E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia pszczoły

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – pszczelarz 612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – technik pszczelarz 314206

bg‑blue

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 1. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 2. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑blue

1. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1NJZse8MpQKH
Przykład przycisku służącego do powrotu do poprzedniej strony
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RH863EzcyVQXj
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RQ0avq8JFW8av
Widok przykładowego przycisku ćwiczeń powiązanych z danym multimedium
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do powiększenia lub pomniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RL5vcXMUxOUGC
Widok panelu umożliwiającego dostosowanie e‑materiału do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Odpowiednio od lewej strony: zmniejsz rozmiar czcionki, zwiększ rozmiar czcionki, wyłącz tryb wysokiego kontrastu, włącz czarno‑biały tryb wysokiego kontrastu, włącz żółto‑czarny tryb wysokiego kontrastu, włącz czarno‑żółty tryb wysokiego kontrastu, przełącz tryb dostępności.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być odczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

We wprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

R1WBvHVtXSOsU
Widok na fragment spisu treści
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

Film edukacyjny

Film edukacyjny Pszczoła miodna, przedstawicielka „Apoidea przedstawia rodziny pszczół występujące w Polsce, ich rolę w ekosystemie (zapylanie roślin, w tym upraw owoców i warzyw), a następnie budowę morfologiczną pszczoły miodnej jako gatunku najwyżej rozwiniętego społecznie i hodowanego przez człowieka. Zawiera też informacje dotyczące „pracy” pszczół – sposobu przenoszenia pyłku, nektaru, wody. Materiał uzupełnia rozróżnienie stopni i charakterystyka uspołecznienia pszczół.

Film edukacyjny Życie pszczoły miodnej przedstawia pełny cykl rozwojowy pszczoły miodnej, podział prac w obrębie roju, techniki komunikacyjne oraz obronne.

Ekran odtwarzania filmu wygląda następująco:

RotYBTfh2fAih
Widok okna odtwarzacza filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć film, należy kliknąć ikonę trójkąta w kole.

R7I1imVTZfdmL
Ikona odtwarzania filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nie spowoduje zatrzymanie filmu.

Rk4aLH22GxNcE
Ikona zatrzymywania filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Reszta opcji umieszczona jest w prawej dolnej części ekranu. Pierwszy symbol głośnika pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności.

RdC0nJ2ZychNo
Widok ikon nawigacyjnych odtwarzacza filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następna ikona pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej, która omawia obraz wyświetlany na ekranie.

ReHYc7PMwNioO
Ikona do włączenia wersji filmu z audiodeskrypcją
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na powyższą ikonę zmieni się ona na tę widoczną poniżej. Kliknięcie na nią umożliwia wyłączenie alternatywnej ścieżki.

RP2r2Y50VRYVF
Ikona do wyłączenia trybu audiodeskrypcji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu na niego pojawia się panel dający możliwość włączenia lub wyłączenia napisów. Jeśli istnieje taka opcja, to można tu także wybrać napisy w języku angielskim.

R1b0avFfnvQpE
Widok opcji włączenia/wyłączenia napisów
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Symbol „auto” umożliwia zmianę jakości wyświetlanego materiału.

RDxJ56mYBzT58
Widok opcji zmiany jakości filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na symbol „1x” można zmienić prędkość odtwarzanego materiału.

R16HipHpK5Aqm
Widok opcji zmiany prędkości odtwarzania filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatni symbol umożliwia włączenie i wyłączenie widoku pełnoekranowego.

RHmhnPHLUS36Q
Widok ikony trybu pełnoekranowego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Wizualizacja 3D

Spis treści pozwala na przejście do wybranej planszy. Kliknięcie w wybrany punkt przekierowuje do planszy.

Galeria interaktywna posiada osobny spis treści.

RhY1WtbSv8iYH
Wygląd spisu treści
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacje Robotnica pszczoły miodnej, Matka pszczoły miodnej, Truteń pszczeli przedstawiają budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej. Na wizualizacji można zidentyfikować narządy u robotnicy, matki oraz trutnia pszczoły miodnej.

Wizualizacja 3D Robotnica pszczoły miodnej

Wizualizacja 3D Matka pszczoły miodnej

Wizualizacja 3D Truteń pszczeli

RM3QcByKZ0zj7
Widok wizualizacji 3D
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu odczytujemy nazwy narządów i organów owada. Wizualizacja 3D pozwala przyjrzeć się budowie morfologicznej pod różnymi kątami.

Po kliknięciu i przytrzymaniu prawego przycisku myszki można przesuwać model w różne strony.

RCAn1g77MtNR8
Widok wizualizacji 3D po wybraniu punktu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Istnieje możliwość przesunięcia panelu bocznego. Klikając lewym przyciskiem myszy na siwym pasku, można pomniejszyć lub powiększyć panel.

R1Tld3PohwKDU
Zmniejszanie i powiększanie panelu bocznego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na przekreśloną kamerę w lewym górnym rogu można zresetować kamerę.

