Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał
Rd2NuGqnOU4pQ11
80 Okładka Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
1
Ćwiczenie 1
R1fPt5hCUdkg31
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, po co stosuje się skróty. Swoją odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Dlaczego w notatkach często stosuje się skróty?

R1CDM6lRYjfig11
licencja: CC 0

Formy notatek

RFBF43CisQoWN1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4

Obejrzyj swoje zeszyty do języka polskiego, przyrody, matematyki. Znajdź przykład notatek w formie: tabeli, punktów, schematu, wykresu, streszczenia.

Nadaj wybranym notatkom tytuły i zapisz je.

Rdk9uroSJbA5S1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Pracujcie w grupach. Każdy zespół ma za zadanie przedstawić wady i zalety wybranej formy notowania: tabeli, punktów, schematu, wykresu, streszczenia. Podzielcie się swoją wiedzą z innymi grupami.

Ćwiczenie 6

Jaką formę notowania lubisz najbardziej? Wymień kilka cech dobrych notatek. Możesz to zrobic tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Sporządź w zeszycie notatki we wskazanych formach.

1. Tabela: Części mowy odmienne i nieodmienne
wzór:

Część mowy

Odmiana

Znaki szczególne

Przykłady

odmienne

rzeczownik

przypadki, liczby

Odp. na pyt.: kto? co?; nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, przedmioty, zjawiska, uczucia, pojęcia

mama, mak, kot, ławka, grad, litość, dobro

nieodmienne

2. Mapa myśli: Twórczość wybranego pisarza.

3. Schemat: Części zdania.