Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji – technik administracji 334306

bg‑azure

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑azure

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaje multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji” składa się z trzech materiałów multimedialnych.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDP9ltR76mInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć prawa i tworzenia wewnętrznych aktów prawnych.

 • Słownik pojęćDtiRAq43DSłownik pojęć zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Poradnik dla nauczycielaDiBFW6g7ZPoradnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Poradnik dla uczącego sięDJGv1lJnpPoradnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD1Bll0lb8Netografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDoLiscMlyInstrukcja użytkowania objaśniają działanie zasobu oraz poszczególnych jego elementów.

2

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

bg‑azure

Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia i ćwiczenia mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie technik administracji.

Infografika oraz grafika interaktywna gromadzą najistotniejsze informacje z zakresu pojęć prawnych i aktów administracyjnych. Dokumentacja interaktywna oraz interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają zweryfikowanie poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. Na podstawie zasobu „Podstawowe pojęcia prawne” możesz stworzyć minisłowniczek pojęć w edytowalnej formie w pliku tekstowym.  Wylosuj jedno hasło i opracuj je na podstawie materiałów. Na podstawie zasobu „Wewnętrzne akty prawne w administracji” można stworzyć oś lub mapę myśli, na której wypiszesz najważniejsze akty oraz ich opisy.

Staraj się w najwygodniejszej dla siebie formie zapisać informacje, które uporządkują nową wiedzę. Może to być mapa myśli lub inna metoda ułatwiająca zapamiętanie i porządkowanie informacji. Podziel kartkę na trzy kolumny. W jednej możesz umieścić terminy i zagadnienia, które rozumiesz. W drugiej, które wymagają dodatkowego objaśnienia i wytłumaczenia, natomiast w trzeciej zupełnie niezrozumiałe, możesz je zgłębić, korzystając z innych źródeł (np. podręczniki, źródła internetowe).

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

R2oplhglK5D7Q
(Uzupełnij).