Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji – technik administracji 334306

bg‑azure

Netografia i bibliografia

Netografia

 1. Baza Aktów Własnych Urzędu Miasta Olsztyna, www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/tabBrowser/bags//3614/ZARZ%C4%84DZENIA‑PREZYDENTA‑OLSZTYNA (dostęp online: 20.03.2022).

 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl (dostęp online: 20.03.2022).

 3. Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl (dostęp online: 20.03.2022).

 4. Strona internetowa Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, www.dziennikustaw.gov.pl (dostęp online: 20.03.2022).

 5. Strona internetowa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl (dostęp online: 20.03.2022).

 6. Strona internetowa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, www.senat.gov.pl (dostęp online: 20.03.2022).

Bibliografia

 1. Boratyński J., Elementy prawa. Ćwiczenia, WSiP, Warszawa 2009.

 2. Boratyński J., Elementy prawa. Poradnik dla nauczyciela, WSiP, Warszawa 2008.

 3. Kamiński Ł., O adekwatności podziału na akty administracyjne osobiste i rzeczowe [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Łódź 2017.

 4. Kociołek‑Pęksa A., Pęksa W., Wierzbicki J., Rucińska‑Sech E., Ablewicz J., Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Podręcznik do zawodu technik administracji, WSiP, Warszawa 2013.

 5. Mroczkowska‑Budziak A., Elementy prawa, eMPI2, Poznań 2018.

 6. Niewiadomski Z., Lipowicz I., Cieślak Z., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2002.

 7. Romaniuk M., Podstawy prawa administracyjnego, Difin, Warszawa 2015.

 8. Stankiewicz R., Prawo administracyjne, Difin, Warszawa 2009.

 9. Szewczyk E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny, Warszawa 2014.

 10. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.