Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Połączenia części maszyn

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – ślusarz 722204, technik mechanik 311504

bg‑turquoise

Przewodnik dla nauczyciela

6

Spis treści

1

Cele i efekty kształcenia

Cele ogólne e‑materiału

 • Uwzględnienie treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie ślusarz, technik mechanik. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

 • Przedstawienie – w sposób obrazowy i zrozumiały dla uczącego się – celów kształcenia: wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej; wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 • Pomoc w procesie nauczania i w procesie samodzielnego uczenia się wyżej wymienionych zawodów: wspieranie osiągania wybranych efektów kształcenia przez podnoszenie jakości procesu dydaktycznego i autodydaktycznego.

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjno‑cyfrowych.

 • Dostosowanie tempa i zakresu nauczania do indywidualnych potrzeb uczącego się.

Efekty kształcenia

MEC.08.2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

Uczeń:

 1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych;

 2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

 3. stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi;

 4. wykonuje połączenia mechaniczne;

 5. stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

 6. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej;

 7. opisuje elementy i podstawowe zasady elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

 8. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

MEC.08.5. Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

 1. opisuje techniki łączenia materiałów;

 2. wykonuje połączenia materiałów;

 3. kontroluje jakość wykonanych połączeń.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

E‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z tych części zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

WprowadzenieDrhVVmak3Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje, które ułatwiają użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością e‑materiału.

Materiały multimedialne

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)DBvuWBV3ZFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe)

Praca z filmem instruktażowym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dla zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • wykonywanie elementarnych czynności wchodzących w zakres czynności techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowe, sworzniowe);

 • opisywanie i użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów;

 • wykonywanie czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)DNpQlOCmqFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane)

Praca z filmem instruktażowym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • definiowanie nazwy zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dla zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • wykonywanie elementarnych czynności wchodzących w zakres czynności techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane);

 • opisywanie i użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów;

 • wykonywanie czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Film instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)DcPtWg7acFilm instruktażowy (tutorial) Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe)

Praca z filmem instruktażowym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dla zawodu ślusarz i technik mechanik;

 • wykonywanie elementarnych czynności wchodzących w zakres czynności techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe);

 • opisywanie i użytkowanie odpowiednich urządzeń podczas wykonywania czynności techniką łączenia materiałów;

 • wykonywanie czynności zawodowych z zastosowaniem w/w techniki łączenia materiałów.

Atlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszynD11YwkTUPAtlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn

Praca z atlasem interaktywnym wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • odpowiednie zastosowanie rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn;

 • rozpoznanie i scharakteryzowanie rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn;

 • rozpoznanie prawidłowego i błędnego zastosowania połączeń części maszyn;

 • stosowanie zasad oceny stanu technicznego elementów.

Animacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszynDVeA0R4IrAnimacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszyn

Praca z animacją modelu w grafice 3D wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • omawianie budowy i działania rozłącznych i nierozłącznych połączeń części maszyn;

 • przedstawienie lokalizacji połączenia części maszyn w budowie maszyn i urządzeń wraz z pokazem symboli graficznych typowych w/w połączeń.

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDgwevIhxpInteraktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii wykonywania rozłącznych (śrubowych, kołkowych, sworzniowych, wpustowych) i nierozłącznych (nitowanych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wciskowych) połączeń części maszyn oraz rodzaju połączeń, rodzaju łączników, zastosowania połączeń w budowie maszyn i urządzeń, rodzaju technologii wykonania połączeń zgodnie dokumentacją technologiczną i Normami Technicznymi.

Słownik pojęć dla e‑materiałuD1AEa40ShSłownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia fachowego bądź specjalistycznego słownictwa, które występuje w całym e‑zasobie wraz z wyjaśnieniami/definicjami.

Przwodnik dla nauczycielaD864kgN0WPrzwodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

Przewodnik dla uczącego sięDoutqXOLGPrzewodnik dla uczącego się – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki uczącego się.

Netografia i bibliografiaDbJauRyq1Netografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na podstawie których został opracowany e‑zasób oraz listę materiałów polecanych do przeczytania w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej z zakresu technologii wykonywania rozłącznych (śrubowych, kołkowych, sworzniowych, wpustowych) i nierozłącznych (nitowanych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wciskowych) połączeń części maszyn oraz rodzaju połączeń, rodzaju łączników, zastosowania połączeń w budowie maszyn i urządzeń, rodzaju technologii wykonania połączeń zgodnie dokumentacją technologiczną i Normami Technicznymi.

Instrukcja użytkowaniaDspAhY3Q0Instrukcja użytkowania – objaśnia działanie materiałów oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej

Praca uczniów podczas zajęć i poza zajęciami

Filmy instruktażowe (tutoriale)
 1. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda grupa zapoznaje się z przypisanymi przez nauczyciela konkretnym filmem instruktażowym: Przykładowe techniki wykonywania połączeń rozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (gwintowane, kołkowe, sworzniowe, wpustowe), Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (spawane, zgrzewane, lutowane) oraz Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (klejone, nitowane, wciskowe). Każda grupa wykonuje plakat przedstawiający instrukcję wykonywania połączenia dowolnych elementów maszyn, urządzeń.

 2. Plakaty zostają przedstawione w trakcie lekcji po zapoznaniu się z materiałami filmowymi reszty klasy. W tym celu nauczyciel prosi uczniów o stworzenie trzech grup. Grupa I zostaje pokierowana do zakładki z filmem instruktażowym – tutorial I, grupa II z filmem instruktażowym – tutorial II, natomiast grupa III z filmem instruktażowym – tutorial III. Wytypowani przed lekcją uczniowie prezentują swoje plakaty. Następuje wspólne omówienie.

 3. Po zapoznaniu się z filmami nauczyciel rozdaje grupom proste narzędzia do samodzielnych prac związanych z tematem zagadnienia. Nauczyciel zwraca uwagę na ich merytorykę, zaangażowanie wszystkich członków zespołów, sposób przedstawienia modelu, wyczerpanie pomysłu tematu i estetykę wykonania. Po prezentacjach nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej, zwracając uwagę na mocne i słabe strony ich pracy.

Praca uczniów podczas zajęć

Animacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszyn
 1. Na początku zajęć uczniowie zapoznają się z animacją modelu w grafice 3D. Ich zadaniem jest wypisanie nowo poznanych haseł, dodanie do nich wyjaśnień oraz zapisanie pytań odnoszących się do tych terminów. Kartki zostają przekazane nauczycielowi. Kolejno nauczyciel rozpoczyna wspólne omówienie wiadomości z animacji.

 2. Uczniowie przystępują do gry edukacyjnej: dzielą się na grupy dwie grupy i typują osobę prowadzącą i nadzorującą. Nauczyciel przekazuje prowadzącym część zapisanych kartek. Uczniowie zgłaszają się i odpowiadają. Osoba nadzorująca zlicza punkty. Pełną wersję gry, z opracowanymi zadaniami, uczniowie przygotują po zajęciach w ramach pracy domowej.

Atlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn
 1. Uczniowie zapoznają się z multimedium Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn. Wybrani uczniowie na forum klasy wymieniają zastosowania połączeń wybranych części maszyn.

Interaktywne materiały sprawdzające

Są to ćwiczenia przewidziane do samodzielnego rozwiązania przez uczniów. Nauczyciel może jednak wprowadzić pracę w parach lub elementy oceny koleżeńskiej, która polega na tym, że po rozwiązaniu zadań uczniowie konsultują odpowiedzi z osobą z ławki. Można też zastosować indywidualne rozwiązywanie zadań i wspólne omówienie odpowiedzi przez cały zespół klasowy, kiedy rozwiązania są wyświetlane na tablicy multimedialnej. W każdym z tych wariantów uczeń powinien móc skorzystać z pomocy nauczyciela i uzyskać od niego informację zwrotną.

Ćwiczenia zawarte w materiale mogą posłużyć uczniom do stworzenia gry, której konspekt mają przygotować na zajęciach.

Praca uczniów poza zajęciami

Praca samodzielna
Animacja modelu w grafice 3D Rozłączne i nierozłączne połączenia części maszyn

Uczniowie samodzielnie w domu analizują multimedium, sporządzają notatki w wybranej przez siebie formie. W trakcie zajęć wykonują dołączone do e‑booka ćwiczenia, podsumowujące informacje, które zapamiętali w domu.

Praca indywidualna
Atlas interaktywny Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn

Po zapoznaniu się z multimedium uczniowie mogą rozwiązać dołączone ćwiczenia, aby sprawdzić stopień opanowania wiadomości.

Indywidualna praca z uczniem, w tym z uczniem ze SPE

Dzięki e‑materiałom możliwe jest zindywidualizowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Jest to istotnie nie tylko ze względu na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), ale również uczniów zdolnych. Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Ułatwia to dostęp do wiedzy i pozwala na zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie nauczania‑uczenia się.

Ponadto nauczyciel może też dostosować pracę z każdym zasobem do indywidualnych potrzeb uczniów. Na przykład podczas oglądania filmu można zaproponować uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podział filmu na części, tak aby mogli przyswoić materiał w sposób dla siebie najkorzystniejszy. Uczniowie z dysleksją podczas pracy wymagającej pisania (np. przygotowywanie plakatu) mogą otrzymać zadania polegające na podsumowywaniu pracy lub wykonywaniu ilustracji. Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinni mieć jasno określone zadania i przydzielone obowiązki, tak aby czuli się potrzebni i odpowiedzialni. Z kolei uczniowie zdolni mogą pełnić rolę ekspertów, liderów grup zadaniowych lub pomocnika nauczyciela, który będzie udzielał informacji koleżeńskiej innym uczniom.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści