Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Ochrona środowiska morskiego

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
– technik mechanik okrętowy 315105

bg‑blue

Interaktywne materiały sprawdzające

1
1. Załączniki Konwencji MARPOLD1DiXBu5Z
Rm6NumAy3GzmU3
Połącz w pary numery załączników Konwencji MARPOL z zagadnieniami, których dotyczą. Załącznik I  Możliwe odpowiedzi: 1. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania odpadami ze statków., 2. Dotyczy kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi przewożonymi luzem., 3. Mówi o zapobieganiu zanieczyszczania olejami z powodu środków operacyjnych, jak również z przypadkowych zrzutów., 4. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania ściekami oraz odpadami ze statków., 5. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach., 6. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania powietrza przez statki. Załącznik II Możliwe odpowiedzi: 1. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania odpadami ze statków., 2. Dotyczy kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi przewożonymi luzem., 3. Mówi o zapobieganiu zanieczyszczania olejami z powodu środków operacyjnych, jak również z przypadkowych zrzutów., 4. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania ściekami oraz odpadami ze statków., 5. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach., 6. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania powietrza przez statki. Załącznik III Możliwe odpowiedzi: 1. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania odpadami ze statków., 2. Dotyczy kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi przewożonymi luzem., 3. Mówi o zapobieganiu zanieczyszczania olejami z powodu środków operacyjnych, jak również z przypadkowych zrzutów., 4. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania ściekami oraz odpadami ze statków., 5. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach., 6. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania powietrza przez statki. Załącznik IV Możliwe odpowiedzi: 1. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania odpadami ze statków., 2. Dotyczy kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi przewożonymi luzem., 3. Mówi o zapobieganiu zanieczyszczania olejami z powodu środków operacyjnych, jak również z przypadkowych zrzutów., 4. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania ściekami oraz odpadami ze statków., 5. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach., 6. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania powietrza przez statki. Załącznik V  Możliwe odpowiedzi: 1. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania odpadami ze statków., 2. Dotyczy kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi przewożonymi luzem., 3. Mówi o zapobieganiu zanieczyszczania olejami z powodu środków operacyjnych, jak również z przypadkowych zrzutów., 4. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania ściekami oraz odpadami ze statków., 5. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach., 6. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania powietrza przez statki. Załącznik VI Możliwe odpowiedzi: 1. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania odpadami ze statków., 2. Dotyczy kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi przewożonymi luzem., 3. Mówi o zapobieganiu zanieczyszczania olejami z powodu środków operacyjnych, jak również z przypadkowych zrzutów., 4. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania ściekami oraz odpadami ze statków., 5. Informuje o zapobieganiu zanieczyszczania substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach., 6. Dotyczy zapobiegania zanieczyszczania powietrza przez statki.
2. Sposoby ograniczania zanieczyszczenia środowiska przez statkiD1DiXBu5Z
RfznuCiafBDfy
Przyporządkuj sposoby radzenia sobie z zanieczyszczeniami do nazw zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie powietrza Możliwe odpowiedzi: 1. Używanie odsiarczonych paliw dobrej jakości., 2. Używanie alternatywnych paliw., 3. Montowanie na statku systemów oczyszczania wód balastowych., 4. Zdawanie ścieków na lądzie., 5. Montowanie systemów oczyszczania spalin z tlenków azotu. Zanieczyszczenie wody Możliwe odpowiedzi: 1. Używanie odsiarczonych paliw dobrej jakości., 2. Używanie alternatywnych paliw., 3. Montowanie na statku systemów oczyszczania wód balastowych., 4. Zdawanie ścieków na lądzie., 5. Montowanie systemów oczyszczania spalin z tlenków azotu.
3. MARPOL, tlenki azotu, bunkrowanieD1R9unupt
RmR9UDhRn36yC2
Łączenie par. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Skrót MARPOL oznacza Międzynarodową Organizację Morską.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tlenki azotu oznacza się skrótem SOx.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bunkrowanie to pobieranie paliwa do zbiorników jednostki pływającej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
4. SOLAS, MARPOL i SOPEPD1R9unupt
R4Yv5ipjRc2fF2
Uzupełnij zdania odpowiednimi skrótami, tak aby były prawdziwe. Regulacja 1. SOPEP, 2. MARPOL, 3. SOLAS mówi o ochronie przed zanieczyszczeniami ze strony jednostek pływających.

1. SOPEP, 2. MARPOL, 3. SOLAS oznacza plan awaryjny na wypadek zanieczyszczenia olejem ze statków.
5. Logo Międzynarodowej Organizacji MorskiejD1DiXBu5Z
REdJnUbdOfqTA2
Ułóż puzzle przedstawiające logo Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
RCEY7aD6MHwIw1
Jakim skrótem określa się Międzynarodową Organizację Morską? Wskaż właściwą odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. IMO, 2. MARPOL, 3. SOLAS, 4. SOPEP
6. Ochrona środowiska morskiego
RrOviwycjNHWz1
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Skrót oznaczający Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa., 2. Skrót oznaczający Międzynarodową Organizację Morską., 3. Skrót oznaczający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki., 4. Nazwa systemu oczyszczania spalin z tlenków azotu., 5. Miesiąc, w którym sporządzono Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
1

Po rozwiązaniu krzyżówki wyjaśnij, co oznacza jej hasło.

R1VNNqNl9mYlC
(Uzupełnij).