Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Naprawy i remonty maszyn, urządzeń i silników okrętowych

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 
– technik mechanik okrętowy 315105

bg‑blue

Instrukcja użytkowania

s

Spis treści

1

Informacje ogólne

E‑materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei. Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona”, który przekierowuje do następnego materiału. W każdej chwili można wrócić do poprzedniego materiału, poprzez kliknięcie przycisku „Poprzednia strona”.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

WprowadzenieDepiysFf6Wprowadzenie przedstawia ogólną informację, dla jakiej kwalifikacji i dla jakiego zawodu przeznaczony jest e‑materiał. Posiada również spis treści, dzięki któremu można przejść do konkretnego materiału poprzez kliknięcie na ikonę.

REMn5G5LIjPOv
Przykładowy wygląd spisu treści
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzi galeria zdjęćDJ6OX1Pjegaleria zdjęć, która za pomocą obrazów, tekstów i dźwięków przedstawia informacje na temat awarii oraz napraw urządzeń i maszyn okrętowych.

Na początku materiału znajduje się spis treści, który poprzez kliknięcie umożliwia bezpośrednie przejście do danego zagadnienia.

RonSGOpkB4MIv
Wygląd spisu treści w galerii zdjęć
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym elementem galerii znajduje się przycisk „powrót do spisu treści”. Umożliwia on powrót do spisu treści.

R1N0gUdV69ncw
Przycisk powrotu do spisu treści.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Uszkodzenia w galerii są pogrupowane. Najeżdżając myszą na daną grafikę wyświetla się jej opis. By wyświetlić grafiki lub zdjęcia w większym rozmiarze, należy na nie kliknąć. Strzałkami po lewej i prawej stronie można przemieszczać się pomiędzy grafikami.

R5Jul8QwZDNpi
Przykładowy wygląd galerii zdjęć
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Galeria posiada również odtwarzacz dźwięków maszyn i ich uszkodzeń. Górny odtwarzacz pozwala na odsłuchanie wszystkich dźwięków po kolei. Poniżej znajdują się pojedyncze dźwięki z nazwami.

Dźwięk w odtwarzaczu włącza i wyłącza się ikonką trójkąta wpisanego w koło. Kolejne dwa przyciski pozwalają przejść do poprzedniego lub kolejnego dźwięku. Ikona dwóch strzałek skierowanych w przeciwne strony pozwala na powtórzenie odtwarzania. Ikona skrzyżowanych strzałek włącza odtwarzanie losowe. W prawym dolnym rogu odtwarzacza można ustawić głośność dźwięku.

R1ZwwLWfFVswS
Przykładowy wygląd odtwarzacza dźwięków
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDoWyPZQebInteraktywne materiały sprawdzające zawierają pytania w formie testowej, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy. Pytania zawierają polecenia, z których wynika, w jaki sposób należy udzielić odpowiedzi (np. zaznaczyć, wpisać, dopasować). Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się informacja, czy była ona prawidłowa, czy nieprawidłowa.

Każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce:

R158qq0dcsBaD
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat, zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RHLFvC7LP2AwI
Widok przykładowego zadania
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po zaznaczeniu odpowiedzi można kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja zwrotna, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi w informacji zwrotnej będzie zawarty tytuł multimedium, na podstawie którego można uzupełnić wiedzę, aby prawidłowo rozwiązać zadanie. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Klikając na niego czyści się zaznaczone odpowiedzi, a zadanie wraca do formy wyjściowej. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia, w górnym prawym rogu zadania, znajduje się kolorowa ikonka. Jej kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty – średni, czerwony – trudny.

R1JBlemflmI6m
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęć dla e‑materiałuDilSUs94VSłownik pojęć dla e‑materiału umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału. Ponad pojęciami znajduje się wyszukiwarka pojęć. Należy wpisać w prostokątne pole określoną literę, a pojęcia zostaną przefiltrowane. Umożliwia to użytkownikowi znalezienie interesującego go zagadnienia. Pod każdą definicją znajdują się linki do materiałów multimedialnych, w których zostało użyte dane pojęcie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD1FQdc2OgPrzewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o celach i efektach kształcenia, które zapewnić ma e‑materiał. Posiada informację o strukturze e‑materiału i powiązaniach pomiędzy jego elementami, a także wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Można tam też znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem. Na górze przewodnika znajduje się spis treści, który umożliwia przejście do konkretnego fragmentu tekstu. W strukturze e‑materiału opisywane multimedia posiadają aktywne linki. Klikając na nie, można przejść do strony z danym multimedium.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDJqEGcbWoPrzewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑materiału oraz zawiera instrukcję, jak korzystać z materiałów w procesie samokształcenia. Można tam też znaleźć spis minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z e‑materiału. Na górze przewodnika znajduje się spis treści, który umożliwia przejście do konkretnego fragmentu tekstu. W strukturze e‑materiału opisywane multimedia posiadają aktywne linki. Klikając na nie, można przejść do strony z danym multimedium.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

8

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaD1H8YvYaaNetografia i bibliografia zawiera spis linków i pozycji bibliograficznych, na podstawie których tworzone były materiały zawarte w e‑materiale.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

9

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

10

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e‑materiale należy się upewnić, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolny Internet może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy strona zawiera rozbudowane multimedium. Najczęstszymi powodami spowalniającymi Internet są otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej oraz przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji). Jeżeli użytkownik korzysta z Internetu mobilnego słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści