E-materiały do kształcenia zawodowego

Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła

CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła - Technik technologii szkła 311925

Interaktywne materiały sprawdzające

Ćwiczenie 1. Test: Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła.

Wykonaj test ćwiczeniowy. W poszczególnych zadaniach testu zaznacz jedną prawidłową odpowiedź

Rqf8SoSH6B71S1
Jaką właściwość bada się przy użyciu wiskozymetru? Możliwe odpowiedzi: 1. Gęstość., 2. Lepkość., 3. Przepuszczalność światła., 4. Rozszerzalność termiczną.
R1Kj1ZR4cqyGo1
Jak długo należy naświetlać próbkę szkła warstwowego podczas badania odporności na promieniowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 12543-4:2011? Możliwe odpowiedzi: 1. 20 min., 2. 120 min., 3. 20 h., 4. 2000 h.
R1R5NlkPuNVLE1
W które miejsce powinno nastąpić uderzenie podczas badania wytrzymałości na uderzenie wahadłem z oponami zgodnie z normą PN-EN 12600:2004? Możliwe odpowiedzi: 1. W środek geometryczny próbki., 2. W pas brzeżny przewidziany do obramowania., 3. W pas brzeżny nieprzewidziany do obramowania., 4. W wierzchołek trójkąta o boku 13 cm w środku geometrycznym próbki.
R1XSC4qtoeMe71
Jakie wymagania muszą spełniać próbki szkła warstwowego przeznaczone do badania odporności na wysoką temperaturę zgodnie z normą PN-EN ISO 12543-4:2011? Możliwe odpowiedzi: 1. rozmiar 300 x 300 mm, brak widocznych wad, cztery oryginalne obrzeża., 2. rozmiar 300 x 300 mm, brak widocznych wad, jedno oryginalne obrzeże., 3. rozmiar 300 x 600 mm, brak widocznych wad, cztery oryginalne obrzeża., 4. rozmiar 300 x 600 mm, dopuszczalne wady punktowe, jedno oryginalne obrzeże.
RqqXr96dHDiJG1
Oblicz jaką ilość stłuczki szklanej należy dodać do surowców o masie 280 kg, wiedząc że powinna ona stanowić 30% masy całego zestawu szklarskiego? Możliwe odpowiedzi: 1. 70 kg., 2. 84 kg., 3. 120 kg., 4. 653 kg.
R1U6P1kwi3Nk91
Który z surowców dodawany jest do zestawu szklarskiego w celu wywołania efektu zmętnienia? Możliwe odpowiedzi: 1. Kriolit., 2. Boraks., 3. Minia ołowiana., 4. Saletra potasowa.
RbfU1VnnUKh3d1
Jakie zabarwienie powoduje dodatek braunsztynu do masy szklanej? Możliwe odpowiedzi: 1. Zielone., 2. Fioletowe., 3. Czerwone., 4. Niebieskie.
R1JWxCmEBPdre1
Który z wymienionych procesów polega na usuwaniu pęcherzy gazowych z masy szklanej? Możliwe odpowiedzi: 1. Topienie., 2. Klarowanie., 3. Odprężanie., 4. Formowanie.
RfYACKavPH2Ky2
IX. Który z surowców nie został dodany do zestawu szklarskiego
przeznaczonego do produkcji wyrobu przedstawionego na zdjęciu?
Źródło: Octopus VR Sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.
RPRZjK4BQ7507
Zaznacz odpowiedź. Stanowi podstawowy surowiec szklarski, który jest dodawany w ilości 30 – 40 kg na 100 kg masy szklanej. Zbyt duża ilość tego surowca utrudnia jednak klarowanie i homogenizację masy szklanej. Możliwe odpowiedzi: 1. stłuczka szklana, 2. sulfat, 3. węglan sodu
R1726dKQ9abrP2
X. Która metoda zdobienia została zastosowana do otrzymania efektu przedstawionego na zdjęciu?
Źródło: Octopus VR Sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.
RdyTjaAOEbJTW
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2. Stanowiska laboratoryjneD3oJXYEYg
RypvpMcNoObxk2
Połącz nazwę badania z odpowiednim stanowiskiem laboratoryjnym.
R1RsuVsIvbXH2
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3. Surowce szklarskieDzk5Jt6na
RWCArSblRin752
Połącz nazwę surowca z jego zdjęciem, przesuwając nazwę
pod odpowiedni obrazek.
R11zIpofhKawz
Połącz w pary. Minia ołowiana Możliwe odpowiedzi: 1. tlenek ołowiu(II) ołowiu(IV), 2. azotan(V) potasu KNO3, 3. siarczan(VI) sodu Na2SO4, 4. BaCO3 Węglan baru Możliwe odpowiedzi: 1. tlenek ołowiu(II) ołowiu(IV), 2. azotan(V) potasu KNO3, 3. siarczan(VI) sodu Na2SO4, 4. BaCO3 Sulfat Możliwe odpowiedzi: 1. tlenek ołowiu(II) ołowiu(IV), 2. azotan(V) potasu KNO3, 3. siarczan(VI) sodu Na2SO4, 4. BaCO3 Saletra potasowa Możliwe odpowiedzi: 1. tlenek ołowiu(II) ołowiu(IV), 2. azotan(V) potasu KNO3, 3. siarczan(VI) sodu Na2SO4, 4. BaCO3
Ćwiczenie 4. Rola stłuczki szklanejDzk5Jt6na
RxU5AeANVBWUd3
Łączenie par. . Zmniejsza temperaturę topienia szkła.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. A. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 5. Surowce szklarskieDzk5Jt6na
R1aJyZcuE7F562
Uzupełnij luki w poniższym fragmencie tekstu opisującym jeden z surowców szklarskich. Przeciągnij prawidłowe odpowiedzi spośród podanych słów: 1. utleniającej, 2. Minia ołowiana, 3. spadek, 4. wzrost, 5. wzrost, 6. spadek, podstawowy surowiec szklarski wprowadzający tlenek ołowiu(II), jest ciałem stałym o barwie czerwonej. PbO pełni rolę modyfikatora i powoduje 1. utleniającej, 2. Minia ołowiana, 3. spadek, 4. wzrost, 5. wzrost, 6. spadek gęstości, 1. utleniającej, 2. Minia ołowiana, 3. spadek, 4. wzrost, 5. wzrost, 6. spadek współczynnika załamania światła, 1. utleniającej, 2. Minia ołowiana, 3. spadek, 4. wzrost, 5. wzrost, 6. spadek odporności na działanie kwasów oraz 1. utleniającej, 2. Minia ołowiana, 3. spadek, 4. wzrost, 5. wzrost, 6. spadek lepkości szkła. Dodatek tlenku ołowiu(II) do zestawu szklarskiego korzystnie wpływa na proces klarowania i poprawia warunki topienia. Powoduje również wzrost długości technologicznej, co jest szczególnie istotne podczas ręcznego formowania wyrobów szklanych. Topienie szkieł ołowiowych wymaga atmosfery 1. utleniającej, 2. Minia ołowiana, 3. spadek, 4. wzrost, 5. wzrost, 6. spadek ze względu na łatwość redukcji jonów ołowiu(II) do postaci metalicznej.
Ćwiczenie 6. Rodzaje szkła bezpiecznegoDEZvRD0FP
R18IxYXItVDxT2
Nazwij rodzaje szkła bezpiecznego przedstawione na poniższym zdjęciu. Kliknij kropkę, a następnie wpisz nazwę.
R1ZS1qoyiZkqt
Wstaw tekst w luki. Szyba 1. hartowane, 2. zespolona, 3. cienkościenna, 4. laminowane, 5. zbrojone Zespół składający się co najmniej z dwóch szyb oddzielonych elementem dystansowym na całym obwodzie, połączonych ze sobą hermetycznie z zastosowaniem różnych sposobów uszczelniania obrzeży, zawierający w przestrzeni międzyszybowej pochłaniacz wilgoci, powietrze lub inne gazy.

