Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Oceń, które regiony Polski są najlepsze dla uprawiania speleologii i wyjaśnij dlaczego.

R1G1a6XtOLlrC
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wskaż, jakie umiejętności oraz predyspozycje fizyczne i psychologiczne są przydatne podczas eksploracji jaskiń.

R4M8jrjvsoePR
(Uzupełnij).
RWkbFPMnbgOj51
1. abc def
Występowanie jaskiń w Polsce
Źródło: T. Matyjka, Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.