Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Przypomnienie wiadomości o kątach

Z kątami mamy do czynienia nie tylko w szkolnej matematyce. Możemy dopatrzeć się wielu kątów w budynkach mieszkalnych i innych budowlach, na posadzkach i różnych ozdobach.
Kąt od dawnych czasów stosowany jest również w detalach architektonicznych, np. zwieńczających budowlę.
Od wielkości kąta zastosowanego przez projektantów zależy niekiedy bezpieczeństwo ludzi.

Już wiesz
Rg6Frq85kL3bd1
Animacja

Przypomnijmy teraz, co to jest kąt i jakie są jego rodzaje, jak porównujemy lub mierzymy kąty, jak rysujemy kąt o danej mierze.

RtI2zBOMRBMsp1
Animacja
Przykład 1
R1ARgYOMMskFw1
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Rysunek przedstawia kąt ABC .

RCeTNNvwmKfRM1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Uzupełnij definicję kąta i jego opis.

 1. Dwie półproste o wspólnym początku podzieliły płaszczyznę na dwa obszary. Jeden z tych obszarów wraz z półprostymi nazywamy   .

 2. W kącie ABC : półproste … i  … to … kąta.

 3. Punkt B , czyli wspólny początek półprostych, to … kąta.

 4. Kąt ABC można też nazwać kątem ….

 5. Kąt ABC zaznaczono na rysunku …. Punkty A C to … punkty leżące na ramionach kąta.

 6. Symbolem | ∡  ABC | oznaczamy … kąta.

Przykład 2

Porównywanie kątów.

RrbRZjprOKOTd1
Animacja
iWpmAwIrWk_d5e207

Rysowanie kątów o danych miarach

Przykład 3
R170c34EOEX461
Animacja
A
Ćwiczenie 2

Przesuwając punkt B , ustaw tak ramię kąta BSA , aby miara tego kąta była równa podanej wartości. Skorzystaj z kątomierza.

R1UWI5nJ23eGP1
Animacja pokazuje kąt B S A. Zmieniając położenie jednego z ramion kąta, należy przy użyciu kątomierza, skonstruować nowy kąt B S A o podanej mierze.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Narysuj w zeszycie kąt o podanej mierze.

 1. 30 °

 2. 75 °

 3. 100 °

 4. 153 °

C
Ćwiczenie 4

Narysuj w zeszycie kąt o podanej mierze.

 1. 210 °

 2. 290 °

 3. 345 °

iWpmAwIrWk_d5e303

Mierzenie kątów

Już wiesz
RRuB9FO0i6QfD1
Animacja
Przykład 4
R4wTn7OrP9RNv1
Animacja pokazuje kąt o wierzchołku w punkcie Q. Należy posługując się kątomierzem, dla różnych rodzajów kąta, określić jego miarę.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.

Rodzaje kątów

RBcfCoNsPNxuM1
Animacja
Ważne!

Kąt zerowy, ostry, prosty, rozwarty i półpełny to kąty wypukłe. Kąt, którego miara jest większa od 180 ° i mniejsza od 360 ° to kąt wklęsły.

A
Ćwiczenie 5
RE4m8BP9eV7Aw1
Zadanie interaktywne.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Przyjrzyj się kątom narysowanym na kwadratowej siatce. Czy potrafisz bez mierzenia kątów, nie używając kątomierza, stwierdzić, ile mają stopni?

RLNogPIr4rOAU1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 7

Narysuj trójkąt, w którym dwa kąty mają podane miary.

 1. 40 ° i 80 °

 2. 20 ° 90 °

 3. 120 ° 30 °