E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia pszczoły

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – pszczelarz 612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – technik pszczelarz 314206

Netografia i bibliografia

NETOGRAFIA

  1. A. Celińska, Budowa pszczoły miodnej – charakterystyka, artykuł z Portalu Pszczelarskiego (portalpszczelarski.pl), http://portalpszczelarski.pl/artykul/650/budowa_pszczoly_miodnej_-_charakterystyka.html [dostęp: 31.08.2021].

  2. Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej, artykuł z portalu pszczelarskiego Pasieki Michałów (pasiekamichalow.weebly.com), http://pasiekamichalow.weebly.com/anatomia-pszczo322y-miodnej.html [dostęp: 31.08.2021].

BIBLIOGRAFIA

  1. M. Borański, Z. Kołtowski, D. Teper, Atlas pospolitych gatunków pszczół Polski, Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice 2019.

  2. W. Ostrowska, Gospodarka pasieczna, Wydawnictwo PWRiL, Warszawa 1980.

  3. J. Prabucki (red.), Pszczelnictwo, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 1998.

  4. J. Wilde (red.), Encyklopedia pszczelarska, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2013.

  5. J. Wilde, J. Prabucki (red.), Hodowla pszczół, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2009.