Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji – technik administracji 334306

bg‑azure

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 1. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 2. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R2N6TThvmIOFW
Przykład przycisku służącego nawigowaniu do poprzedniej strony
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RRAZv7HTQIrxR
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RZAtobPZOP84C
Widok przykładowego przycisku powiązanych ćwiczeń
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RO1R0NCfz4qih
Widok panelu dostosowującego e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być sczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

We wprowadzeniuDCOD3XRulwprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

R1CFwoq2PMZM5
Widok na fragment spisu treści
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

Infografika

InfografikaDsaVLapi8Infografika składa się z obrazka, na którym umieszczone są znaczniki.

RIQSMABPa8BBF
Widok ogólny na infografikę
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na znacznik z prawej strony schematu wyświetla się opis.

R544cvufK9XVV
Przykładowy widok na infografikę
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na schemacie. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis. Ikona przekreślonego oka wyłącza widok znaczników. Aby wyłączyć widok opisu, należy kliknąć „Wróć”, znajdujące się w jego prawym dolnym rogu, lub kliknąć w dowolnym miejscu schematu.

W oknach otwierających się po kliknięciu danego znacznika znajdują się poza informacjami tekstowymi nagrania audio dostępne w odtwarzaczu. Aby odtworzyć nagranie, należy kliknąć ikonę trójkąta. Obok znajduje się informacja o czasie odtworzonego fragmentu, pasek, dzięki któremu można zaznaczyć konkretny moment nagrania do otworzenia oraz informacja o całkowitej długości nagrania. W prawej części odtwarzacza znajduje się ikona głośnika służąca do wyłączenia/włączenia dźwięku oraz pasek, na którym można ustawić odpowiedni poziom głośności.

RmWgYH02ruHF7
Widok odtwarzacza audio
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Grafika interaktywna

Grafika interaktywnaDHrwde8ETGrafika interaktywna składa się z obrazka, na którym umieszczone są znaczniki.

R1BgkibkwP53v
Widok ogólny na grafikę interaktywną
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na znacznik z prawej strony infografiki wyświetla się opis.

RVeGeJ7yElhjF
Przykładowy widok na grafikę interaktywną
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na infografice. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis. Ikona przekreślonego oka wyłącza widok znaczników.

W oknach otwierających się po kliknięciu danego znacznika znajdują się poza informacjami tekstowymi nagrania audio dostępne w odtwarzaczu. Funkcjonalność odtwarzacza jest taka sama, jak w przypadku infografiki, opisanej wyżej.

Pod grafiką interaktywną znajduje się biblioteka dokumentów. Składa się z dwunastu opisanych dokumentów. W górnej części biblioteki znajduje się interaktywny spis dokumentów. Klikniecie na tytuł wybranego dokumentu spowoduje przeniesienie do niego.

R17DkhLHmttID
Widok na spis dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym dokumentem jest podpis oraz interaktywny odnośnik „Powrót do spisu treści”. Po kliknięciu na niego użytkownik zostanie przeniesiony do spisu treści.

R1TMIXrK74LwU
Widok na przykładowy dokument z podpisem i odnośnikiem do spisu dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby powiększyć dokument, należy najechać na niego kursorem, kliknąć, a następnie w nowym oknie kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę szkła powiększającego, która znajduje się w prawym, górnym rogu okna. Aby wyjść z dokumentu, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę X w prawym górnym rogu okna.

R1EEqQlilgWOc
Widok na przyciski funkcyjne biblioteki dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Dokumentacja interaktywna

Dokumentacja interaktywnaDzgusVyWgDokumentacja interaktywna składa się z wybranych wzorów dokumentów, dokumentów wypełnionych, opisów oraz dokumentów do wypełnienia przez ucznia. Po prawej stronie dokumentacji znajduje się interaktywne menu ze strukturą całej dokumentacji. Kliknięcie wybranego wiersza spowoduje przekierowanie do odpowiedniego okna dokumentacji.

Na pierwszej stronie dokumentacji interaktywnej wyświetla się tytuł multimedium: „Wewnętrzne akty prawne w administracji”. W dolnej części ekranu znajdują się dwa pola interaktywne: „Przykładowe dokumenty” oraz „Wzory z lukami”. Po kliknięciu na jedno z pól, wyświetli się menu wzorów dokumentów lub dokumentów do uzupełnienia. W górnej części, po prawej stronie obok menu dokumentacji, znajduje się przycisk, służący do ukrycia tego menu. Na dole po prawej stronie znajdują się przyciski „wstecz” i „dalej”, umożliwiające przejście do kolejnej lub poprzedniej strony.

RmzjoWJDJfv0U1
Widok na okno główne dokumentacji interaktywnej
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu w ikonę „Przykładowe dokumenty”, wyświetli się menu biblioteki dokumentów, w którym znajdują się nazwy kolejnych dokumentów. Po kliknięciu w daną nazwę, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony z dokumentem.

RqBA38tVM25qz
Widok na menu biblioteki dokumentów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następnie otworzy się okno, w którym znajduje się wybrany dokument. W dolnej części okna są interaktywne pola, dzięki którym można przejść do:

 • następnego dokumentu - przycisk „Następny”,

 • biblioteki dokumentów - przycisk „Biblioteka dokumentów”,

 • głównego menu dokumentacji - przycisk „Menu”.

Każdy element interfejsu dokumentacji posiada podpowiedź wskazującą na jego funkcjonalność. Aby wyświetlić podpowiedź, wystarczy najechać kursorem na dane pole interaktywne/przycisk. Widoczne jest to na poniższej grafice. 

R1LBCIqXiPqJb
Widok na stronę z przykładowym dokumentem
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu w menu głównym dokumentacji ikony „Wzory z lukami”, wyświetli się spis dokumentów do uzupełnienia. Po kliknięciu w daną nazwę, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony z dokumentem.

R1NIEE0twI93s
Widok na menu dokumentów do uzupełnienia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na pierwszej stronie dokumentu do wypełnienia znajduje się:

 • opis dokumentu,

 • polecenie,

 • przykładowy dokument.

Zarówno opis, jak i przykład dokumentu można przesuwać (scrollować) dzięki paskowi bocznemu. W prawym górnym rogu okna znajduje się przycisk „Lektor”. Po jego kliknięciu odtwarza się nagranie dodatkowych informacji, dotyczących danego dokumentu.

R94lG7h1w0Gyi
Widok na stronę z opisem i przykładem dokumentu
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W dolnej części okna znajdują się trzy przyciski:

 • „Dalej” - po kliknięciu wyświetli się strona z dokumentem do wypełnienia,

 • „Lista dokumentów interaktywnych” - po kliknięciu wyświetli się strona ze spisem dokumentów do wypełnienia,

 • „Menu” - po kliknięciu wyświetli się menu główne dokumentacji interaktywnej.

Po przejściu „Dalej” wyświetli się strona interaktywnego dokumentu z polami do uzupełnienia. Po kliknięciu danego pola wyświetla się rozwijana lista z odpowiedziami do wyboru. Aby wybrać daną odpowiedź, należy w nią kliknąć lewym przyciskiem myszy. Po uzupełnieniu wszystkich pól, można sprawdzić poprawność wypełnienia poprzez kliknięcie w lewym dolnym rogu przycisku „Sprawdź”.

Obok tego przycisku znajdują się dwa przyciski pozwalające przejść do innych stron w dokumentacji. Przycisk „Lista dokumentów interaktywnych” odsyła do strony ze spisem dokumentów do wypełnienia. Przycisk „Menu” odsyła do menu głównego dokumentacji.

Rw1Zbpy7WpOLx
Widok na stronę dokumentu do uzupełnienia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawym górnym rogu znajdują się trzy przyciski.

 • „Podpowiedź” - po kliknięciu na ten przycisk pojawia się informacja: „Aby uzupełnić luki, kliknij na nie i wybierz odpowiedź”;

 • „Lektor” - po kliknięciu na ten przycisk włączy się nagranie podpowiedzi.

 • „Drukuj” - przycisk służy do wydrukowania danej strony/dokumentu.

R93iepBa9rbAH
Widok na okno podpowiedzi na stronie dokumentu do uzupełnienia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po wypełnieniu dokumentu i kliknięciu przycisku „Sprawdź” pojawi się informacja zwrotna na temat poprawności lub niepoprawności wykonania zadania.

W przypadku poprawnego rozwiązania zadania wyświetli się następujące okno. W dolnej jego części znajdują się trzy przyciski.

 • „Następny” - po kliknięciu wyświetli się strona z kolejnym dokumentem do wypełnienia,

 • „Lista dokumentów interaktywnych” - po kliknięciu wyświetli się strona ze spisem dokumentów do wypełnienia,

 • „Menu” - po kliknięciu wyświetli się menu główne dokumentacji interaktywnej.

R1cP8FtqiwJXi
Widok na treść informacji zwrotnej o poprawnym wykonaniu ćwiczenia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W przypadku niepoprawnego rozwiązania zadania wyświetli się następujące okno. W dolnej jego części znajdują się trzy przyciski.

 • „Przykład” - po kliknięciu wyświetli się strona z przykładem dokumentu;

 • „Popraw” - po kliknięciu wyświetli się strona z wypełnionym wcześniej dokumentem, co umożliwia poprawienie odpowiedzi;

 • „Następny” - po kliknięciu wyświetli się strona z kolejnym dokumentem do wypełnienia.

R1K7I2puh2hCV
Widok na treść informacji zwrotnej o niepoprawnym wykonaniu ćwiczenia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod dokumentacją interaktywną znajduje plik w formacie .ZIP do pobrania. Zawiera zestaw plików w formacie PDF przykładów wewnętrznych aktów prawnych w administracji, które zostały zastosowane w dokumentacji interaktywnej w części „Biblioteka dokumentów”. Aby pobrać plik, należy kliknąć przycisk „Pobierz załącznik”.

