Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Połączenia części maszyn

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - ślusarz 722204, technik mechanik 311504

bg‑turquoise

Przewodnik dla uczącego się

6

Spis treści

1
1

Struktura e‑materiału

E‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z tych części zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

WprowadzenieDrhVVmak3Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje, które ułatwiają użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością e‑materiału.

Materiały multimedialne

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)DBvuWBV3ZFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)

Praca z filmem instruktażowym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • definiowanie nazwy zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dla zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • wykonywanie elementarnych czynności wchodzących w zakres czynności techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowe, sworzniowe);

 • opisywanie i użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów;

 • wykonywanie czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)DNpQlOCmqFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)

Praca z filmem instruktażowym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • definiowanie nazwy zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dla zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • wykonywanie elementarnych czynności wchodzących w zakres czynności techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane);

 • opisywanie i użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów;

 • wykonywanie czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)DcPtWg7acFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)

Praca z filmem instruktażowym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • definiowanie nazwy zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dla zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • wykonywanie elementarnych czynności wchodzących w zakres czynności techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane);

 • opisywanie i użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów;

 • wykonywanie czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Atlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszynD11YwkTUPAtlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn

Praca z atlasem interaktywnym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • odpowiednie zastosowanie rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn;

 • rozpoznanie i scharakteryzowanie rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn;

 • rozpoznanie prawidłowego i błędnego zastosowania połączeń części maszyn;

 • stosowanie zasad oceny stanu technicznego elementów.

Animacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszynDVeA0R4IrAnimacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszyn

Praca z animacją modelu w grafice 3D wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • omawianie budowy i działania rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn;

 • przedstawienie lokalizacji połączenia części maszyn w budowie maszyn i urządzeń wraz z pokazem symboli graficznych typowych w/w połączeń.

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDgwevIhxpInteraktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii wykonywania rozłącznych (śrubowych, kołkowych, sworzniowych, wpustowych) i nierozłącznych (nitowanych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wciskowych) połączeń części maszyn oraz rodzaju połączeń, rodzaju łączników, zastosowania połączeń w budowie maszyn i urządzeń, rodzaju technologii wykonania połączeń zgodnie dokumentacją technologiczną i Normami Technicznymi.

Słownik pojęć dla e‑materiałuD1AEa40ShSłownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia fachowego bądź specjalistycznego słownictwa, które występuje w całym e‑zasobie wraz z wyjaśnieniami/definicjami.

Przwodnik dla nauczycielaD864kgN0WPrzwodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

Przewodnik dla uczącego sięDoutqXOLGPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki. – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki uczącego się.

Netografia i bibliografiaDbJauRyq1Netografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na podstawie których został opracowany e‑zasób oraz listę materiałów polecanych do przeczytania w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej z zakresu technologii wykonywania rozłącznych (śrubowych, kołkowych, sworzniowych, wpustowych) i nierozłącznych (nitowanych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wciskowych) połączeń części maszyn oraz rodzaju połączeń, rodzaju łączników, zastosowania połączeń w budowie maszyn i urządzeń, rodzaju technologii wykonania połączeń zgodnie dokumentacją technologiczną i Normami Technicznymi.

Instrukcja użytkowaniaDspAhY3Q0Instrukcja użytkowania – objaśnia działanie materiałów oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
4

Jak korzystać z e- materiału?

Filmy instruktażowe (tutoriale)

 1. Zapoznaj się z filmami instruktażowymi (tutorialami): Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe), Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane) oraz Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe). Wykonaj plakat przedstawiający instrukcję wykonywania połączenia dowolnych elementów maszyn, urządzeń.

 2. Po zapoznaniu się z filmami za pomocą odpowiednich narzędzi wykonaj samodzielną pracę związaną z tematem zagadnienia. Zwróc zwragę uwagę na merytorykę, sposób przedstawienia modelu, i estetykę wykonania. Możesz zaprezentować swoją pracę w grupie, zwracając uwagę na mocne i słabe strony ich pracy.

Animacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszyn

Zapoznaj się materiałem w sekcji „Animacja modelu w grafice 3D”. Przygotuj konspekt gry edukacyjnej dotyczącej rozpoznania oraz opisywania elementów budowy i działania rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn, symboli graficznych typowych w/w połączeń. Nie może to być jednak zwykły quiz (ale quiz może być częścią gry). Gra powinna mieć stopniowalną trudność i etapy. Możesz przygotować swoją grę dla indywidualnych graczy lub drużyn. Konspekt gry powinien zawierać zasady gry i przykłady pytań/zadań. W kolejnym kroku przygotuj pełną wersję gry, z opracowanymi zadaniami.

Atlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn

Zapoznaj się z multimedium pn. Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn. i przedstaw zdobytą wiedzę w formie krótkiego wykładu.

Interaktywne materiały sprawdzające

Każdy z materiałów multimedialnych jest powiązany z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami: wykonaj je, aby sprawdzić swoją wiedzę po uważnym zapoznaniu się z multimedium. Możesz także najpierw zaznajomić się kolejno ze wszystkimi materiałami multimedialnymi i dopiero później wykonać wszystkie ćwiczenia. Ponadto każde ćwiczenie zawiera informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić.

Netografia i bibliografia

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę, na temat zawodu ślusarz i technik mechanik, zdobytą na zajęciach.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści