Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Poznaliśmy różne typy obliczeń procentowych: obliczanie procentu danej liczby, obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu czy obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Nie każdy problem można rozwiązać, posługując się tylko jednym z wymienionych wyżej typów obliczeń procentowych, niekiedy trzeba użyć dwóch lub więcej typów.

A
Ćwiczenie 1

Zestaw szklanek kosztował 120 zł. Ile kosztował ten zestaw po 25% obniżce?

B
Ćwiczenie 2

Cena kostiumu kąpielowego po obniżce o 15% wynosi 89,25 zł. Ile kosztował ten kostium przed obniżką?

B
Ćwiczenie 3

Przed świętami Bożego Narodzenia pudełko bombek choinkowych kosztowało 25 zł, a w pierwszym tygodniu po świętach 18 zł. O ile procent obniżono cenę bombek w pierwszym tygodniu po świętach?

R3A28dhTkEEtP1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 4

Państwo Wiśniewscy, korzystając z 20% obniżki cen podczas wyprzedaży, kupili telewizor, który przed obniżką kosztował 1550 zł.

RdD7Mcfx6xbgN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Ile złotych zaoszczędzili Państwo Wiśniewscy?

R6qmYsHDBL3Z2
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Pan Waldemar ważył przed wakacjami 65 kg, a po wakacjach 52 kg.

Rvwz8z3YugIL11
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

O ile pan Waldemar schudł w czasie wakacji?

R8KESoMh0Gr1w
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W roztworze wodnym soli kuchennej o stężeniu 2,5% znajdują się 2 g soli. Ile wynosi masa roztworu?

Ry3MgAVmSSN35
B
Ćwiczenie 7

Wśród uczniów klas pierwszych pewnego gimnazjum przeprowadzono ankietę na temat miejsca spędzania świąt wielkanocnych. Wyniki ankiety przedstawiono na diagramie.

Rn7z3aYgQyzH21
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie powyższego diagramu odpowiedz na pytanie.
O ile procent uczniów mniej spędza święta wielkanocne u znajomych niż u dziadków?

A
Ćwiczenie 8
R1XrJ5EWvHfSz1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 9

Na tygodniowym obozie narciarskim było 150 osób. Po pierwszym tygodniu, z powodu złych warunków atmosferycznych wyjechało 30% wszystkich uczestników, po upływie drugiego tygodnia wyjechało 20% uczestników pozostałych po pierwszym tygodniu.

 1. Ilu uczestników wyjechało po pierwszym , a ilu po drugim tygodniu obozu?

 2. Ilu uczestników obozu pozostało?

  R1KVh5t3Ixngp1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

B
Ćwiczenie 10

Ekspres do kawy kosztował 1500 zł. Cenę ekspresu podniesiono dwukrotnie, najpierw o 20%, a następnie jeszcze o 15%.

 1. Ile kosztuje ekspres po ostatniej podwyżce?

 2. O ile procent więcej kosztuje ekspres po dwukrotnej podwyżce ceny?

B
Ćwiczenie 11

W dwóch sklepach meblowych obniżono ceny mebli. W sklepie „Alicja” cenę kanapy wynoszącą 650 zł obniżono najpierw o 20%, a potem jeszcze o 15%, natomiast w sklepie „Beata” tę samą cenę kanapy obniżono jednorazowo o 35%.

 1. Ile kosztuje kanapa w sklepie „Alicja”, a ile w sklepie „Beata”?

 2. W którym ze sklepów oferta dla klienta jest korzystniejsza?

iq6fbULzNr_d5e1048
A
Ćwiczenie 12
R1bqE5VxYOrJF1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 13

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R13Yaq44cHB7T
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

Podczas lekcji chemii uczniowie, pracując w grupach, mieli do wykonania doświadczenie, którego celem było uzyskanie 40% roztworu soli kuchennej. I grupa zmieszała 100 g wody z 40 g soli, grupa II rozpuściła 80 g soli w 120 g wody, grupa III rozpuściła 8 g soli w 12 g wody, a grupa IV zmieszała 20 g soli z 30 g wody. Która z grup wykonała poprawnie doświadczenie, czyli uzyskała 40% roztwór soli kuchennej? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi.

