Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
A
Ćwiczenie 1
 1. Która liczba 5 czy - 8 jest większa i o ile?

 2. Podaj liczbę o 8 mniejszą od -2.

A
Ćwiczenie 2

Do każdej z podanych liczb zapisz liczbę do niej przeciwną.

 1. 9,0,-4

 2. 7,10,0,-5,-36,33

Uporządkuj liczby przeciwne w kolejności rosnącej.

A
Ćwiczenie 3

Podaj liczby, których

 1. odległość na osi liczbowej od zera wynosi 5

 2. wartość bezwzględna wynosi 7

A
Ćwiczenie 4

Oblicz.

 1. -25 + 17 =, (- 14) + ( -21) =

 2. 3 + = -7, (-12) + (-1) + 47=

A
Ćwiczenie 5

Oblicz.

 1.  9  -7

 2. 68  107 

A
Ćwiczenie 6

Oblicz.

 1. 5  -7

 2. - 56 : -8

 3. -5  -12 2 

 4. -81 : -33 

A
Ćwiczenie 7

Uzupełnij w poniższych równościach brakujące liczby.

 1. 54 := -6

 2.  : ( - 9) = - 8

 3. 135 : = - 15

 4.  : ( -12) = 12

A
Ćwiczenie 8

Które z podanych iloczynów są ujemne, a które dodatnie? Zapisz „+- jeśli iloczyn jest dodatni lub „-- jeśli jest ujemny.

 1. (- 2)  6  ( -1)  ( -2)

 2. (-2)³  (-1)  (-2)  ( -2) (-1) 

irKwegw84Y_d5e323
A
Ćwiczenie 9

Wskaż liczbę najmniejszą.

 1. -10, 18, - 9, 0, -1, 9,-17

 2. b | 10|,|18| , - 9 , 0 , 9 ,|- 17|

A
Ćwiczenie 10

Średnia temperatura powietrza w poniedziałek wynosiła  4˚C, a we wtorek była niższa o 6˚C.
Oblicz

 1. średnią temperaturę powietrza we wtorek

 2. średnią temperaturę powietrza tych dwóch dni

A
Ćwiczenie 11

Na początku kwietnia pan Piotr miał na koncie bankowym 1000 zł. W ciągu pierwszego tygodnia najpierw wypłacił 500 zł, a następnie jeszcze 550 zł.
Uzupełnij zdania.

 1. Pod koniec pierwszego tygodnia stan konta pana Piotra wynosił  zł.

 2. W drugim tygodniu pan Piotr najpierw wpłacił na konto 750 zł, a następnie wypłacił 600 zł. Pod koniec drugiego tygodnia miał na koncie .

A
Ćwiczenie 12

W turnieju brały udział dwie czteroosobowe drużyny z dwóch klas piątych. Każdy z zawodników mógł zdobyć dla drużyny punkty dodatnie lub ujemne. Zwyciężyła ta drużyna, która łącznie zdobyła więcej punktów.
Oto tabela z wynikami.

Tabela. Dane

Drużyna klasy Va

Liczba punktów

Drużyna klasy Vb

Liczba punktów

Kasia

8

Marysia

- 5

Wojtek

1

Filip

4

Ola

-2

Julka

3

Kuba

-3

Maciek

- 2
 1. Z której klasy pochodziła zwycięska drużyna?

 2. Ile punktów średnio zdobył zawodnik zwycięskiej drużyny?

C
Ćwiczenie 13

Podaj liczbę przeciwną do

 1. największej trzycyfrowej liczby naturalnej podzielnej przez 3

 2. najmniejszej trzycyfrowej liczby naturalnej podzielnej przez 3

 3. najmniejszej czterocyfrowej liczby naturalnej podzielnej przez 5

C
Ćwiczenie 14

Matematyk grecki Tales urodził się w roku 624 p.n.e. i żył 78 lat. Podaj rok śmierci tego matematyka.

C
Ćwiczenie 15

W tabeli wpisano liczby według pewnej reguły. Odgadnij regułę i uzupełnij tabelę.

Tabela. Dane
a
- 8
0
-1
-6
-5
-110
222
-89
b
9
1
7
111
C
Ćwiczenie 16

Oblicz.

 1. (-1)2  5 : 5

 2. b)(-1)24 -2 :2

 3. (-1)3 4 -10 (-2)

 4. (-1)3 3 (-2)(-2)2