Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższą grafiką interaktywną. O czym mówił postulat praktycznego zaradzenia złu? W jaki sposób, według filozofów oświecenia, miało zostać wykorzenione zło?

R1G9h9kXnb1c2
(Uzupełnij).
R1e03NcmF15PJ1
Ilustracja interaktywna. Ilustracja przedstawia korowód ludzi, który zmierza w stronę pagórka, na szczycie którego rośnie drzewo i płoną pochodnie. Elementy ilustracji interaktywnej: 1. Teodycea Ważniejszym zadaniem niż teoretyczna kwestia teodycei stał się postulat praktycznego zaradzenia złu. Filozofowie oświeceniowi niezłomnie wierzą, że dzięki poprawnemu używaniu rozumu w skali społecznej (a więc dzięki edukacji) będzie to możliwe, wierzą, że Raj jest do "zrobienia" w człowieku, na ziemi, tu i teraz, tyle że wymaga to zmiany sposobu myślenia. Ilustracja przedstawia grupę mężczyzn w togach na schodach. Pod nimi znajdują się pulchne dzieci, które trzymają książkę oraz szkatułkę. Po prawej stronie ilustracji mężczyzna dmucha miechem w ogień pieca. Eskulapa, grecki bóg medycyny, ukazany jest w towarzystwie Apolla i Hipokratesa. Przedstawia się im egzotyczne substancje lecznicze, które po prawej stronie w laboratorium farmaceutycznym zamieniane są w leki.
licencja: CC BY 4.0 2. Wolter
Światowiec
A co się tyczy biblijnego Raju
Wraz z Diabłem, jabłkiem i pierwszym Rodzicem
Próżno niejeden starał się uczony
Ustalić jego miejsce i granice,
Daremnie Calmet, śmiałością wiedziony,
I mądry Huet − słali manifesty,
Bo Raj Ziemski jest, gdzie ja właśnie jestem. 3. I ten Raj filozofowie oświeceniowi, z większą lub mniejszą wiarą w ostateczny sukces, chcą zaprojektować za pomocą rozumu. Ilustracja przedstawia model astronomiczny, przy którym stoją mężczyźni, dzieci oraz jedna kobieta.
Joseph Wright of Derby, Model systemu słonecznego, 1766
licencja: domena publiczna
4. Rozum i rewolucja Ilustracja przedstawia płonący zamek. Na ulicy trwa bitwa. licencja: domena publiczna
W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej w imię oświecenia i dechrystnianizacji państwa podjęto szereg działań skierowanych przeciw tradycyjnej religii i jej instytucjom. 5. Okresem kulminacyjnym tego procesu było wprowadzenie 7 listopada 1793 r. kultu rozumu.
Ilustracja przedstawia maszerujący tłum ludzi na ulicy. Na krześle niesiona jest kobieta w długiej sukni, która trzyma włócznię.
Pochód "bogini Rozumu" idący ulicami Paryża. 6. Tradycyjne miejsca kultu miały się stać świątyniami rozumu. Ilustracja przedstawia wnętrze kościoła. Z ambony przemawia mężczyzna w świeckim stroju. 7. Podobne idee można znaleźć w filozofii Auguste’a Comte’a (1798—1857), który postulował wprowadzenie religii Ludzkości, Postępu i Ładu.
Ilustracja przedstawia portret starszego mężczyzny. Mężczyzna jest łysiejący, ma zmarszczki na twarzy oraz ubrany jest w czarną marynarkę.
Auguste Comte; licencja: domena publiczna
W stworzonym przez niego kalendarzu patronami dni, tygodni i miesięcy byli zamiast świętych naukowcy, odkrywcy oraz filozofowie (Kopernik był patronem całego tygodnia).
Pierre-Antoine Demachy, Święto Najwyższej Istoty na Champ-de-Mars, 1794
Źródło: https://commons.wikimedia.org/, domena publiczna.
Polecenie 2

Omów oświeceniowe działania państwa w czasie rewolucji francuskiej. Na jakie aspekty zwrócono uwagę?

RCh2lVIS8Yvgw
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Na podstawie informacji zamieszczonej w grafice interaktywnej oraz wybranych źródeł napisz, kto postulował wprowadzenie religii Ludzkości, Postępu i Ładu. Jakie były jego założenia? Czy zgadzasz się z tym pomysłem?

R1IyaKnx5rrnU
(Uzupełnij).