R1MR9nWxRaPFq
static
B
Ćwiczenie 15

Morze Martwe jest najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym na świecie. Pomimo że nazywa się morzem, w rzeczywistości jest jeziorem. Jego zasolenie wynosi średnio 28%, czyli 280.
Przez zasolenie wody morskiej rozumiemy odpowiedź na pytanie: jakim promilem masy wody morskiej jest masa soli w niej zawartej?
Oblicz, ile kg soli znajduje się w 25 kg wody z Morza Martwego.

R1PwhJWVvRtCy1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 16

Uzupełnij.

 1. 20%3 godzin to … minut

 2. 5%24 metrów to … centymetrów

 3. 37%50 kilogramów to … gramów

 4. 45%80 złotych to … groszy

 5. 17%5 litrów to … mililitrów

 6. 32%7 ton to … kilogramów

 7. 78%27 decymetrów to … milimetrów

B
Ćwiczenie 17

Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 150 m80 m. Truskawki zajmują 35% działki. Ile m2ma pozostała część działki?

RpUPLlozWYbEK1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 18

W gimnazjum, do którego uczęszczają Iga, Magda i Bartek oceny ze sprawdzianów z matematyki są zależne od liczby otrzymanych punktów.

 • Ocena dopuszczający od 40% do 54% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

 • Ocena dostateczny od 55% do 74% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

 • Ocena dobry od 75% do 89% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

 • Ocena bardzo dobry od 90% do 99% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

 • Ocena celujący 100% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Z ostatniego sprawdzianu z matematyki można było otrzymać maksymalnie 50 punktów. Iga uzyskała z tego sprawdzianu 46 punktów, Magda 40 punktów, a Bartek 33 punkty. Jaką ocenę otrzymało każde z nich?

RBOQk97fJ3pJl1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 19

Bilbo podczas wielkiej wyprawy przebył wraz z drużyną krasnoluda Tela drogę długości 250 km. Pierwszy etap podróży, czyli odcinek wiodący do skraju Mrocznej Puszczy, stanowił 45% całej drogi.

 1. Ile kilometrów musiał jeszcze pokonać Bilbo, aby dotrzeć do celu podróży?

 2. Jakim procentem pozostałej drogi był pierwszy etap podróży?

B
Ćwiczenie 20

Mężczyźni stanowili24% wszystkich uczestników wycieczki do Paryża, 48% uczestników to kobiety. Oprócz tego w wycieczce wzięło udział 14 dzieci.

R9Mo3qLHRESm81
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ile osób wzięło udział w wycieczce?

 2. O ile więcej kobiet niż mężczyzn uczestniczyło w wycieczce?

B
Ćwiczenie 21

W ogródku pani Jadzi rosną tulipany, róże i żonkile. Róż jest o 25% więcej niż tulipanów, ale o 20% mniej niż żonkili, których jest 50. Ile róż i ile tulipanów rośnie w ogródku pani Jadzi?

B
Ćwiczenie 22

Przeprowadzono sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych. Wśród ankietowanych mężczyzn 2,5% zadeklarowało poparcie dla partii X, zaś 4% poparcie dla partii Y. Wśród kobiet 5% ankietowanych zadeklarowało poparcie dla partii Y. Żadna z uczestniczek sondażu nie zadeklarowała poparcia dla partii X. Po podsumowaniu wyników sondażu okazało się, że poparcie dla partii X wyraziło 2% wszystkich ankietowanych, czyli 20 osób. Ilu mężczyzn i ile kobiet zadeklarowało poparcie dla partii Y?

B
Ćwiczenie 23

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje dotyczące prób złota i srebra, a następnie oblicz, ile czystego złota znajduje się w łańcuszku ważącym 30 g, wykonanym ze złota próby pierwszej oraz ile jest czystego srebra w pierścionku ważącym 25 g wykonanym ze srebra próby drugiej.

K
Ćwiczenie 24

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje dotyczące gęstości zaludnienia w poszczególnych województwach w Polsce, a następnie oblicz, o ile promili mniejsza jest gęstość zaludnienia w województwie opolskim niż w województwie świętokrzyskim.