E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia pszczoły

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – pszczelarz 612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – technik pszczelarz 314206

Przewodnik dla uczącego się

6

Spis treści

Cele uczącego sięCele uczącego się

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Powiązania między elementami e‑materiałuPowiązania między elementami e‑materiału

Wskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształceniaWskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształcenia

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Cele uczącego się

 • Poznasz treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie pszczelarz (kod cyfrowy zawodu 612302) i technik pszczelarz (kod cyfrowy zawodu 314206), ponieważ tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych, w tym szczególnie zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego.

 • Przedstawisz najważniejsze informacje dotyczące budowy anatomicznej i morfologicznej pszczół miodnych w każdej z występujących postaci: matka pszczela, robotnica, truteń, a także w każdej fazie rozwojowej owada. Wskażesz, jak zbudowane są narządy i jakie pełnią funkcje w organizmie pszczoły, co jest podstawą rozumienia procesów zachodzących w rodzinie pszczelej, takich jak: zimowla, rozwój wiosenny, zachowania społeczne (np. rójka), choroby pszczół i ich zwalczanie, hodowla i unasiennianie matek pszczelich.

 • Rozwiniesz kompetencje komunikacyjno‑cyfrowe.

 • Dostosujesz tempo i zakres nauki do swoich indywidualnych potrzeb.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

E‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z tych części zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje, które ułatwiają użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością e‑materiału.

Materiały multimedialne

Film edukacyjny Pszczoła miodna, przedstawicielka „Apoidea”

Praca z filmem edukacyjnym pomoże ci w wykształceniu następujących umiejętności:

 • rozróżnianie ras pszczół,

 • ocenianie stanu rodziny pszczelej w różnych porach roku.

Film edukacyjny Życie pszczoły miodnej

Praca z filmem edukacyjnym pomoże ci w wykształceniu następujących umiejętności:

 • charakteryzowanie budowy morfologicznej i anatomicznej oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół.

Wizualizacja 3D Robotnica pszczoły miodnej

Praca z wizualizacją 3D pomoże ci w wykształceniu następujących umiejętności:

 • charakteryzowanie budowy morfologicznej i anatomicznej oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół.

Wizualizacja 3D Truteń pszczoły miodnej

Praca z wizualizacją 3D pomoże ci w wykształceniu następujących umiejętności:

 • charakteryzowanie budowy morfologicznej i anatomicznej oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół.

Galeria interaktywna Truteń pszczoły miodnej

Praca z galerią interaktywną pomoże ci w wykształceniu następujących umiejętności:

 • charakteryzowanie budowy morfologicznej i anatomicznej oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół.

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii pszczoły.

Słownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.

Przewodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

Przewodnik dla uczącego się – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki uczącego się.

Netografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na podstawie których został opracowany e‑zasób, oraz listę materiałów polecanych do przeczytania w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej anatomii pszczoły.

Instrukcja użytkowania – objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Powiązania między elementami e‑materiału

Materiały multimedialne są powiązane ze sobą i z poszczególnymi elementami obudowy dydaktycznej. Informacje w nich zawarte mają swoje odzwierciedlenie w atlasie interaktywnym.

Każdy materiał multimedialny jest także powiązany z konkretnymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 • film edukacyjny Pszczoła miodna, przedstawicielka „Apoidea” z ćwiczeniami 3 i 9,

 • film edukacyjny Życie pszczoły miodnej z ćwiczeniami 1, 4, 6, 7, 8 i 12,

 • wizualizacja 3D Robotnica pszczoły miodnej z ćwiczeniami 2, 10, 11, 13 i 15,

 • wizualizacja 3D Matka pszczoły miodnej z ćwiczeniem 5,

 • wizualizacja 3D Truteń pszczoły miodnej z ćwiczeniem 16.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształcenia

E‑materiał służy do pracy zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Podczas samodzielnej pracy z niniejszym e‑materiałem możesz wykorzystać zawarte w nim multimedia do rozwiązania różnorodnych problemów i zadań, a także do przygotowania się do egzaminu zawodowego.

1. Film edukacyjny

Przygotuj: kartki z bloku technicznego, papier kolorowy, farby lub flamastry, kredki, nożyczki, ołówki. Zapoznaj się z materiałem filmowym Pszczoła miodna, przedstawicielka „Apoidea”, a następnie przygotuj lapbook na temat anatomii pszczoły miodnej oraz funkcji przez nią wykonywanych. W lapbooku powinny się znaleźć również informacje na temat gatunków pszczół oraz ich życia społecznego. Staraj się, aby twoja praca była merytorycznie poprawna i estetyczna.

2. Film edukacyjny

Obejrzyj film Życie pszczoły miodnej. Przygotuj dwa plakaty: jeden na temat cyklu życia pszczoły, drugi na temat zadań wykonywanych przez pszczoły. Powieś plakaty w dobrze wyeksponowanym miejscu w swoim pokoju lub domu, tak abyś mógł/mogła utrwalać wiedzę przez jakiś czas.

3. Wizualizacje 3D

Zapoznaj się z trzema wizualizacjami 3D: Robotnica pszczoły miodnej, Matka pszczoły miodnejTruteń pszczoły miodnej. Przygotuj pytania quizowe: po pięć do każdej z wizualizacji. Następnie wybierz po trzy pytania do każdego tematu, które wydają ci się najlepsze. Zamieść quiz w internecie i opublikuj go, tak aby inni uczniowie mogli z niego skorzystać.

4. Interaktywne materiały sprawdzające

Każdy z materiałów multimedialnych jest powiązany z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami: wykonaj je, aby sprawdzić swoją wiedzę po uważnym zapoznaniu się z multimedium. Możesz także najpierw zaznajomić się kolejno ze wszystkimi materiałami multimedialnymi i dopiero później wykonać wszystkie ćwiczenia. Ponadto każde ćwiczenie zawiera informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić.

Netografia i bibliografia

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę na temat anatomii pszczoły zdobytą na zajęciach.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z przewodnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • tablet/smartfon z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym), np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści