Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj mapę występowania lodu na Ziemi. Oceń wpływ warunków klimatycznych na utrzymywanie się lodu na Ziemi.

Przeanalizuj opis mapy występowania lodu na Ziemi. Oceń wpływ warunków klimatycznych na utrzymywanie się lodu na Ziemi.

R1cdM1octmk3H
(Uzupełnij).
R3a21xfD3LkAR1
Mapa świata przedstawia występowanie lodu na Ziemi. Na mapie zaznaczono między innymi lądolody, lodowce górskie, lodowiec szelfowy. Lądolód to Antarktyda i Grenlandia. Lodowce górskie zaznaczono między innymi w południowo-zachodniej Ameryce Południowej, północno-zachodniej części Ameryki Północnej, w Szwajcarii i Himalajach. Lodowiec szelfowy obejmuje między innymi obrzeża Antarktydy. Pak lodowy i góry lodowe występują u wybrzeży Antarktydy i na północy aż po Grenlandię, północną część Ameryki Północnej, północne wybrzeże Azji. Zaznaczono granice wieloletniej zmarzliny ciągłej - obejmuje północne obszary Ameryki Północnej oraz Azji. Opisano: 1. Lądolody. Lądolody pokrywają prawie całą Antarktydę i Grenlandię oraz znaczne obszary na wyspach Arktyki. Lądolody mogą pokrywać niemal cały kontynent lub znaczną jego część. W plejstocenie (2,6 miliona‑11,7 tysięcy lat temu) ogromne obszary półkuli północnej były wielokrotnie pokrywane lądolodami. Zdjęcie na pierwszym planie przedstawia pingwiny stojące na zamarzniętej powierzchni. W tle jest ściana lodowca. 2. Lodowce górskie. W regionach wysokogórskich prawie wszystkich kontynentów (z wyjątkiem Australii) rozwinęły się znacznie mniejsze lodowce górskie - łącznie zajmują zaledwie 1,3% powierzchni zlodowaconej. Budowa lodowca zależy od warunków klimatycznych, topograficznych, rzeźby terenu oraz ilości lodu. Zdjęcie przedstawia czoło lodowca, przed którym jest woda. Na powierzchni wody unoszą się duże kawałki lodu., 3. Południowa granica wieloletniej zmarzliny ciągłej. Na obszarach, gdzie średnia temperatura roczna powietrza jest niższa niż - 5 stopni Celsjusza, występuje wieloletnia zmarzlina ciągła. Tworzy zwarte obszary w wysokich szerokościach geograficznych., 4. Południowa granica wieloletniej zmarzliny wyspowej Strefa zmarzliny nieciągłej. Są to izolowane płaty, których zasięg wyznacza izoterma -1 stopnia Celsjusza., 5. Lód szelfowy. Po dotarciu lodu do płytkiego morza powstają lodowce szelfowe. Są to rozległe płyty lodowe pływające po powierzchni morza. Powierzchnia lodowca szelfowego jest niemal zupełnie płaska i zakończona lodowym klifem, stanowiącym czoło lodowca, od którego oddzielają się góry lodowe. Zdjęcie ukazuje pionową ścianę czoła lodowca, przed którą jest woda., 6. Pak lodowy i góry lodowe. Pak to stałe kry lodowe różnej wielkości oderwane od lodu przybrzeżnego lub krystalizujące na otwartym morzu. Oderwane fragmenty lodowców szelfowych pływające po morzach i oceanach nazywane są górami lodowymi. Na zdjęciu jest statek płynący po morzu, na którym znajduje się kra.
Źródło: Czubla P., Papińska E., Geografia dla maturzysty . Część 1, Wydawnictwo Szkolne PWN
Grafiki w panelach bocznych – Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, [online], dostępny w internecie: https://pixabay.com.