Szkło 1. hartowane, 2. zespolona, 3. cienkościenna, 4. laminowane, 5. zbrojone Rodzaj szkła bezpiecznego składający się z dwóch lub więcej tafli szkła połączonych ze sobą warstwą folii, np. PVB lub EVA, albo żywicy. Znajduje zastosowanie między innymi w budownictwie i architekturze, do konstrukcji przegród, balustrad, schodów, podłóg i elewacji szklanych

Szkło 1. hartowane, 2. zespolona, 3. cienkościenna, 4. laminowane, 5. zbrojone Rodzaj szkła bezpiecznego, tworzony głównie na bazie szkła float, z zatopioną w masie szklanej stalową siatką. Wtapianie siatki, która w przypadku stłuczenia takiego szkła utrzymuje odłamki szklane w całości, następuje w procesie walcowania. Szkło to znajduje zastosowanie w powierzchniach dachowych, w oknach piwnic czy drzwi.
Ćwiczenie 7. Rodzaj produkowanego szkłaDEZvRD0FP
R1LA4T9TKNSH02
Produkcja jakiego szkła została pokazana na filmie? Możliwe odpowiedzi: 1. Technicznego., 2. Artystycznego., 3. Kryształowego., 4. Opakowaniowego.
R2LKOg0qqybPS
Film nawiązujący do treści materiału
RQqA4ZWUtq7mN
Zaznacz odpowiedź. Którego rodzaju surowców dotyczy opis: Surowce dodawane do zestawu szklarskiego w celu przyspieszenia procesu usuwania gazów ze stopionej masy szklanej. Przykładami surowców są sulfat, saletra potasowa i saletra sodowa, które pod wpływem temperatury ulegają rozkładowi z wydzieleniem produktów gazowych, ułatwiających proces odgazowania masy szklanej. Możliwe odpowiedzi: 1. barwiących, 2. klarujących, 3. mącących, 4. odprężających
Ćwiczenie 8. Stanowiska kontroli i oceny w laboratoriumD12X8iMui
R12sTXmqzGdC52
Dobierz wyposażenie podstawowego sprzętu pomiarowego do stanowisk laboratorium a. Stanowisko kontrolno-pomiarowe
1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe, 1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe,
1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe, 1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe, 1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe, 1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe

b. Stanowisko badania odporności na wysoką temperaturę
1. suwmiarka, 2. {wahadło o masie 50 kg}, {maszyna wytrzymałościowa}, {pojemniki na surowce}, {moździerz ceramiczny}, {wstrząsarka z zestawem sit}, {pędzle}, 3. termometr termoelektryczny, 4. pehametr, 5. pirometr, 6. manometr, 7. cieplarka, 8. termometry laboratoryjne cieczowe