Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
przyspieszenie
przyspieszenie

wielkość fizyczna opisująca zmianę prędkości ciała w jednostce czasu

wartość przyspieszenia=zmiana wartości prędkościprzedział czasu
ruch jednostajnie przyspieszony
ruch jednostajnie przyspieszony

ruch, w którym przyspieszenie się nie zmiania (wektor przyspieszenia ma stały kierunek, zwrot i wartość)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida