Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RDdCyBfGDM3rd11
Okładka - szkolni dziennikarze Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0

Poznaliśmy już podstawowe gatunki dziennikarskie – informację, reportaż, wywiad. Podczas tej lekcji opracujemy teksty do naszej gazety.

Już wiesz

1. Przeczytaj najważniejsze aktualne doniesienia i informacje serwisów dziennikarskich. Znajdziesz je na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej.

2. Znajdź pięć wiadomości, na podstawie których opracujesz pierwszą stronę twojej gazety.

3. Stwórz hierarchię najważniejszych – twoim zdaniem – tematów i zaproponuj je kolegom i koleżankom. Przedyskutujcie, jak ma wyglądać wydanie waszej gazety.

j0000007VPB2v27_0000000K

Jak przygotować wydanie gazety?

Media przemawiają do odbiorcy za pomocą różnorodnych form wypowiedzi. Wszystkie odznaczają się tym, że mają dotrzeć do odbiorcy i przyciągnąć jego uwagę. Mimo że wiele tekstów medialnych zawiera fakty i dane, cechą komunikatów dziennikarskich jest to, że oddziałują na emocje, często posługując się do językiem potocznym. Co charakteryzuje sposób wypowiadania się we współczesnych mediach? Można na to pytanie odpowiedzieć następująco:

  • Teksty odznaczają się kreatywnością – w wielu wypadkach opisy i oceny łączą się z ciekawą grą słów i skojarzeń; zaś poważnym tematom często towarzyszą komentarze utrzymane w żartobliwej formie.

  • Media przemawiają językiem przeciętnego czytelnika. Można w nich odnaleźć podobne środki jak w reklamie (np. metafory, powszechnie używane frazeologizmy, przekształcenia znanych i często powtarzanych wypowiedzi).

  • W dobrym dziennikarstwie o trudnych tematach mówi się w zrozumiały sposób.

j0000007VPB2v27_0000000V
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Ćwiczenie 1

Pracując w grupach, zbierzcie tematy do wydania gazety codziennej. Zaprojektujcie pierwszą stronę wydania, korzystając z poniższego wzoru.

Zajawka do artykułu z kolejnej strony
LID
Tytuł artykułu

Zajawka do artykułu z kolejnej strony
LID
Tytuł artykułu

Tytuł
nazwa wydawcy
miejsce i data wydania

Nagłówek najważniejszej informacji (1)

Komentarz (1)

Fotografia prasowa wraz z podpisem
do najważniejszej informacji (newsu dnia)

Komentarz (2)

Informacja (1)
LID
Tekst

LID najważniejszej informacji

Informacja (2)
LID
Tekst

Tekst najważniejszej informacji

Informacje w skrócie

Poszukaj dowolnego wywiadu, przeczytaj go i wykonaj polecenia.

Ćwiczenie 2.1

Wskaż pytania, za pomocą których dziennikarz:

  • nawiązuje i podtrzymuje dyskusję,

  • chce poznać opinie bohatera wywiadu,

  • zamierza uzupełnić ważne informacje,

  • chce zaprezentować bohatera wywiadu.

Ćwiczenie 2.2

Wskaż odpowiedzi bohatera wywiadu, w których:

  • pojawia się opis jego przeżyć,

  • można znaleźć ciekawe informacje na temat jego biografii,

  • pojawia się jego świat wartości.

Ćwiczenie 2.3

Przeprowadź wywiad z reprezentantką lub reprezentantem twojej szkoły na przykład w zawodach sportowych lub z uczestnikiem olimpiady naukowej.

Ćwiczenie 2.4

Przygotujcie materiał fotograficzny do reportażu prasowego. Podpiszcie fotografie.

R1HYFVXiyAvch1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2.5

Przedstawcie plan reportażu poruszającego sprawy ważne dla waszej miejscowości.

Rg1C94Dw3VUBe1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.