R1InrDT6maTX8
Znacznik resetujący kamerę umożliwia powrót do wersji startowej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu znaku pauzy w lewym górnym rogu można zatrzymać kamerę.

R1X9UmlQJ8pik
Znacznik zatrzymujący kamerę umożliwia zatrzymanie obrazu oraz zresetowanie modelu do postaci wyjściowej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YLM4gwB7rWL
Kółka z cyframi służą do przechodzenia pomiędzy kolejnymi elementami modelu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przycisk „Pokaż warstwy” umożliwia zdejmowanie poszczególnych warstw i struktur w wizualizacji 3D.

R1IKUMTdIuW2G
Przycisk umożliwia pokazywanie warstwowej budowy modelu. Klikając na poszczególne warstwy, można zdjąć daną warstwę lub ją nałożyć.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JkCrd6UlyGN
Lista warstw modelu 3D, dzięki któremu można włączać i wyłączać dane struktury
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Instrukcja korzystania z galerii interaktywnej

Kliknij obrazek w katalogu, aby go powiększyć. Szukaj informacji pod pinezkami z numerkami. Następnie zmieniaj obrazy, korzystając ze strzałek pod obrazkiem. Ikonka drukarki pozwoli ci go wydrukować. Wyszukuj obrazki, korzystając z wyszukiwarki (w lewym górnym rogu), lub filtruj poszczególne kategorie za pomocą listy katalogów (powyżej wyszukiwarki). Przenoś obrazy między folderami po zaznaczeniu ich na liście i skorzystaniu z listy folderów w prawym górnym rogu.

R1d9h8uaDBVSf
Katalog interaktywny – widok startowy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R12p5neJZ3XbY
Katalog interaktywny – widok trybu prezentacji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RooLYdyoERafN
Katalog interaktywny – widok trybu prezentacji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1bQwsgOUDdVh
Katalog interaktywny – wybór katalogu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RAVuWnr4GQKXI
Katalog interaktywny – widok po wyborze katalogu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R6urTuR1T3Uo9
Panel sterujący w katalogu interaktywnym
strzałki – przewijanie zdjęć w lewo, w prawo
ikona drukarki – drukowanie zdjęć i informacji
ikona „i” – rozwinięcie dodatkowych informacji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1SYlu2QICzIu
Ikona ukrywająca widok znaczników
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R16uKydujYyQy
Panel odtwarzacza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGETqvWfLNiQe
Ikona włączenia odtwarzacza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1TEIzNoNrSHl
Ikona zatrzymania odtwarzacza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGKz3jR0e67nd
Pasek pokazujący czas nagrania
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RD8rTgjNGt8TX
Ikona wyciszenia odtwarzacza oraz pasek głośności odtwarzacza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1c5F6jLDAHRb
Przykładowy wygląd zakładek z interaktywnymi materiałami sprawdzającymi
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R1RIIRvFzHvDD1
Wygląd przykładowego zadania
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Rozwiązanie zadania wymaga kliknięcia wybranej opcji, przeciągnięcia odpowiednich elementów lub wpisania odpowiedzi. Polecenie zawsze określa czynność, jaką należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki, jego kliknięcie czyści odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”, umożliwia on poznanie poprawnego rozwiązania zadania. W przypadku błędnej odpowiedzi użytkownik otrzymuje wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego może uzupełnić swoją wiedzę. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: kolor zielony oznacza zadanie łatwe, żółty – zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony – zadanie trudne.

Rh8nO2PlFTxiJ
Widok ikon obrazujących poziom trudności ćwiczenia
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Słownik pojęć dla e‑zasobu

Słownik ma strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się link do odpowiedniego multimedium, w którym dane pojęcie występuje, oraz do Polskiego Słownika Archiwalnego.

W górnej części słownika znajdują się instrukcja korzystania ze słownika oraz pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć konkretne pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

R1dTItgfZWgpB
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela jest podzielony na pięć części. Każda z nich jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia cele i efekty kształcenia, szczegółowo wylicza kwalifikacje, do których rozwijania e‑materiał został przeznaczony. Druga część omawia strukturę e‑materiału, wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Trzecia część prezentuje powiązania między elementami e‑materiału. Czwarta część to wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach i poza zajęciami oraz indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego się składa się z pięciu części. Każda z nich jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika wyświetli się jego odpowiedni fragment.

Pierwsza część przedstawia cele uczącego się, druga zaś charakteryzuje strukturę e‑materiału i omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Hiperłącza i graficzny spis treści pozwalają na przejście do danej składowej e‑materiału. Trzecia część prezentuje powiązania między elementami e‑materiału. Czwarta zawiera informacje o tym, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Ostatnia część przewodnika to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑blue

2. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się elementów w e‑materiale należy się upewnić, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do internetu. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowalniać ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zaleca się sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej, przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6
bg‑blue

3. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • tablet/smartfon z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym), np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści