Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RbNqPgCyIFM241
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłowe dokończenie zdania.

Na około 10% powierzchni Ziemi woda występuje w postaci: Możliwe odpowiedzi: 1. półpłynnej jako pak lodowcowy., 2. stałej jako lód naziemny: lodowce i stała pokrywa śnieżna oraz lód podziemny: wieczna zmarzlina., 3. półplastycznej jako wieczna zmarzlina.
11
Ćwiczenie 2

Wymień warunki, jakie muszą być spełnione, aby w górach powstał lodowiec.

ResMrbgq3I5qh
(Uzupełnij).
R1BxexaOSjKKc1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Lodowce i lądolody gromadzą 24 mln km³ wody, co stanowi prawie 2% ogółu wód hydrosfery.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W plejstocenie (2,6 mln‑11,7 tys. lat temu) ogromne obszary półkuli północnej były wielokrotnie pokrywane lądolodami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Lądolody pokrywają całą Antarktydę i Grenlandię oraz Kanadę.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 4
R63NqfSIc63Iw
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, licencja: CC BY-SA 1.0.
R1aaUJbrmnxRm
Uzupełnij tekst: Budowa lodowca zależy od warunków 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach, 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach terenu oraz ilości lodu. Lodowce górskie tworzą się w górach i na 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach, mają mniejszą powierzchnię od 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach, które mogą zajmować ogromne obszary. W odpowiednich warunkach klimatycznych (1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach temperatura, przewaga opadu śniegu w ciągu roku nad jego ubytkiem w wyniku 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach i parowania) i na obszarze o sprzyjającym ukształtowaniu terenu (wklęsłym lub 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach) może dojść do połączenia wielu lodowców w olbrzymi 1. klimatycznych, 2. rzeźby, 3. lądolodów, 4. równinnym, 5. masyw, 6. niska, 7. topnienia, 8. wyżynach zwany lądolodem.
1
Ćwiczenie 5
RqRoEj1Q3LN8S
Scharakteryzuj strefę zmarzliny ciągłej i nieciągłej.
Źródło: Grafika – Stasiak J., Zaniewicz Z., Geografia Vademecum maturalne 2008, Operon.
R16rLpbMROiqF
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6
RrrMLzJA1Ebh8
Wysłuchaj nagrania abstraktu, ułóż do niego pytania i zadaj je koledze.
Źródło: Grafika – P. Czubla, E. Papińska, Geografia dla maturzysty Część 1, Wydawnictwo Szkolne PWN.
RJycwYbmm9Uzy
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Oceń, jaki wpływ na żeglugę morską mają góry lodowe.

RJozEz2KlLzKU
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Podaj przykłady pięciu działań, które umożliwiają gospodarowanie na terenach wieloletniej zmarzliny.

R1azRP8lC5Eve
(Uzupełnij).