Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Połączenia części maszyn

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - Ślusarz 722204, Technik mechanik 311504

bg‑turquoise

Instrukcja użytkowania

4

Spis treści

1

Informacje ogólne

E‑materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei.

Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

RLMKb2s4fHYAC
Przykład przycisku służącego do powrotu do poprzedniej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R1KwFDkI1OXGt
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RAm2dX5PFUQDU
Widok przykładowego przycisku ćwiczeń powiązanych z danym multimedium
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do powiększenia lub pomniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RZx4xwl1Nt6Hh
Widok panelu umożliwiającego dostosowanie e‑materiału do odbiorców ze specjalnymi potrzebami
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być odczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Wprowadzenie

We wprowadzeniuDAdeoqF1swprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą trzy filmy instruktażowe (tutoriale), animacja modelu w grafice 3D oraz atlas interaktywny.

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)DBvuWBV3ZFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe) przedstawia elementarne czynności wchodzące w zakres czynności techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe), użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów. Film przygotowuje do czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

RXTLsx6ehyiC6
Przykładowy widok okna filmu Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)

Film instruktażowy (tutorial)  Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)DNpQlOCmqFilm instruktażowy (tutorial)  Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane) przedstawia zawód technika mechanika z wykorzystaniem dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń dla tego zawodu. Przedstawia elementarne czynności wchodzące w zakres czynności techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane), użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów. Film przygotowuje do czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

R1VfjZjNA8uxR
Przykładowy widok okna filmu instruktażowego Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)DcPtWg7acFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe) przedstawia elementarne czynności wchodzące w zakres czynności techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe), użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów. Film przygotowuje do czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Ekran odtwarzania filmów instruktażowych wygląda następująco:

RJGl3MliAeBe2
Przykładowy widok okna filmu instruktażowego Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć filmy instruktażowe, należy kliknąć ikonę trójkąta w kole.

RZWy63W8bMqsa
Ikona odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nie spowoduje zatrzymanie filmu instruktażowego.

RyTynuCDcpsK1
Ikona zatrzymywania filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Reszta opcji umieszczona jest w prawej dolnej części ekranu. Pierwszy symbol głośnika pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności.

R1Q2ZZ9mqpr6U
Widok ikon nawigacyjnych odtwarzacza filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następna ikona pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej, która omawia obraz wyświetlany na ekranie.

R15bQW1BiEnif
Ikona do włączenia wersji filmu z audiodeskrypcją
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na powyższą ikonę zmieni się ona na tę widoczną poniżej. Kliknięcie na nią umożliwia wyłączenie alternatywnej ścieżki.

R4lXfYQOeC8HC
Ikona do wyłączenia trybu audiodeskrypcji
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu na niego pojawia się panel dający możliwość włączenia lub wyłączenia napisów. Jeśli istnieje taka możliwość, to można tu także wybrać napisy w języku angielskim.

RdWNKWpxgbS76
Widok opcji włączenia/wyłączenia napisów
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Symbol „auto” umożliwia zmianę jakości wyświetlanego materiału.

RvViB8NiRjHCb
Widok opcji zmiany jakości filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na symbol „1x” można zmienić prędkość odtwarzanego materiału.

R1cPbkft64lC7
Widok opcji zmiany prędkości odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatni symbol umożliwia włączenie i wyłączenie widoku pełnoekranowego.

R16kPMAmFFRph
Widok ikony trybu pełnoekranowego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Atlas interaktywny

Atlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszynD11YwkTUPAtlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn przedstawia zastosowanie rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn, ich charakterystykę z rozpoznaniem na prawidłowe i błędne zastosowanie.

RJjEM8emKnhjJ
Przykładowy widok początkowego okna atlasu interaktywnego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po lewej stronie znajduje się spis połączeń części maszyn. Każda zakładka zawiera inną grafikę.

R1LQoUsQOk1dd
Spis treści atlasu interaktywnego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Grafiki zawierają również pola z cyframi, po kliknięciu których użytkownikowi wyświetla się okno z dodatkowymi informacjami. Informacje są również dostępne w formie nagrania lektora. Aby odtworzyć nagranie wystarczy je uruchomić z poziomu panelu audio.

R1MCRGTNKImlk
Przykładowy widok okna z wyświetlonymi szczegółowymi informacjami
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby zamknąć podgląd szczegółowych informacji, należy kliknąć na ikonę przekreślonego okna.

R1IjvLuVqvvpp
Pola z cyframi, które odnoszą do szczegółowych informacji, zaś ikona przekreślonego oka je chowa.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Możliwe jest przełączanie plansz za pomocą strzałek.

R1QTY1AYxVShX
Widok przełączania slajdów
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Animacja modelu w grafice 3D

Animacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszynDVeA0R4IrAnimacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszyn omawia budowę i działanie rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn oraz przedstawia rodzaj i sposób połączenia części maszyn w budowie maszyn i urządzeń wraz z pokazem symboli graficznych typowych w/w połączeń.

Ekran odtwarzania animacji wygląda następująco:

R89g9ZCt5EdkK
Okno widoku animacji
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Animacja jest zaprogramowana jak film, zatem obowiązuje ta sama strukcja, jak w przypadku opisanych powyżej sewekncji filmowych

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

RIJfDDBfsmZFN
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R1C9HjnAQD5CP
Przykładowy widok zadania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. W przypadku błędnej odpowiedzi wyświetlona zostanie informacja wskazująca na materiał multimedialny, w którym można uzupełnić brakującą wiedzę. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R1IJPkifY8yWQ
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik pojęć dla e‑zasobu

Słownik umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału. Ponad pojęciami znajduje się wyszukiwarka pojęć. Należy wpisać w prostokątne pole określoną literę, a pojęcia zostaną przefiltrowane. Umożliwia to użytkownikowi znalezienie interesującego go zagadnienia. Pod każdą definicją znajdują się linki do materiałów multimedialnych, w których zostało użyte dane pojęcie.

W górnej części słownika znajduje się instrukcja korzystania ze słownika oraz pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

RsN4i3BHT4q9W
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Jest podzielony na cztery części. Pierwsza przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Trzecia część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Przewodnik dla uczącego się

Składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia strukturę e‑materiału. Omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Ponadto zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Druga część to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Netografia i bibliografia

Jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści