E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces załadunku i rozładunku w porcie morskim

Obsługa ładunków w portach i terminalach — Technik eksploatacji portów i terminali

bg‑gold

Interaktywne materiały sprawdzające e‑materiały

11
Ćwiczenie 1. - Rodzaje statków1D1BYPKIh0
RJbzcXqdvk7zt1
Statki towarowe Możliwe odpowiedzi: 1. masowce, 2. gazowce, 3. trawlery, 4. drobnicowce, 5. promy pasażerskie, 6. pchacze, 7. statki wycieczkowe, 8. sejnery, 9. zbiornikowce, 10. kontenerowce, 11. holowniki, 12. kutry rybackie, 13. lodołamacze Statki pasażerskie Możliwe odpowiedzi: 1. masowce, 2. gazowce, 3. trawlery, 4. drobnicowce, 5. promy pasażerskie, 6. pchacze, 7. statki wycieczkowe, 8. sejnery, 9. zbiornikowce, 10. kontenerowce, 11. holowniki, 12. kutry rybackie, 13. lodołamacze Statki rybackie Możliwe odpowiedzi: 1. masowce, 2. gazowce, 3. trawlery, 4. drobnicowce, 5. promy pasażerskie, 6. pchacze, 7. statki wycieczkowe, 8. sejnery, 9. zbiornikowce, 10. kontenerowce, 11. holowniki, 12. kutry rybackie, 13. lodołamacze Statki pomocnicze Możliwe odpowiedzi: 1. masowce, 2. gazowce, 3. trawlery, 4. drobnicowce, 5. promy pasażerskie, 6. pchacze, 7. statki wycieczkowe, 8. sejnery, 9. zbiornikowce, 10. kontenerowce, 11. holowniki, 12. kutry rybackie, 13. lodołamacze
R1KYvLsIuRyfM1
Przyporządkuj rodzaje statków do odpowiednich grup. Wejdź w daną kategorię i wybierz odpowiednie dla niej rodzaje statków z listy rozwijalnej. Statki towarowe Możliwe odpowiedzi: 1. trawlery, 2. statki wycieczkowe, 3. sejnery, 4. drobnicowce, 5. kutry rybackie, 6. masowce, 7. lodołamacze, 8. holowniki, 9. zbiornikowce, 10. gazowce, 11. pchacze, 12. promy pasażerskie, 13. kontenerowce Statki pasażerskie Możliwe odpowiedzi: 1. trawlery, 2. statki wycieczkowe, 3. sejnery, 4. drobnicowce, 5. kutry rybackie, 6. masowce, 7. lodołamacze, 8. holowniki, 9. zbiornikowce, 10. gazowce, 11. pchacze, 12. promy pasażerskie, 13. kontenerowce Statki rybackie Możliwe odpowiedzi: 1. trawlery, 2. statki wycieczkowe, 3. sejnery, 4. drobnicowce, 5. kutry rybackie, 6. masowce, 7. lodołamacze, 8. holowniki, 9. zbiornikowce, 10. gazowce, 11. pchacze, 12. promy pasażerskie, 13. kontenerowce Statki pomocnicze Możliwe odpowiedzi: 1. trawlery, 2. statki wycieczkowe, 3. sejnery, 4. drobnicowce, 5. kutry rybackie, 6. masowce, 7. lodołamacze, 8. holowniki, 9. zbiornikowce, 10. gazowce, 11. pchacze, 12. promy pasażerskie, 13. kontenerowce
Ćwiczenie 2. - Urządzenia transportowe2DVMgfAmRs
RiZoq1w3ykFLd2
Pogrupuj urządzenia do ich kategorii Urządzenia o ruchu przerywanym (cyklicznym) Możliwe odpowiedzi: 1. dźwigi mostowe, 2. przenośniki wałkowe, 3. taśmy czerpakowe, 4. dźwigi bramowe, 5. przenośniki taśmowe, 6. element 4 grupy 1, 7. urządzenia załadunkowe Urządzenia o ruchu ciągłym Możliwe odpowiedzi: 1. dźwigi mostowe, 2. przenośniki wałkowe, 3. taśmy czerpakowe, 4. dźwigi bramowe, 5. przenośniki taśmowe, 6. element 4 grupy 1, 7. urządzenia załadunkowe
R1V6SzEtx21Qq2
