Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Celem kampanii jest budowanie nowoczesnego poczucia patriotyzmu i promowanie, w nawiązaniu do bogatej historii Polski, aktywnych postaw Polaków. Program nie będzie opierał się na odwoływaniu się do historii ani gruntownej ocenie zdarzeń sprzed lat, ale w swoim założeniu ma stanowić przeciwwagę, antidotum na tamte czasy.

Za pomocą różnych środków przekazu twórcy kampanii chcą osiągnąć podstawowy cel: zmienić postrzeganie patriotyzmu przez Polaków i zaangażować rodaków w akcje lokalne i takie o zasięgu krajowym. Hasło „wolność” stanie się spoiwem całej kampanii.

Zasób dostępny pod adresem http://www.genwolnosci.pl/

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida