Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Narzędzia kominiarskie

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - KOMINIARZ 713303

bg‑green

Instrukcja użytkowania

s

Spis treści

WprowadzenieWprowadzenie

Materiały multimedialne:Materiały multimedialne:

Wymagania techniczneWymagania techniczne

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałuProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiału

E‑materiał złożony jest z siedmiu elementów: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Przy użyciu przycisku „Następna strona” znajdującego się na dole, zostaniemy przekierowani do kolejnego materiału. Kliknięcie przycisku „Poprzednia strona” usytuowanego na górze pozwala z kolei na powrót do poprzedniego materiału.

Wprowadzenie

1

Zawiera informację, dla jakiego zawodu i kwalifikacji przeznaczony jest e‑materiał. Znajduje się tam również spis treści pozwalający na przejście do wybranego materiału po kliknięciu na jego ikonę.

RBJoQaWqxWQuz
Przykładowy wygląd spisu treści
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Materiały multimedialne

2

W ich skład wchodzą: galeria zdjęć, dwie animacje w 3D oraz film instruktażowy (tutorial).

Galeria zdjęć

3

Galeria zdjęćDfQt8qX7OGaleria zdjęć zawiera zdjęcia przedstawiające narzędzia kominiarskie. Zdjęcia pokazane zostały na pięciu planszach, między którymi możemy się przemieszczać, klikając na ikony strzałek umieszczonych po bokach ekranu.

Galeria zdjęć podzielona jest na trzy plansze umieszczone jedna pod drugą. Wybór grafik jest możliwy m.in. dzięki spisowi treści usytuowanemu na górze materiału.

RRUm2d8i0ov0D
Przykładowy wygląd spisu treści galerii
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Plansza jest wzbogacona o cyfrowe znaczniki. Kliknięcie znacznika pozwala na wyświetlanie opisów oraz nagrań audio. Nagrania audio i opisy są ze sobą tożsame.

R10cOgucxuK42
Przykładowy wygląd planszy ze znacznikami
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
R1DZNFQeLVFcC
Przykładowy wygląd wyświetlenia opisu i nagrania audio
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Animacja w 3D i film instruktażowy

4

Animacja w 3DDcbqJb9DgAnimacja w 3D Pierwsza przedstawia montaż narzędzi kominiarskich do czyszczenia ręcznego, druga - montaż narzędzi kominiarskich do czyszczenia mechanicznego.

Film instruktażowy (tutorial)D15dUbnIBFilm instruktażowy (tutorial) zawiera prezentację obsługi i zastosowania sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań zawodowych, przedstawienie wyglądu poszczególnych szczotek do czyszczenia oraz pozostałych urządzeń przydatnych do czyszczenia kominów.

Aby odtworzyć animację bądź film, należy kliknąć na ikonę trójkąta znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.

R5CbVa8XsHJK2
Ikona włączenia odtwarzania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po rozpoczęciu odtwarzania ikona trójkąta zmieni się w dwie pionowe równoległe linie oznaczające pauzę. Po kliknięciu w nie, animacja/film zatrzyma się.

R1EUUCX4kjCLO
Ikona zatrzymania odtwarzania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Na prawo od ikony znajduje się pasek, dzięki któremu można regulować – wyciszyć bądź podgłośnić – dźwięk w animacji/filmie. Aby to uczynić, należy przeciągnąć niebieski pasek do zadowalającego nas poziomu głośności. Całkowite wyciszenie dźwięku następuje po naciśnięciu ikony głośnika.

RjRjvQNYtJa4b
Pasek zmiany głośności dźwięku 
Źródło: Akademia Biznesu i Finansów Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Opcję włączenia lub wyłączenia napisów znajdziemy pod prostokątną ikoną z kreskami i kropkami.

RmsiivTnnWQ0w
Ikona panelu napisów
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
RkAyLCU0LBSJG
Panel włączania i wyłączania napisów
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Ikona „Auto” umożliwia wybór preferowanej jakości wyświetlanego materiału.

R1W7UR0Hv5eDp
Panel zmiany jakości
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po kliknięciu w ikonę “1x” rozwinie się panel umożliwiający wybór prędkości odtwarzania animacji/filmu.

RClyINYtGz3oQ
Panel zmiany prędkości odtwarzania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Ostatnia ikona, znajdująca się po prawej stronie, pozwala na włączenie trybu pełnoekranowego, a także jego późniejsze opuszczenie.

R1CxAfXe54r7d
Ikona włączenia trybu pełnoekranowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Poniższy przycisk pozwala na uruchomienie alternatywnej ścieżki dźwiękowej.

RKN7o2lJQT4Bk
Ikona włączenia alternatywnej ścieżki dźwiękowej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po aktywowaniu ścieżki alternatywnej ikona zmieni się na poniższą. Jej kliknięcie pozwala na wyłączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej.

RsMgoVBtiQcSF
Ikona wyłączenia alternatywnej ścieżki dźwiękowej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Interaktywne materiały sprawdzające

5

Interaktywne materiały sprawdzająceD3iJR8h6GInteraktywne materiały sprawdzające składają się z szeregu zadań pozwalających uczniom na sprawdzenie stanu swojej wiedzy. Każde ćwiczenie zawiera polecenie wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób należy udzielić odpowiedzi. Po prawej stronie każdego polecenia znajduje się ikonka informująca o poziomie trudności zadania: zielona – łatwe, żółta – średnie, czerwona – trudne.

RCgavfKIyzQ4B
Ikony z oznaczeniem poziomu trudności zadania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce. Kliknięcie zakładki z wybranym tematem umożliwia jego wyświetlenie.

R1J45j7l1qEKu
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po rozwiązaniu zadania należy użyć przycisku „Sprawdź”.

R1Xj81LlXRbxb
Ikona sprawdzenia poprawności odpowiedzi
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Wyświetli się informacja zwrotna dotycząca poprawności odpowiedzi, a także, w przypadku odpowiedzi niepoprawnej, ze wskazaniem multimedium, które pomoże w uzupełnieniu wiedzy. Poniżej tego przycisku znajduje się kolejny – „Pokaż odpowiedź”, umożliwiający wyświetlenie poprawnego rozwiązania danego zadania.

Po lewej stronie widnieje ikona gumki; po jej kliknięciu możemy wrócić do formy wyjściowej zadania – bez zaznaczonych odpowiedzi.

R1D20ehClA9rm
Ikona usunięcia wprowadzonych odpowiedzi
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W interaktywnych materiałach sprawdzających znajdują się też zadania testowe, składające się z pytań jedno- oraz wielokrotnego wyboru. Panel z testem zawiera tytuł, liczbę pytań, czas, jaki uczeń ma na jego rozwiązanie, oraz ostatni wynik, jeśli jest to kolejne podejście. Aby rozpocząć test, należy kliknąć przycisk „Uruchom”.

R1IYcmn4BkGmJ
Przykładowy ekran początkowy testu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po rozpoczęciu testu na górze panelu wyświetla się numer pytania, licznik czasu oraz ostatni uzyskany wynik. Poniżej znajduje się pytanie oraz odpowiedzi do wyboru. Wyświetlenie informacji zwrotnej następuje po kliknięciu przycisku „Sprawdź”. W przypadku błędnej odpowiedzi użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego może uzupełnić swoją wiedzę. Aby przejść do następnego pytania, należy skorzystać z przycisku „Dalej”.

Rrf4Ukar3EYFI
Przykładowy ekran pytania testowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Słownik pojęć dla e‑materiału

6

Słownik pojęćDiZUfk11RSłownik pojęć pozwala na zapoznanie się z kluczowymi pojęciami dotyczącymi e‑materiału oraz ich definicjami. Prostokątne pole zamieszczone na górze strony umożliwia wyszukiwanie pojęć. Pod każdą definicją znajdują się odnośniki do materiałów multimedialnych, w których użyte zostało dane pojęcie.

Przewodnik dla nauczyciela

7

Przewodnik dla nauczycielaDSHzFkIFOPrzewodnik dla nauczyciela zawiera dokładne informacje o celach i efektach kształcenia, które ma zapewnić dany e‑materiał, a także o jego strukturze oraz powiązaniach między elementami. Znajdują się tam również wskazówki, w jaki sposób e‑materiał  może zostać wykorzystany w pracy dydaktycznej, a także spis wymagań technicznych.

Na górze strony widnieje spis treści pozwalający na swobodne poruszanie się między wybranymi fragmentami przewodnika. Struktura e‑materiału jest wzbogacona o aktywne linki pozwalające na bezpośrednie przejście do danego materiału.

Przewodnik dla uczącego się

8

Przewodnik dla uczącego sięDewo2tcS7Przewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki, w jaki sposób e‑materiał może zostać wykorzystany w procesie samokształcenia. Przedstawia również jego strukturę oraz spis wymagań technicznych.

Na górze strony znajduje się spis treści pozwalający na swobodne poruszanie się między wybranymi fragmentami przewodnika. Struktura e‑materiału jest wzbogacona o aktywne linki pozwalające na bezpośrednie przejście do danego materiału.

Netografia i bibliografia

9

Netografia i bibliografiaDonUZDXe9Netografia i bibliografia zawiera spis linków i pozycji bibliograficznych, na podstawie których powstały materiały przedstawione w e‑materiale.

Wymagania techniczne

10

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z materiałów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

 • Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiału

11

W przypadku problemów z wyświetlaniem materiałów należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Problemy z łączem internetowym mogą spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy zawierają one rozbudowane multimedia. Najczęstszymi powodami spowalniającymi Internet jest otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej oraz przeciążenie systemu (mnogość aplikacji, które działają jednocześnie). Jeżeli użytkownik korzysta z Internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.