Pogrupuj urządzenia do ich kategorii. Wejdź w odpowiednią grupę i przyporządkuj jej odpowiednie elementy z listy rozwijalnej. Urządzenia o ruchu przerywanym (cyklicznym) Możliwe odpowiedzi: 1. dźwigi bramowe, 2. taśmy czerpakowe, 3. przenośniki taśmowe, 4. dźwigi mostowe, 5. urządzenia załadunkowe, 6. przenośniki wałkowe Urządzenia o ruchu ciągłym Możliwe odpowiedzi: 1. dźwigi bramowe, 2. taśmy czerpakowe, 3. przenośniki taśmowe, 4. dźwigi mostowe, 5. urządzenia załadunkowe, 6. przenośniki wałkowe
Ćwiczenie 3. - Urządzenia pneumatyczne2DVMgfAmRs
R1YwFPqSlq0WU2
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz Prawda lub Fałsz.. Urządzenia pneumatyczne służą do załadunku i wyładunku statku oraz do transportu zboża w relacji statek-magazyn.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ziarna i inne materiały sypkie przemieszczają się w urządzeniach pneumatycznych za pomocą powietrza oraz różnicy ciśnień.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Transport pneumatyczny zbóż, ze względu na to, że jest skomplikowany, rzadko kiedy jest stosowany podczas przeładunku statków.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 4. - Zadania zawodowe1DBtp5RnTK
RMyYX5QD4E0Qe1
Brygadzista Możliwe odpowiedzi: 1. Rozmieścić ładunek w ładowni statku, 2. Załadunek towaru na ciągniki, 3. Koordynacja prac, 4. Przemieścić zboże w głąb ładowni Sztauer Możliwe odpowiedzi: 1. Rozmieścić ładunek w ładowni statku, 2. Załadunek towaru na ciągniki, 3. Koordynacja prac, 4. Przemieścić zboże w głąb ładowni Trymer Możliwe odpowiedzi: 1. Rozmieścić ładunek w ładowni statku, 2. Załadunek towaru na ciągniki, 3. Koordynacja prac, 4. Przemieścić zboże w głąb ładowni Członek brygady roboczej Możliwe odpowiedzi: 1. Rozmieścić ładunek w ładowni statku, 2. Załadunek towaru na ciągniki, 3. Koordynacja prac, 4. Przemieścić zboże w głąb ładowni
Ćwiczenie 5. - Załadunek w porcie morskim1DBtp5RnTK
RCU6kfbGMYe7W1
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz prawda lub fałsz.. Dozwolone jest sztauowanie ładunków płynnych nad ładunkami suchymi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W momencie załadunku (np. do kontenerów), towar, którego maksymalne obciążenie zostało przekroczone powinien zostać ulokowany nad pozostałymi towarami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przechowywanie jednocześnie żywności i substancji szkodliwych w jednym kontenerze jest dozwolone. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 6. - Konosament1DVT0JNzCA
R1P05wQbiKOuD1
Wstaw odpowiedzi w puste miejsca. Konosament, inaczej Bill of Lading (BOL; lub B/L) to morski 1. Nie jest, 2. może, 3. Jest, 4. została, 5. nie została, 6. list przewozowy, 7. nie może, 8. kontrakt. Jest to dokument potwierdzający odbiór określonego ładunku na statek. Posiadacz tego dokumentu może w porcie docelowym odebrać przesyłany ładunek. 1. Nie jest, 2. może, 3. Jest, 4. została, 5. nie została, 6. list przewozowy, 7. nie może, 8. kontrakt umową dotyczącą przewozu towarów/ładunków pomiędzy przewoźnikiem a załadowcą. Konosament nie jest kontraktem o przewóz, lecz jedynie dowodem, że umowa taka 1. Nie jest, 2. może, 3. Jest, 4. została, 5. nie została, 6. list przewozowy, 7. nie może, 8. kontrakt zawarta przed przekazaniem ładunku kapitanowi. Jego uwarunkowania powinny pasować do warunków kontraktu o przewóz (czarteru i umowy bukingowej).

