RyQ82j2tMmlP8mc48bafd70d4b59c2_1523634778678_01
Strona zawierająca interaktywne ćwiczenia mutimedialne. Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
mc48bafd70d4b59c2_1523634778678_0