Graniastosłupy proste – własności

R1LVqU6nxvdSW1
Animacja pokazuje przykłady trzech figur przestrzennych, które są graniastosłupem o podstawie kwadratu, graniastosłupem o podstawie sześciokąta i graniastosłupem o podstawie trójkąta.
Graniastosłup prosty
Definicja: Graniastosłup prosty

Graniastosłup prosty to figura przestrzenna, która ma

  • dwie podstawy będące jednakowymi wielokątami,

  • ściany boczne będące prostokątami.

Nazwa graniastosłupa zależy od rodzaju wielokąta w podstawie.

RtrXmdhOuXMsr1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!

Elementy graniastosłupa prostego.

R1XtD0zSn2x2O1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 1
RLAOplG2pLnqy1
Rysunek graniastosłupa trójkątnego, graniastosłupa pięciokątnego i graniastosłupa sześciokątnego.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
R1PWqbOSqTXOP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Możemy spotkać się również z przestrzennymi figurami, które są pochyłe.

R1DqMw1K81BYG1
Animacja 3D pokazuje prostopadłościan i ostrosłup trójkątny, które obracają się.
Zapamiętaj!

Rodzaje graniastosłupów

R1d1ZgDsJUHAo1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iqKjs6p6qs_d5e180
classicmobile
Ćwiczenie 3

Która figura przedstawia graniastosłup prosty?

R17vsQ09Rgoaj1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RNbLUQ4P81cTN
static
A
Ćwiczenie 4

Uzupełnij tabelkę.

Tabela. Dane

Graniastosłup prosty

Liczba krawędzi bocznych

Liczba krawędzi podstawy

Liczba ścian

Liczba wierzchołków

siedmiokątny

ośmiokątny

dziewięciokątny

dwunastokątny

A
Ćwiczenie 5
R92mIZFgS9a401
zadanie silnikowe - atrapa
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6

Wypisz nazwy wszystkich krawędzi podstaw oraz krawędzi bocznych.

R6yfUVvN9pep01
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iqKjs6p6qs_d5e295
A
Ćwiczenie 7
R3zjvxocDY76s1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 8

Uzupełnij zdania.

Rs24DRgz3Ma1P1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  1. Krawędź RW jest równoległa do krawędzi ….

  2. Ściana PRW jest równoległa do ściany ….

  3. Krawędź AP nie jest prostopadła do krawędzi … i ….

  4. Ściana PAKR jest prostopadła do ścian … i ….

iqKjs6p6qs_d5e364

Graniastosłupy proste

A
Ćwiczenie 9

Oblicz sumę długości krawędzi bocznych oraz sumę długości krawędzi obu podstaw graniastosłupa przedstawionego na rysunku.

R1OiN8MyQZ7bI1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 10

Odpowiedz na pytania.

  1. Jaką nazwę nosi graniastosłup o podstawie w kształcie kwadratu, którego wszystkie krawędzie mają tę samą długość?

  2. Czy graniastosłup, którego podstawą jest trójkąt o bokach długości 3 cm, 4 cm6 cm, ma ściany boczne o jednakowych wymiarach?

A
Ćwiczenie 11

Ile graniastosłupów o podstawie czworokątnej widzisz na rysunku?

RXTnG6YiE2X9u1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RSu0GTX0eODmg