Dokument pełni też funkcję papieru wartościowego. Ucieleśnia wszelkie prawa do opisanego w nim ładunku, w tym w szczególności prawo własności. Konosament 1. Nie jest, 2. może, 3. Jest, 4. została, 5. nie została, 6. list przewozowy, 7. nie może, 8. kontrakt być zatem przedmiotem obrotu gospodarczego.
Ćwiczenie 7. - Dokumenty w porcie morskim1DVT0JNzCA
R1cYazPnbvaUk1
Połącz w pary opisy z odpowiadającymi im dokumentami.
Dokumenty morskie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RIkOvBa6SeSZ41
Dokument, który stanowi dowód załadunku towaru na statek to 1. nota bukingowa, 2. kwit sternika, 3. lista załadowcza, 4. morski list przewozowy.
Dokument, który stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na przewóz określonych towarów na określonym statku to 1. nota bukingowa, 2. kwit sternika, 3. lista załadowcza, 4. morski list przewozowy.
Dokument, który zawiera informację o tym co znajduje się w danym kontenerze to 1. nota bukingowa, 2. kwit sternika, 3. lista załadowcza, 4. morski list przewozowy.
Dokument, który jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu na danej trasie oraz zobowiązuje do wydania tego ładunku w przeznaczonym porcie to 1. nota bukingowa, 2. kwit sternika, 3. lista załadowcza, 4. morski list przewozowy
Ćwiczenie 8. - Urządzenia przeładunkowe2DVMgfAmRs
RtcAuPRTeGIyY2
Połącz w pary opisy z odpowiadającymi im ilustracjami.
Urządzenia przeładunkowe
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R83uGpQg71RM52
Wóz przeznaczony do unoszenia i ustawiania kontenerów na placach składowych wyposażony w mechanizm dźwigowy to 1. wóz podsiębierny SC.
Wóz przeznaczony do unoszenia i ustawiania kontenerów
Ćwiczenie 9. - Technologia uniwersalna2Dx99tkSzN
R12Kr1XDGhiqE2
Wstaw odpowiedzi w puste miejsca. Stosowanie uniwersalnych maszyn i urządzeń ładunkowych jest typowe dla technologii uniwersalnych. Najczęściej spotykamy dźwigi ……………….. oraz chwytakowe. Najczęściej obsługiwanym ładunkiem są ładunki ……………. suche (np. węgiel, ruda). Takie technologie stosuje się w portach o …………………… poziomie mechanizacji.
Ćwiczenie 10. - Zadania suwnic2DVMgfAmRs
RjP7xAfrM9l7n2
Dobierz w pary pojęcia i ich znaczenia. Suwnica RTG Możliwe odpowiedzi: 1. Transport kontenerów ze statku na ląd i odwrotnie, 2. Ładowanie kontenerów m.in. z ciężarówek na blok kontenerów i odwrotnie, 3. Przeładunek kontenerów z placu składowego na kolej (wagon kolejowy) i odwrotnie Suwnica nabrzeżowa typu STS Możliwe odpowiedzi: 1. Transport kontenerów ze statku na ląd i odwrotnie, 2. Ładowanie kontenerów m.in. z ciężarówek na blok kontenerów i odwrotnie, 3. Przeładunek kontenerów z placu składowego na kolej (wagon kolejowy) i odwrotnie Suwnica bramowo–szynowa RMG Możliwe odpowiedzi: 1. Transport kontenerów ze statku na ląd i odwrotnie, 2. Ładowanie kontenerów m.in. z ciężarówek na blok kontenerów i odwrotnie, 3. Przeładunek kontenerów z placu składowego na kolej (wagon kolejowy) i odwrotnie
Ćwiczenie 11. - Terminale2Dx99tkSzN
REsYD0ynF6kvg2
