Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W przeszłości wszystkie kontynenty były połączone w jeden duży. Z biegiem czasu kontynent ten uległ rozpadowi na mniejsze płyty. Skutkiem tego jest to, że ich położenie zawsze było inne niż obecnie. Ruch płyt litosfery po powierzchni naszej planety ciągle trwa.

R1R4B7BNcdfFA1
Siedem kontynentów Ziemi. Skala 1 : 18 000 000
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • możliwe ukształtowanie terenu,

 • sposoby prezentowania informacji geograficznych.

Twoje cele
 • Wymienisz nazwy kontynentów i oceanów oraz wskażesz ich położenie na globusie i na mapie świata względem równika i południka zerowego.

 • Uporządkujesz kontynenty według ich wielkości.

 • Wskażesz na mapie granice między Europą i Azją.

 • Wymienisz i wskażesz na mapie najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów.

 • Zdefniujesz pojęcia „wyspa” i „archipelag”.

i9BlVAkHfh_d5e185

1. Kontynenty

Każdy fragment kuli ziemskiej, który nie jest zalany wodami mórz i oceanów, nazywamy lądem. Wśród lądów wyróżniamy wielkie obszary o powierzchni wielu milionów kilometrów kwadratowych nazywane kontynentami oraz otoczone ze wszystkich stron wodą małe fragmenty lądowej powierzchni Ziemi nazywane wyspami.

Wśród wysp można wyróżnić wyspy kontynentalne oraz oceaniczne. Różnią się one od siebie pochodzeniem. Wyspy kontynentalne powstały poprzez oderwanie w przeszłości fragmentu lądu od sąsiedniego kontynentu. Natomiast wyspy oceaniczne powstały w większości w wyniku działalności wulkanicznej. W przeszłości nie były częścią sąsiedniego kontynentu.

 • Azja to największy kontynent o powierzchni około 44,6 mln kmIndeks górny 2. Leży prawie w całości na półkulach północnej i wschodniej. Wielu badaczy uważa, że wraz z Europą stanowi jeden kontynent nazywany Eurazją (o powierzchni ponad 55 mln kmIndeks górny 2).

 • Afryka jest drugim pod względem powierzchni kontynentem. Jej obszar to ponad 30 mln kmIndeks górny 2. Leży na północ i południe od równika oraz na wschód i zachód od południka zerowego, czyli na wszystkich półkulach. Afryka ma najwięcej państw ze wszystkich kontynentów.

 • Ameryka Północna ma powierzchnię ponad 24 mln kmIndeks górny 2 i położona jest w całości na półkulach północnej i zachodniej.

 • Ameryka Południowa ma nieco mniej niż 18 mln kmIndeks górny 2, leży po obu stronach równika, ale tylko na półkuli zachodniej. Niektórzy badacze uważają obie Ameryki za jeden kontynent.

 • Antarktyda ma powierzchnię zaledwie 13 mln kmIndeks górny 2 i leży wokół bieguna południowego. To jedyny duży ląd na świecie, na terenie którego nie ma żadnego państwa i który do żadnego państwa nie należy.

 • Europa ma powierzchnię około 10,5 mln kmIndeks górny 2 i leży wraz Azją na półkulach północnej i wschodniej, ale jej zachodnie krańce sięgają półkuli zachodniej.

 • Australia jest najmniejszym kontynentem o powierzchni zaledwie 7,5 mln kmIndeks górny 2 bez przybrzeżnych wysp (z całą Oceanią – 8,5 mln kmIndeks górny 2). Leży na półkulach południowej i wschodniej. Jest w całości zajęta przez jeden kraj noszący tę samą nazwę.

R1KPIbl1sd3Uf1
Mapa kontynentów i oceanów kuli ziemskiej. Skala 1 : 18 000 000
Źródło: GroMar.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ciekawostka

Islandia, która leży na środku Oceanu Atlantyckiego, tradycyjnie uznawana jest za część Europy. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zamieszkują ją potomkowie ludzi, którzy przybyli na tę wyspę z Europy.