RdEVOv38zB6H3
Widok przycisku z napisem „Pobierz załącznik” wraz z podpisem: "Przykłady wewnętrznych aktów prawnych w administracji. Plik ZIP o rozmiarze 486.59 KB w języku polskim".
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDP9ltR76mInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R12C4b1eeK9oI
Widok ogólny harmonii z interaktywnymi materiałami sprawdzającymi
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R8u61bPob556g
Widok na przykładowe ćwiczenie jednokrotnego wyboru
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. w przypadku błędnej użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego użytkownik może uzupełnić swoją wiedzę. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R8buTk83nU6Nh
Widok na ikony obrazujące poziom trudności ćwiczenia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przykładowe formy ćwiczeń interaktywnych zawartych w e‑materiale zostały zebrane poniżej.

Ćwiczenia typu prawda‑fałsz mają formę tabeli. W pierwszej kolumnie zebrane są opisy lub stwierdzenia. W drugiej i trzeciej kolumnie znajdują się interaktywne pola do wyboru prawdy lub fałszu. Aby wybrać odpowiednie pole, należy je kliknąć lewym przyciskiem myszy.

RmzyVGKDSQopM
Widok na ćwiczenie typu prawda‑fałsz
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenia oparte na uzupełnianiu tekstu. W pierwszym przykładzie należy puste pola uzupełnić znajdującymi się pod tekstem kafelkami. W tym celu należy kliknąć wybrany kafelek lewym przyciskiem myszy i trzymając go, przeciągnąć do wybranego pustego pola.

RM2JA1y8Yz6eo
Widok przykładowego ćwiczenia opartego na wstawianiu kafelków w tekst
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Innym przykładem jest ćwiczenie, w którym należy wpisać z klawiatury do pustych pól tekst. W przypadku takich ćwiczeń należy zwrócić uwagę na odpowiednią formę gramatyczną słowa oraz wielkość liter.

R18AkuyqjENwY
Widok na przykładowe ćwiczenie, które polega na uzupełnieniu luk w tekście
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenia polegające na łączeniu w pary polegają na odpowiednim uporządkowaniu elementów. W przypadku łączenia pojęcia z definicją, należy kliknąć na daną definicję lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć do wybranego wiersza, w którym znajduje się odpowiadające definicji pojęcie.

RxvocFcmKDrA7
Widok przykładowego ćwiczenia opartego na uporządkowaniu elementów
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zaznaczanie pojęć kolorem, to ćwiczenie polegające na zaznaczeniu odpowiednich słów kolorem. W pierwszej kolejności należy kliknąć na znacznik przy wybranym kolorze, a następnie zaznaczyć wybrany fragment tekstu, klikając lewym przyciskiem myszy.

R12RVrvQSbvUX
Widok na przykładowe ćwiczenie, które polega na zaznaczaniu tekstu kolorem.
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatnie zadanie to test samosprawdzający. W czasie dziesięciu minut należy rozwiązać dwadzieścia pytań. Aby rozpocząć test, należy kliknąć „Uruchom”.

RvViYQTUyvSdn
Widok na okno główne testu samosprawdzającego
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wyświetli się poniższy widok. Na górnym panelu widoczny jest numer pytania, pozostały czas i wynik poprzedniego rozwiązywania testu. Zadania rozwiązuje się poprzez zaznaczenie jednej z odpowiedzi i kliknięcie przycisku „Sprawdź”.

R1Q8wFN3a4fOi
Widok na jedno z pytań testu samosprawdzającego
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wyświetli się wtedy informacja zwrotna. Dopiero wtedy można przejść do kolejnego zadania, klikając „Dalej”.

R2BLYdFHcftsY
Widok na rozwiązane pytanie z testu samosprawdzającego
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Za pomocą przycisku „poprzednie” można wrócić do wcześniejszych pytań. Nie można jednak zmienić wybranej odpowiedzi. Po rozwiązaniu ostatniego pytania pojawi się przycisk „zakończ test”. Po jego kliknięciu pojawi się okno z informacją o wyniku testu i odpowiedziach udzielonych we wszystkich pytaniach.

R195AveBMk2Ub
Widok na okno końcowe testu samosprawdzającego
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęćDtiRAq43DSłownik pojęć posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się link do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie. Po kliknięciu w hiperłącze otworzy się strona z odpowiednim multimedium.

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby wyszukać jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

R19cnF6XCOzD6
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczycielaDiBFW6g7ZPoradnik dla nauczyciela jest podzielony na cztery części. Każda z części jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika, wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Trzecia część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Przewodnik dla uczącego się

Poradnik dla uczącego sięDJGv1lJnpPoradnik dla uczącego się składa się z trzech części. Każda z części jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika, wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia strukturę e‑materiału. Omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Druga część zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Trzecia część przewodnika to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaD1Bll0lb8Netografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Aby przejść na daną stronę, należy skopiować do paska przeglądarki adres internetowy.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑azure

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e‑zasobie należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie, jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej lub przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6
bg‑azure

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px