Dopasuj elementy wyposażenia portowego do określonych terminali. Terminale kontenerowe Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 3. rampy ro-ro, 4. taśmociągi, 5. kriogeniczne zbiorniki, 6. powierzchnie składowo-magazynowe, 7. elewatory zbożowe, 8. silosy, 9. rurociągi Terminale specjalistyczne LNG Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 3. rampy ro-ro, 4. taśmociągi, 5. kriogeniczne zbiorniki, 6. powierzchnie składowo-magazynowe, 7. elewatory zbożowe, 8. silosy, 9. rurociągi Terminale masowe Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 3. rampy ro-ro, 4. taśmociągi, 5. kriogeniczne zbiorniki, 6. powierzchnie składowo-magazynowe, 7. elewatory zbożowe, 8. silosy, 9. rurociągi Terminale pasażerskie i pasażersko-towarowe Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 3. rampy ro-ro, 4. taśmociągi, 5. kriogeniczne zbiorniki, 6. powierzchnie składowo-magazynowe, 7. elewatory zbożowe, 8. silosy, 9. rurociągi
RyGnb1BUVO9TZ2
Dopasuj elementy wyposażenia portowego do określonych terminali. Wejdź w pole danej grupy i wybierz odpowiednie elementy z listy rozwijalnej. Terminale kontenerowe Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. elewatory zbożowe, 3. powierzchnie składowo-magazynowe, 4. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 5. taśmociągi, 6. silosy, 7. rurociągi, 8. kriogeniczne zbiorniki, 9. rampy ro-ro Terminale specjalistyczne LNG Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. elewatory zbożowe, 3. powierzchnie składowo-magazynowe, 4. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 5. taśmociągi, 6. silosy, 7. rurociągi, 8. kriogeniczne zbiorniki, 9. rampy ro-ro Terminale masowe Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. elewatory zbożowe, 3. powierzchnie składowo-magazynowe, 4. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 5. taśmociągi, 6. silosy, 7. rurociągi, 8. kriogeniczne zbiorniki, 9. rampy ro-ro Terminale pasażerskie i pasażersko-towarowe Możliwe odpowiedzi: 1. rękaw do obsługi pasażerów, 2. elewatory zbożowe, 3. powierzchnie składowo-magazynowe, 4. zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, 5. taśmociągi, 6. silosy, 7. rurociągi, 8. kriogeniczne zbiorniki, 9. rampy ro-ro
Ćwiczenie 12. - Specyfikacja załadunku w transporcie morskim3Dx99tkSzN
Specyfikacja załadunku w transporcie morskim6670Brawo! Udzieliłeś wystarczającą liczbę poprawnych odpowiedzi. Specyfikacja załadunku w transporcie morskim nie stanowi dla Ciebie problemu.Niestety, nie udzieliłeś wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi. Wróć do sekwencji filmowych.
Test

Specyfikacja załadunku w transporcie morskim

Liczba pytań:
6
Limit czasu:
6 min
Twój ostatni wynik:
-
Ćwiczenie 13. - Proces załadunku kontenerów2DVMgfAmRs

Zapoznaj się z poniższym filmem, a następnie wykonaj zadanie.

RpiaWjGvmorHE
Film nawiązujący do treści materiału
R1TuYJv4eOUIa2
Odpowiedz na pytanie. Jaki środek transportu bliskiego został przedstawiony na filmie? Możliwe odpowiedzi: 1. Suwnica portowa kontenerowa, 2. Żuraw portowy, 3. Suwnica rtg, 4. Suwnica bramowa