Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
A
Ćwiczenie 1

W finale szkolnego turnieju „Wiem wszystko” spotkali się: Jola, Andrzej i Łukasz. Za odpowiedź można było uzyskać punkty dodatnie i ujemne. Wyniki pięciu rund podane są w tabeli. Oblicz, ile punktów zdobyli zawodnicy, a następnie uzupełnij zdania pod tabelą.

Tabela. Dane

zawodnicy

Runda

I
II
III
IV
V
- V

Jola

-8
6
5
-10
5

Andrzej

2
-5
-4
6
-3

Łukasz

7
-2
5
-4
7
 1. I miejsce przypadło ….

 2. Zawodnik, który zajął I miejsce, miał o  …punktów więcej niż zawodnik z III miejsca.

A
Ćwiczenie 2

Mówimy, że dług rośnie, gdy liczba ujemna, która go określa maleje. Pan Wojtek zadłuża się na 24 euro miesięcznie. Uzupełnij zdania.
W styczniu stan konta pana Wojtka wynosił 0 euro. Po 2 miesiącach dług pana Wojtka wynosił … euro, a jego stan konta … euro. Po 6 miesiącach stan konta był równy …, a po roku ... euro. Po 18 miesiącach saldo konta pana Wojtka wynosiło … Pan Wojtek zamierza spłacić swój dług w 4 równych ratach po … euro.

A
Ćwiczenie 3

Na diagramie przedstawiono średnią temperaturę powietrza zanotowaną w ciągu jednego tygodnia stycznia.

R1ATypselgeS91
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wykorzystaj dane przedstawione na diagramie i odpowiedz na pytania.

 1. W jakich dniach temperatura była niższa od  1° C ?

 2. Ile stopni temperatura w niedzielę była wyższa niż we wtorek?

 3. Jaka była różnica między najwyższą i najniższą temperaturą w tym tygodniu?

 4. Jaka była średnia temperatura w ciągu czterech pierwszych dni tego tygodnia?

Wskazówka
Dodaj temperatury z tych dni i podziel otrzymaną sumę przez liczbę dni.

B
Ćwiczenie 4

W konkursie matematycznym „Minusy wygrywają” uczeń za prawidłowo rozwiązane zadanie otrzymywał (-2) punkty, za brak rozwiązania (-4) punkty, a za błędną odpowiedź (-7) punków. Uczniowie rozwiązywali 15 zadań.

 1. Marek rozwiązał poprawnie 11 zadań, na jedno nie udzielił odpowiedzi, a pozostałe rozwiązał błędnie. Ile punktów zdobył on łącznie?

 2. Dorota nie rozwiązała 2 zadań, na 3 udzieliła błędnej odpowiedzi, a pozostałe zadania rozwiązała poprawnie. Ile punktów zdobyła ona łącznie?

 3. Iza rozwiązała w sumie 13 zadań, z czego 9 było rozwiązanych poprawnie. Ile punktów zdobyła ona łącznie?

i6b4oQUKlR_d5e203
classicmobile
Ćwiczenie 5

W tabeli podano średnie temperatury sześciu najbliższych Słońcu planet Układu Słonecznego.

TABELA

planeta

Merkury

Wenus

Ziemia

Mars

Jowisz

Saturn

średnia temperatura

350°C

482°C

17°C

63°C

121°C

125°C

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1Ut90zLTF33m
static
A
Ćwiczenie 6

Uzupełnij zdania.
Na początku kwietnia pani Agata miała na koncie bankowym 2500 zł. W ciągu pierwszego tygodnia wypłaciła najpierw 1500 zł, a później 400 zł. Pod koniec tygodnia stan jej konta (saldo) wynosił . W drugim tygodniu wpłaciła na konto 750 zł. Pod koniec drugiego tygodnia miała na koncie  zł. W trzecim tygodniu wypłaciła 3000 zł. Jej saldo było równe  zł. W czwartym tygodniu wpłaciła , żeby stan konta wyniósł 0 zł.

A
Ćwiczenie 7

Czy wiesz, że…?
Przeczytaj ciekawostki i uzupełnij zdania, wpisując brakujące liczby.

 1. Najwyższy szczyt na Ziemi, Mont Everest, ma wysokość 8850 m n.p.m. Najniższym
  miejscem jest Rów Mariański, położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, który
  znajduje się na głębokości 10911m p.p.m.
  Różnica poziomów między najwyższym i najniższym punktem na Ziemi wynosi … metrów.

 2. Najgłębszą jaskinią na świecie jest gruzińska jaskinia Krubera (Jaskinia Wronia) mająca
  głębokość 2191 metrów. Najgłębsza jaskinia Polski, Wielka Śnieżna, ma 824 m głębokości.
  Różnica między głębokościami tych jaskiń wynosi … metrów.

 3. Słone jezioro w Andach Środkowych w Boliwii położone jest na wysokości 3690 m n.p.m. i ma 3 m głębokości.
  Dno jeziora znajduje się na wysokości … m n.p.m.

 4. Najwyższy szczyt Polski – Rysy, ma wysokość 2499 m. Najniższy punkt w Polsce znajduje się w Raczkach Elbląskich na Żuławach Wiślanych około 2 m p.p.m.
  Różnica wysokości między tymi miejscami wynosi … metrów.

 5. Morze Martwe to jezioro znajdujące się w Izraelu i Jordanii. Lustro wody znajduje się na wysokości 418 m p.p.m. Maksymalna głębokość Morza Martwego wynosi 377 m.
  Najgłębsze miejsce Morza Martwego znajduje się na wysokości … m n.p.m.

 6. Na pustyni Gobi temperatura w ciągu letniego dnia osiąga 40°C w cieniu. Zimą temperatura bywa niższa nawet o 80°C.
  Na pustyni Gobi najniższa temperatura może wynosić  °C.