Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

 1. Druga zasada dynamiki Newtona mówi, że jeśli na ciało działa stała niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

 2. Z zasady tej wynika, że jeżeli różne siły działają na ciało o stałej masie, to tym większe jest przyspieszenie, im większa jest wartość siły wypadkowej. Z kolei, jeżeli taka sama siła działa kolejno na  ciała o różnych masach, to uzyskane przyspieszenia są tym większe, im mniejszą masę ma dane ciało.

 3. Drugą zasadę dynamiki Newtona zapisujemy za pomocą zależności:

  F = m · a lub a = F / m,
  gdzie:
  a – przyspieszenie, wyrażone w metrach na sekundę do kwadratu (m/s²),
  F – siła działająca na ciało, wyrażona w niutonach (N),
  m – masa ciała, wyrażona w kilogramach (kg).

 4. Druga zasada dynamiki pozwala na zdefiniowanie jednostki siły – 1 N (niutona).
  1 niuton jest wartością siły, która nadaje ciału o masie 1 kilograma przyspieszenie równe 1 metr na sekunde kwardat.
  1 N = 1 kg · 1m/s²

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1cmMKoSi14YI1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida