz bogaty w mucynę, będący jednym ze składników filmu łzowego., 3. Gruczoł łzowy. Stanowi główny element narządu łzowego i leży w górnej części oczodołu nad gałką oczną. Wytwarza nieprzerwanie płynną wydzielinę, której głównym składnikiem jest woda i która jednocześnie jest głównym składnikiem łez., 4. Powieka górna z rzęsami. Powieka górna pełni takie same funkcje jak powieka dolna. Charakteryzuje się także podobną budową, ale jest większa, a pod skórą znajduje się w niej poza mięśniem okrężnym także mięsień dźwigacz, mający za zadanie unoszenie górnej powieki. Rzęsy powieki górnej, tak jak rzęsy powieki dolnej, pełnią funkcje zewnętrznej osłony, a uchodzące do ich mieszków gruczoły łojowe Zeissa wydzielają lipidy wchodzące w skład filmu łzowego. Na powiece górnej występuje z reguły większe zagęszczenie rzęs – rośnie na niej od 120 do 250 włosów, rzęsy te są także dłuższe – osiągają długość od 8 do 12 milimetrów., 5. Brwi. Krótkie, gęste włosy, rosnące na łukach nadoczodołowych i ograniczające górną powiekę. Na jednym łuku rośnie od 250 do 400 brwi. Podobnie jak rzęsy zatrzymują drobne zanieczyszczenia, ale ich głównym zadaniem jest chronienie gałki ocznej przed spływającym z czoła potem (także deszczem i krwią)., 6. Mięsień okrężny oka. Znajduje się w obu powiekach pod skórą, a rola tego mięśnia polega na zamykaniu szpary powiekowej: jego skurcz powoduje m.in. zacisk powiek (część oczodołowa mięśnia) i ich spokojne zamykanie (część powiekowa mięśnia)., 7. Górny kanalik łzowy. Początkowy, niewielki fragment drogi łzowej. Najpierw biegnie poziomo, a następnie w kierunku nosa. Tam łączy się z dolnym kanalikiem łzowym i uchodzi do woreczka łzowego, do którego odprowadza łzy., 8. Punkt łzowy (mięsko łzowe). Jajowaty twór, mający budowę pośrednią między skórą a spojówką, pokryty wielowarstwowym nabłonkiem płaskim. Zawiera nieliczne komórki śluzowe, drobne włoski i gruczoły łojowe. Stanowi punkt zborny łez, z którego łzy są odprowadzane do kanalików łzowych., 9. Dolny kanalik łzowy. Jak górny kanalik łzowy stanowi początkowy fragment drogi łzowej i odznacza się podobną budową: najpierw biegnie poziomo, a następnie w kierunku nosa, gdzie łączy się górnym kanalikiem łzowym i uchodzi do woreczka łzowego, do którego odprowadza łzy., 10. Woreczek łzowy. Znajduje się w przyśrodkowej ścianie oczodołu. Jest zbudowany z nabłonka dwuwarstwowego walcowatego. Stanowi swoisty zbiornik na łzy, do którego łzy są odprowadzane przez kanaliki łzowe. Woreczek łzowy łączy się z przewodem nosowo-łzowym., 11. Przewód nosowo-łzowy. Przewód łączący się z woreczkiem łzowym i odprowadzający łzy do jamy nosowej. Ma długość około 15 milimetrów i średnicę wynoszącą około 4 milimetrów., 12. Jama nosowa.
Narządy dodatkowe oka człowieka i ich funkcje.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
RiyDqcxmqsmya
{duzepole@Przeanalizuj grafikę interaktywną, a następnie:.
R1YQp1bjEhWFM
(Uzupełnij).
Polecenie 2
R8barrDb2ZGc2
Odnosząc się do grafiki interaktywnej oraz własnej wiedzy, przedstaw mechanizm powstawania łez. (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1e4VLmobeH4F
Zastanów się, jakie znaczenie ma obecność spojówki po wewnętrznej stronie powiek. (Uzupełnij).
Polecenie 4
R1UkvwhrE3CGz
Przedstaw rolę brwi i rzęs w ochronie gałki ocznej. (Uzupełnij).