Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Ekonomiczny bilans paszowy

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – technik rolnik 314207

INTERAKTYWNE MATERIAŁY SPRAWDZAJĄCE

1
Ćwiczenie 1. Składniki odżywcze2Dkjupwji1
RRSmhToo8xIIm2
Zaznacz prawdziwe i fałszywe odpowiedzi dotyczące składników budulcowych organizmu zwierzęcia. Możliwe odpowiedzi: 1. witamina K bierze udział w krzepnięciu krwi, 2. glikogen to efekt przemiany węglowodanów, która dokonuje się pod wpływem insuliny, glikogen jest cennym źródłem energii, 3. białka składają się z aminokwasów, których część organizm zwierzęcia wytwarza samodzielnie, ale część należy dostarczyć z paszą, 4. fluor bierze udział w budowie zębów i kości; nie ma możliwości szkodliwego przedawkowania fluoru, 5. wszystkie witaminy rozpuszczają się w tłuszczach, 6. tłuszcze wchodzą w skład struktur komórkowych (błony białkowo‑lipidowe), stanowią substancję zapasową, tłuszcz podskórny tworzy izolację cieplną, ułatwiają wchłanianie rozpuszczalnych w nich witamin (A, D, E, K), 7. jedynym sposobem zapobiegania jełczeniu tłuszczu w paszy jest skrócenie do minimum terminu przydatności paszy
Ćwiczenie 2. Retencja azotu1Dkjupwji1
RXccBe2MHFoI91
Bilans azotu to przede wszystkim informacja o przyroście lub ubytku tkanki mięśniowej. Ilość azotu zatrzymanego w organizmie nazywa się retencją azotu.

Połącz w pary. retencja dodatnia Możliwe odpowiedzi: 1. stan równowagi azotowej charakterystyczny dla zwierząt dorosłych, 2. ubytek białka z organizmu, parametr charakterystyczny dla zwierząt chorych, starych lub krótkotrwale u samic wysokomlecznych w szczytowym okresie laktacji, 3. przyrost tkanki mięśniowej, występuje u zwierząt młodych i rosnących retencja ujemna Możliwe odpowiedzi: 1. stan równowagi azotowej charakterystyczny dla zwierząt dorosłych, 2. ubytek białka z organizmu, parametr charakterystyczny dla zwierząt chorych, starych lub krótkotrwale u samic wysokomlecznych w szczytowym okresie laktacji, 3. przyrost tkanki mięśniowej, występuje u zwierząt młodych i rosnących retencja równa zeru Możliwe odpowiedzi: 1. stan równowagi azotowej charakterystyczny dla zwierząt dorosłych, 2. ubytek białka z organizmu, parametr charakterystyczny dla zwierząt chorych, starych lub krótkotrwale u samic wysokomlecznych w szczytowym okresie laktacji, 3. przyrost tkanki mięśniowej, występuje u zwierząt młodych i rosnących
Ćwiczenie 3. Żywienie pastwiskowe1Dkjupwji1
R4hs9u2X3VXvE1
Zaznacz wszystkie cechy żywienia pastwiskowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Zwierzęta mają zapewniony ruch na świeżym powietrzu., 2. Nie jest tanie, ale mimo to warto utrzymywać pastwiska., 3. Jest najtańszym sposobem żywienia zwierząt., 4. Jest najzdrowszym sposobem żywienia zwierząt.
Ćwiczenie 4. Rodzaje pasz1Dkjupwji1
R17EsQ9JZSGEq1
Przyporządkuj do przykładowych pasz ich rodzaje. nasiona roślin strączkowych, ziarna zbóż Możliwe odpowiedzi: 1. pasze treściwe, 2. pasze objętościowe suche, 3. pasze objętościowe soczyste zielonki, kiszonki, rośliny okopowe Możliwe odpowiedzi: 1. pasze treściwe, 2. pasze objętościowe suche, 3. pasze objętościowe soczyste siano, słoma, susze, plewy Możliwe odpowiedzi: 1. pasze treściwe, 2. pasze objętościowe suche, 3. pasze objętościowe soczyste
Ćwiczenie 5. Pasze objętościowe soczyste1Dkjupwji1
RF8vhy8VwDcyz1
Przyporządkuj do pasz objętościowych ich rodzaje. zielonka Możliwe odpowiedzi: 1. sfermentowane liście lucerny, 2. świeże liście koniczyny białej i czerwonej, 3. bulwy buraka, ziemniaka, marchew kiszonka Możliwe odpowiedzi: 1. sfermentowane liście lucerny, 2. świeże liście koniczyny białej i czerwonej, 3. bulwy buraka, ziemniaka, marchew rośliny okopowe Możliwe odpowiedzi: 1. sfermentowane liście lucerny, 2. świeże liście koniczyny białej i czerwonej, 3. bulwy buraka, ziemniaka, marchew
Ćwiczenie 6. Wartość odżywcza zielonek1Dkjupwji1
Rr10WHXFjzLJL1
Białko występujące w zielonkach ma wysoką wartość biologiczną. Zawiera dużo następujących aminokwasów (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): Możliwe odpowiedzi: 1. lizyna, 2. tryptofan, 3. histydyna, 4. metionina
Ćwiczenie 7. Koszenie2Dkjupwji1
R1JZo3uYxtmLQ
Źródło: Mike Kirby, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
R11u0RVfX5TWm2
Zaznacz poprawną odpowiedź. Na zdjęciu przedstawiono proces: Możliwe odpowiedzi: 1. koszenie zielonki na siano, 2. koszenie pastwiska po wypasie bydła, 3. koszenie pastwiska przed wypasem bydła, 4. koszenie zielonki przed wypasem
RPPmf8DThRFrR2
Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Najlepiej jest kosić łąki z przeznaczeniem na siano w:
Ćwiczenie 8. Pasze wysokobiałkowe2Dkjupwji1
RCYa509mDEI01
Do przygotowania pasz wysokobiałkowych wykorzystywane są (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): Możliwe odpowiedzi: 1. śruty z roślin strączkowych, 2. mączki pochodzenia zwierzęcego, 3. ziarna zbóż, 4. kiełki słodowe
Ćwiczenie 9. Rezerwy w bilansie paszowym2Dkjupwji1
RF8Hi8m8bv1Qg2
Po obliczeniu zapotrzebowania na pasze trzeba ustalić rezerwę na pasze treściwe i pasze objętościowe. Zaznacz właściwą proporcję: Możliwe odpowiedzi: 1. 10% pasze treściwe, 20% pasze objętościowe, 2. 20% pasze treściwe, 10% pasze objętościowe
Ćwiczenie 10. Żywienie krów1DxfLOTDzp
RBFtrU9CV1n4n1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Letnie żywienie krów trwa Możliwe odpowiedzi: 1. ok. 150–170 dni., 2. ok. 100 dni., 3. 180–220 dni.
Ćwiczenie 11. Zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne krowy3D7f2dcUFZ
31
R1eyWUHdW592H2
Zapisz odpowiedź na pytanie. Jakie pasze powinna dostawać krowa produkująca mleko? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 12. Żywienie cieląt1DxfLOTDzp
R1FTuN45dtk6P1
W żywieniu cieląt najważniejszym składnikiem pokarmowym jest: Możliwe odpowiedzi: 1. białko, 2. składniki mineralne takie jak wapń i fosfor, 3. tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, 4. skrobia, w tym celuloza
Ćwiczenie 13. Żywienie tuczników2DxfLOTDzp
R1B8nDiFAwXC52
W żywieniu tuczników zależności od wartości pokarmowej paszy oraz przyrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych możemy wyróżnić: tucz jednofazowy Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystuje maksymalne możliwości do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej, 2. podczas całego cyklu podawana jest pasza o jednakowym składzie, której wartość pokarmowa jest uśredniona, 3. podawane są dwa rodzaje paszy: w okresie 30–70 kg masy ciała tucznika mieszanka o podwyższonej zawartości białka, w okresie końcowego tuczu 71–110 kg masy ciała pasza z mniejszą zawartością białka, 4. prowadzony na tanich paszach gospodarskich, daje mięso otłuszczone oraz grubą słoninę tucz dwufazowy Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystuje maksymalne możliwości do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej, 2. podczas całego cyklu podawana jest pasza o jednakowym składzie, której wartość pokarmowa jest uśredniona, 3. podawane są dwa rodzaje paszy: w okresie 30–70 kg masy ciała tucznika mieszanka o podwyższonej zawartości białka, w okresie końcowego tuczu 71–110 kg masy ciała pasza z mniejszą zawartością białka, 4. prowadzony na tanich paszach gospodarskich, daje mięso otłuszczone oraz grubą słoninę tucz ekstensywny Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystuje maksymalne możliwości do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej, 2. podczas całego cyklu podawana jest pasza o jednakowym składzie, której wartość pokarmowa jest uśredniona, 3. podawane są dwa rodzaje paszy: w okresie 30–70 kg masy ciała tucznika mieszanka o podwyższonej zawartości białka, w okresie końcowego tuczu 71–110 kg masy ciała pasza z mniejszą zawartością białka, 4. prowadzony na tanich paszach gospodarskich, daje mięso otłuszczone oraz grubą słoninę tucz intensywny Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystuje maksymalne możliwości do odkładania białka, wyrażonego przyrostem masy mięśniowej, 2. podczas całego cyklu podawana jest pasza o jednakowym składzie, której wartość pokarmowa jest uśredniona, 3. podawane są dwa rodzaje paszy: w okresie 30–70 kg masy ciała tucznika mieszanka o podwyższonej zawartości białka, w okresie końcowego tuczu 71–110 kg masy ciała pasza z mniejszą zawartością białka, 4. prowadzony na tanich paszach gospodarskich, daje mięso otłuszczone oraz grubą słoninę
Ćwiczenie 14. Bilansowanie żywienia knura2DxfLOTDzp
RqO0yyl4cxNY72
Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę przy bilansowaniu dawki pokarmowej dla knura? Możliwe odpowiedzi: 1. Libido, 2. Warunki utrzymania, 3. Zapotrzebowanie na nasienie odpowiedniej jakości, 4. Intensywność użytkowania rozpłodowego, 5. Waga, 6. Rasa
Ćwiczenie 15. Wychów jagniąt3DxfLOTDzp
31
ReGkqSyGg8vqf2
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 16. Żywienie jagniąt2DxfLOTDzp
R1S7wKrN8F3nh2
W tradycyjnym odchowie ssących jagniąt podstawą wyżywienia jest mleko matki. Ustaw nowe pokarmy według kolejności wprowadzania ich do diety: Elementy do uszeregowania: 1. siano, 2. owies, 3. rośliny okopowe, 4. pasze treściwe
Ćwiczenie 17. Żywienie kur2DxfLOTDzp
R1HiwsgdnBbFk2
W żywieniu kur istotne jest aby ich żywienie: Możliwe odpowiedzi: 1. zapewniało odpowiednie dawki wapnia i fosforu, 2. uzupełniało podaż aminokwasów egzogennych, 3. odbywało się w porcjach dobranych do masy ciała, 4. było limitowane porą dnia