Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z ilustracją interaktywną i wyjaśnij, w jaki sposób polscy twórcy renesansowi przetwarzali wzory antyczne.

R1JExPeYHIj6m1
(Uzupełnij).
R1MJ3DEOIVDCf1
1. Harmonia Polscy poeci renesansowi tworzyli swoje dzieła z niezwykłą dbałością o ich strukturę wersyfikacyjną i odpowiednie proporcje w budowie poszczególnych zdań. Zwracali również uwagę na jednorodność używanych wyrazów. Uważali, że piękno utworu literackiego zależy właśnie od jego wewnętrznej harmonii, którą można osiągnąć dzięki liczbom, proporcji oraz układowi. Harmonia taka cechuje epigramaty Mikołaja Reja zawarte w zbiorze pt. Źwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, źwirząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. A zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypadające (1562). Utwory wchodzące w skład zbioru mają regularną budowę, składają się ośmiu trzynastozgłoskowych wersów, przeważnie parzyście rymowanych. Poeta podzielił teksty Zwierzyńca na cztery rozdziały, grupując epigramaty o określonej tematyce. Znalazły się w nich teksty poświęcone sławnym ludziom, starożytnym bohaterom, uczonym, postaciom mitycznym, sławnym niewiastom, jak również ludzkim cnotom i wadom. Pojawiają opisy urzędów i zawodów, życia codziennego na wsi i bajki zwierzęce.
Polecenie 2

W cytatach umieszczonych w multimedium wskaż konkretne fragmenty, które ilustrują cechy poezji renesansowej.

RSocUcHC0eKF5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida