Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Połączenia części maszyn

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - Ślusarz 722204, Technik mechanik 311504

bg‑turquoise

Netografia i bibliografia

Netografia

 • Akademia Górniczo‑Hutnicza - Zapis i podstawy konstrukcji mechanicznych: http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/1/tolerancjeipasowania.pdf (dostęp 08.11.2022 r., 6,34 MB, plik w języku polskim)

 • PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn: http://pkm.edu.pl/ (dostęp 26.08.2021 r.)

 • Politechnika Lubelska - Podstawy konstrukcji maszyn: https://wm.pollub.pl/wydzial-mechaniczny/jednostki-organizacyjne/katedra-podstaw-konstrukcji-maszyn-i-mechatroniki/informacje-dydaktyczne/materialy-pomocnicze-do-przedmiotow/podstawy-konstrukcji-maszyn (dostęp 26.08.2021 r.)

 • ACADEMIA - Technologia Maszyn: https://www.academia.edu/19450664/Technologia_Maszyn (dostęp 26.08.2021 r.)

 • Politechnika Lubelska - Technologia Ogólna: http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13532/edition/13208/content (dostęp 26.08.2021 r.)

Bibliografia

 • Bober A., Dudziak M.,: Zapis Konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1996

 • Cymerys M., Wykonywanie montażu i demontażu mechanizmów napędowych mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych. WSiP. Warszawa 2016

 • Figurski J., Popis St., Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń. WSiP. Warszawa 2015

 • Górecki A., Technologia ogólna, podstawy technologii mechanicznych. WSiP. Warszawa 2011

 • Górny J., Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2005

 • Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy Konstrukcji Maszyn. WSiP. Warszawa 2013

 • Jezierski J., Kowalik M., Siemiątkowski Z., Warowny R., Analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn. Wydawnictwo Naukowo‑Techniczne. Warszawa 2010

 • Kowalski T., Lis G., Szenajch W., Technologia i automatyzacja montażu maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000

 • Legutko S., Obsługa maszyn i urządzeń. WSIP. Warszawa 2013

 • Lubiński Z., Kociszewski M., Szczurek K.: Rysowanie i projektowanie części maszyn. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1989

 • Opracowanie zbiorowe, Mały poradnik mechanika. Wydawnictwo Naukowo‑Techniczne. Warszawa 2008

 • Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechanika. Wydawnictwo Rea. 2014

 • Praca zbiorowa.: Mały Poradnik Mechanika. Wydawnictwo Naukowo‑Techniczne. Warszawa 1994

 • Rydzanicz I.: Zapis Konstrukcji. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996

 • Storch B., Podstawy obróbki skrawaniem. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2001

 • Zaleski K., Matuszak J., Podstawy obróbki ubytkowej. Politechnika Lubelska. Lublin 2016

 • Zawora J., Montaż maszyn i urządzeń. WSiP. Warszawa 2014