Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R7wr2MVdzYlHL11
Okładka - internet a media Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0

Internet zrewolucjonizował nie tylko komunikację, ale przede wszystkim myślenie o tekście. Coraz częściej się mówi, że rzeczywiste porozumiewanie się zastępuje komunikacja wirtualna, a tekst w nowoczesnych mediach staje się kategorią trudną do opisu. Oddaje to najlepiej metafora sieci, w której każdy wytwór komunikacji można włączyć do pojemnego, splątanego zbioru linków, zwanego hipertekstem. „Cyfrowa rewolucja” zmieniła nasze przyzwyczajenia komunikacyjne – w internecie przekazujemy i odbieramy informacje za pomocą znaków werbalnych (językowych) i niewerbalnych (audiowizualnych, słowno‑obrazowych). Korespondując z kimś, używamy formy pisanej, szukamy znaków towarzyszących rozmowie (np. podobnych słów i zdań), a nasze gesty i mimikę zastępujemy emotikonami. Nowe media sprawiły również, że poruszamy się bez ograniczeń po tekstach – nigdy nie wiadomo, kiedy skończy się lektura.

Już wiesz

Przygotuj fragmenty różnych wypowiedzi z portali społecznościowych lub forów dyskusyjnych, w których pojawiają się emotikony, przekształcenia tradycyjnej pisowni i interpunkcji.
Napisz krótką notatkę, w której wypowiesz sie na temat celu posługiwania się w komunikacji elektronicznej tego rodzaju znakami.

j0000007VQB2v27_0000000E

Hiperteksty

Wszystkie formy komunikacji internetowej nazywamy hipertekstem. W nazwie tej mieszczą się zarówno teksty pisane, jak i formy dyskusyjne (naśladujące tradycyjny dialog), a przede wszystkim gatunki oparte na obrazie oraz dołączanej muzyce (zapisie audio). Internet – jak podpowiada nazwa – jest niezwykle interakcyjny (dialogowy). Pozwala się komunikować bez przeszkód ludziom z całego świata, dlatego też współczesny świat nazywamy metaforycznie „globalną wioską”. Niektórzy przypisują tej komunikacji nawet formę iluzji, symulakrumj0000007VQB2v27_000tp001symulakrum (por. też określenia: wirtualny, cyfrowy).

Internet jest niezwykłym wynalazkiem ostatnich dziesięcioleci ubiegłego wiekuj0000007VQB2v27_000tp002wieku – zmienił nasze przyzwyczajenia komunikacyjne, trudno dziś sobie wyobrazić świat bez cyfryzacji. Trzeba jednak pamiętać, że tyle samo w nim pożytecznych, co niebezpiecznych zjawisk. Te pierwsze regulowane są częściowo przez kodeksy zachowań komunikacyjnych w sieci, zwane ogólnie netykietą. Te drugie zaś zwykle określa się jako cyberprzemoc lub cyberprzestępstwa.

j0000007VQB2v27_000tp001
j0000007VQB2v27_000tp002
j0000007VQB2v27_0000000V

Zadaniowo

Ćwiczenie 1

Zaprojektujcie stronę www szkolnej rozgłośni radiowej lub redakcji prasowej. Możecie wykorzystać następujące schematy.

Podstrona 1

Podstrona 2

Podstrona 3

Podstrona 4

Podstrona 5

Logo

Zakładka 1

Fotografia/Demo
prezentacja witryny

Szukaj w serwisie

Zakładka 2

Zakładka 3

Linki do portali społecznościowych

Forum

Polecamy

Video

Wiadomości

Linki

Księga gości

Muzyka

Ćwiczenie 2

Znajdź i wpisz do tabeli kilka różnic między tekstem tradycyjnym a hipertekstem, czyli tekstem w mediach elektronicznych.

RVUO7EcLzsWM31
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Znajdź w formach komunikacji internetowej o charakterze konwersacyjnym (forum, czat) przykłady, w których zauważasz wpływy komunikacji potocznej mówionej i komunikacji pisanej. Zauważone różnice wpisz do tabeli.

Przykład

Cechy komunikacji
mówionej

Cechy komunikacji
pisanej

Ćwiczenie 4

Wyjaśnij znaczenie skrótów używanych w komunikacji elektronicznej. Podaj odpowiedniki tych znaczeń w oficjalnej komunikacji w tekście pisanym.

R1JHjI0Trtkkj1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Podaj znaczenia następujących terminów używanych w komunikacji internetowej:

  • host,

  • spam,

  • webmaster,

  • op,

  • hacker.

Ćwiczenie 6

Zredaguj własny kodeks (pięć najważniejszych punktów) dobrych zasad komunikacji i bezpieczeństwa w internecie. Uzasadnij swoją decyzję.

R1PtuIMlCtWpn1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.