Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Rd2NuGqnOU4pQ11
80 Okładka Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
1
Ćwiczenie 1
R1fPt5hCUdkg31
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, po co stosuje się skróty. Swoją odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Dlaczego w notatkach często stosuje się skróty?

R1CDM6lRYjfig11
licencja: CC 0

Formy notatek

RFBF43CisQoWN1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4

Obejrzyj swoje zeszyty do języka polskiego, przyrody, matematyki. Znajdź przykład notatek w formie: tabeli, punktów, schematu, wykresu, streszczenia.

Nadaj wybranym notatkom tytuły i zapisz je.

Rdk9uroSJbA5S1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Pracujcie w grupach. Każdy zespół ma za zadanie przedstawić wady i zalety wybranej formy notowania: tabeli, punktów, schematu, wykresu, streszczenia. Podzielcie się swoją wiedzą z innymi grupami.

Ćwiczenie 6

Jaką formę notowania lubisz najbardziej? Wymień kilka cech dobrych notatek. Możesz to zrobic tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Sporządź w zeszycie notatki we wskazanych formach.

1. Tabela: Części mowy odmienne i nieodmienne
wzór:

Część mowy

Odmiana

Znaki szczególne

Przykłady

odmienne

rzeczownik

przypadki, liczby

Odp. na pyt.: kto? co?; nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, przedmioty, zjawiska, uczucia, pojęcia

mama, mak, kot, ławka, grad, litość, dobro

nieodmienne

2. Mapa myśli: Twórczość wybranego pisarza.

3. Schemat: Części zdania.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida