Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Jesienią chętnie wybieramy się do lasu, na grzybobranie.

R12vwI8Kn8M8q1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Narysuj ilustrację przedstawiającą las pełen grzybów. W tym celu uwzględnij poniższe wskazówki.
• Narysujm881652c3dd3fd29a_d308e69Narysuj jedno lub kilka drzew.
• Aby zwiększyć liczbę drzew w twoim lesie, zaznaczm881652c3dd3fd29a_d308e88zaznacz już narysowane drzewa, skopiuj i wklej je do swojego rysunku, a następnie przesuńm881652c3dd3fd29a_d308e94przesuń w wybrane miejsce.
• Wykorzystując krzywem881652c3dd3fd29a_d308e105krzywe, narysuj grzyba.
• Zaznacz narysowany grzyb, skopiuj go i wklej w wybrane miejsce, a następnie zmodyfikuj jego wielkość, kolor, kształtm881652c3dd3fd29a_d308e119Zaznacz narysowany grzyb, skopiuj go i wklej w wybrane miejsce, a następnie zmodyfikuj jego wielkość, kolor, kształt.
• Narysuj pozostałe elementy leśnego krajobrazu, wykorzystując różnego rodzaje pędzlem881652c3dd3fd29a_d308e131pędzle i możliwość wypełniania rysunków kolorem.

m881652c3dd3fd29a_d308e69
m881652c3dd3fd29a_d308e88
m881652c3dd3fd29a_d308e94
m881652c3dd3fd29a_d308e105
m881652c3dd3fd29a_d308e119
m881652c3dd3fd29a_d308e131
m881652c3dd3fd29a_d5e289

Napisz, w edytorze tekstu, opowiadanie o wędrówce po lesie w poszukiwaniu grzybów. Zastosuj w nim zasady poprawnej edycji tekstum881652c3dd3fd29a_d308e157zasady poprawnej edycji tekstu. Zwróć uwagę na:
• Zasady zachowania się w lesie.
• Rodzaje grzybów – opisz grzyby jadalne i te, które nie nadają się do spożycia.
Informacje o grzybach znajdź w zasobach sieci Internet. Możesz także porozmawiać o tym podczas spaceru z rodziną.

R15gDHReFiHsZ1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Zadbaj o prawidłową edycję tekstu. Dobierz krój czcionkim881652c3dd3fd29a_d308e170krój czcionki. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity. Do opisania poszczególnych grzybów zastosuj wypunktowaniem881652c3dd3fd29a_d308e179wypunktowanie. Wprowadź wyróżnieniem881652c3dd3fd29a_d308e190wyróżnienie w nazwach grzybów, używając na przykład innego koloru czcionki lub kursywy (pochylona czcionka).

Sprawdź swoje umiejętności edycji tekstu, wykonując poniższą krzyżówkę.

R1FoUWvMu2Mtc1
Ćwiczenie 1
Interaktywna krzyżówka
Źródło: Lidia Aparta <l.aparta@gmail.com>, licencja: CC BY 3.0.

Do opisów poszczególnych grzybów dołącz odpowiednie ilustracjem881652c3dd3fd29a_d308e205dołącz odpowiednie ilustracje. Mogą to być rysunki wcześniej wykonane w edytorze grafiki lub zdjęcia wyszukane w zasobach sieci Internet.
Pamiętaj o zachowaniu prawa autorskiego.

m881652c3dd3fd29a_d308e157
m881652c3dd3fd29a_d308e170
m881652c3dd3fd29a_d308e179
m881652c3dd3fd29a_d308e190
m881652c3dd3fd29a_d308e205
m881652c3dd3fd29a_d5e459

Zaprojektuj prezentację na temat grzybów rosnących w naszych lasach. Nie zapominaj o zasadach przygotowania prezentacji. W tym celu, wykonaj poniższe polecenia.
• Zaplanuj swoją pracę, dzięki czemu unikniesz późniejszych poprawek.
• Wybierz motyw tłam881652c3dd3fd29a_d308e243motyw tła dla swojej prezentacji.
• Jeśli to twoja pierwsza prezentacja, wybierz narzędzia, których użyjesz do jej projektowania.
• Zaprojektuj slajd tytułowy.
• Dodaj kolejne slajdym881652c3dd3fd29a_d308e252Dodaj kolejne slajdy do swojej prezentacji.
• Zamieść tekst na slajdachm881652c3dd3fd29a_d308e267Zamieść tekst na slajdach – wyszukane informacje możesz wpisać bezpośrednio do prezentacji lub wykorzystać opisy grzybów zamieszczone w opowiadaniu.
• Wstaw pasujące ilustracjem881652c3dd3fd29a_d308e279Wstaw pasujące ilustracje do projektowanej przez ciebie prezentacji. Mogą to być zdjęcia zapisane w twoim komputerze, clipartym881652c3dd3fd29a_d308e289cliparty, bądź wykonane wcześniej rysunki. Jeśli nie masz odpowiednich zdjęć, wyszukaj je w Internecie i zapisz w wybranym folderze.
• W trakcie projektowania prezentacji, sprawdzaj na bieżąco uzyskany efekt, uruchamiając jej pokaz.
• Pamiętając o prawie autorskim, podaj źródła zaczerpniętych z Internetu informacji.
• Po zakończeniu prac nad prezentacją, zapisz ją w przygotowanej lokalizacji.
Doskonałym uwieńczeniem pracy będzie przedstawienie prezentacji na temat grzybów przed koleżankami i kolegami z klasy.

R1UllwHSX6T4i1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Powodzenia!

m881652c3dd3fd29a_d308e243
m881652c3dd3fd29a_d308e252
m881652c3dd3fd29a_d308e267
m881652c3dd3fd29a_d308e279
m881652c3dd3fd29a_d308e289