Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R11ga9yJwXtFW1
RtrsQyBp8Zhqu1
RnOU6Jhyxw8QE1
iY8ojvwfv1_d5e652
A
Ćwiczenie 1

Uzupełnij luki, wpisując odpowiednie liczby.

 1. liczba 3 stanowi … % liczby 8

 2. liczba 24 stanowi … % liczby 15

 3. liczba 5 stanowi … % liczby 40

 4. liczba 30 stanowi … % liczby 25

classicmobile
Ćwiczenie 2

Klasa Ia liczy 30 uczniów.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RznhiPeUmWIhv
static
A
Ćwiczenie 3
RYR2k0naC3A5I1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 4

Podczas egzaminu z języka angielskiego można było uzyskać maksymalnie 70 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba było uzyskać przynajmniej 40% wszystkich punktów. Ania uzyskała 29 punktów, a Michał 27 punktów. Kto zdał egzamin?

Rqyma1PKat1ui
static
B
Ćwiczenie 5

Boki prostokąta długości 12 cm8 cm zwiększono o 2,5 cm każdy. Jakim procentem pola mniejszego prostokąta jest pole większego? Wynik podaj z dokładnością do części setnych procenta.

B
Ćwiczenie 6

Każdego ranka Kasia wypija filiżankę kawy, którą przyrządza w następujący sposób: do filiżanki wsypuje łyżeczkę kawy (około 2,5 g), wlewa około 100 g wody, wsypuje około 5,5 g cukru oraz wlewa około 20 g mleka. Jaki promil napoju stanowi kawa, a jaki cukier? Wyniki podaj z dokład0,01

B
Ćwiczenie 7

W szkolnej drużynie pływackiej jest 15 dziewcząt i 25 chłopców. Spośród dziewcząt 6 pływa stylem klasycznym, 5 crawlem i 4 stylem motylkowym. Spośród chłopców 15 pływa crawlem, 8 stylem motylkowym i 2 stylem klasycznym.

 1. Jaki procent wszystkich członków drużyny stanowią dziewczęta?

 2. Jaki procent wszystkich członków drużyny pływa stylem motylkowym?

 3. Jaki procent dziewcząt pływa stylem klasycznym?

 4. Jaki procent członków drużyny stanowią chłopcy pływający stylem klasycznym?

A
Ćwiczenie 8

Cenę telefonu komórkowego wynoszącą 120 zł obniżono do 102 zł. O ile procent tańszy jest teraz telefon?

A
Ćwiczenie 9
RPR7CQsTG1KoE1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 10

Uzupełnij luki, wpisując odpowiednie liczby.
Na sprawdzianie z matematyki za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać
maksymalnie 50 punktów. Paweł uzyskał 45 punktów, a Natalia 36 punktów.

 1. Paweł uzyskał … % wszystkich możliwych punktów, a Natalia … % maksymalnej liczby punktów.

 2. Paweł uzyskał o … % punktów więcej niż Natalia.

 3. Natalia uzyskała o … % punktów mniej niż Paweł.

A
Ćwiczenie 11

Pan Kowalski zarabia obecnie 2700 zł miesięcznie, a pensja pana Nowaka wynosi 3600 zł miesięcznie. Od nowego roku w firmie, w której pracują obaj panowie planowane są podwyżki, po których pan Kowalski będzie zarabiał 3105 zł, a pan Nowak 4032 zł.

 1. O ile procent mniej zarabiał pan Kowalski niż pan Nowak przed podwyżką?

 2. O ile procent wzrosła pensja pana Kowalskiego, a o ile pensja pana Nowaka w wyniku podwyżki?

 3. U którego z panów wzrost procentowy pensji był większy?

iY8ojvwfv1_d5e1056
Przykład 1
R1MQaFQn1vJUp1
A
Ćwiczenie 12

W klasie Ia jest 12 chłopców i 13 dziewcząt, a w klasie Ib jest 15 chłopców i 10 dziewcząt.

 1. Jakim procentem wszystkich uczniów obu klas pierwszych są chłopcy z obu klas?

 2. O ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt w klasie Ib?

 3. O ile punktów procentowych mniej jest chłopców niż dziewcząt w klasie Ia?

classicmobile
Ćwiczenie 13

W ogródku Krysi rośnie 100 sadzonek kwiatów: 40 róż, 25 tulipanów, 15 żonkili i 20 stokrotek. Wybierz wszystkie zdania prawdziwe.

R1O0KWumQg1dV
static
C
Ćwiczenie 14

Karol przygotowuje się do udziału w olimpiadzie matematycznej. W ciągu dwóch dni rozwiązał 25% wszystkich zadań. Zostało mu do rozwiązania jeszcze 30. O ile procent Karol musi zwiększyć ilość zadań rozwiązywanych w ciągu jednego dnia, aby rozwiązać wszystkie w ciągu 7 dni?

K
Ćwiczenie 15

Znajdź informacje na temat powierzchni Hiszpanii i Europy. Oblicz, jaki procent powierzchni Europy stanowi Hiszpania.

K
Ćwiczenie 16

Wyszukaj w dostępnych źródłach dane dotyczące powierzchni i liczby ludności województwa, w którym mieszkasz. Oblicz, jaki procent powierzchni Polski stanowi powierzchnia twojego województwa oraz jaki procent ludności Polski stanowi ludność zamieszkująca twoje województwo. Wynik podaj z dokładnością do części dziesiątych procenta.

Ro0JA2GexQvvU1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.