RInmO5vrkE6JI
Dwie mapy obok siebie ukazują położenie Islandii, na mapie po lewej stronie pokazano Europę oraz Islandię umiejscowioną po północno – zachodniej stronie Europy na Oceanie Atlantyckim. Na mapie nad Islandią umieszczono znacznik z numerem 1., po kliknięciu którego następuje zbliżenie na Islandię. Obok mapa ukazuje samą Islandię na Oceanie Atlantyckim. Na obu mapach zastosowano skalę barw dla ukazania wysokości. Kolor zielony oznacza niziny (większość wschodniej i centralna część zachodniej Europy), żółty – wyżyny (głównie tereny Szwecji oraz centralna Europa), a czerwony – góry (m.in. Góry Skandynawskie, Karpaty, Alpy). Kolorem niebieskim zaznaczono morza i oceany (Ocean Atlantycki, Ocean Arktyczny, Morze Norweskie, Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne). Białe plamy na terenie Islandii to lodowce.
Położenie Islandii na północnym Atlantyku w stosunku do wybrzeży Europy i należącej do Ameryki Grenlandii
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, edycja: Aleksandra Ryczkowska, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ważne!

Wyznaczone granice między kontynentami spotykają się czasem ze sprzeciwem uczonych. Taką sytuację można zauważyć w kwestii wyznaczonej granicy lądowej między Europą i Azją. Niektórzy kwestionują jej poprowadzenie i wyznaczają inaczej przebieg granicy. Na przykład część uczonych uważa, że góry Kaukaz należą do Europy, a nie do Azji. Podobne spory dotyczą granic między obiema Amerykami oraz między Afryką i Azją. Zwykle przyjmuje się, że granicami są brzegi kanału Panamskiego (podział Ameryki) i kanału Sueskiego (Azja/Afryka), ale należy pamiętać, że kanały te wykopane są przez ludzi i nie są to granice naturalne.

RfNuJDBXSFkQZ
Przybliżony przebieg granicy między Europą i Azją.
Źródło: Dariusz Adryan, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY-SA 3.0.
i9BlVAkHfh_d5e255

2. Góry, wyspy i archipelagi

Na powierzchni lądów istnieją ukształtowane dawniej lub tworzące się obecnie góry. Najwyższy łańcuch górski świata to Himalaje, a ich najwyższy szczyt – Mount Everest [wym. mont ewerest] (znany też jako Czomolungma) – to najwyższa góra na świecie. Mierzy 8848 m n.p.m. Najwyższe łańcuchy górskie Europy to Alpy ze szczytem Mount Blanc [wym. mą blą] (4807 m n.p.m.), PirenejeKarpaty. Tuż za granicą z Azją leżą jeszcze góry Kaukaz, czasami zaliczane do Europy; ich najwyższym szczytem jest Elbrus (5642 m n.p.m.). Po zachodniej stronie obu Ameryk ciągną się Kordyliery w Ameryce Północnej (z najwyższym szczytem McKinley [wym. makinli] – 6194 m n.p.m.) i Andy w Ameryce Południowej, których najwyższym wzniesieniem jest Aconcagua [wym. akonkagła] (6961 m n.p.m.). W Afryce najwyższy jest wulkaniczny szczyt Kilimandżaro (5895 m n.p.m.), na Antarktydzie – Masyw Vinsona (4892 m n.p.m.), a w Australii – Góra Kościuszki (2230 m n.p.m.). Warto zauważyć, że jest ona niższa od najwyższej góry w Polsce – Rysów (2499 m n.p.m.).

R1Ff4F1XjvPxD1
Zdjęcie satelitarne Azji z widocznym łańcuchem Himalajów
Źródło: NASA, edycja: GroMar Sp. z o.o., Wikimedia Commons, domena publiczna.

Kontynenty nie są jedynymi lądami. Mniejsze obszary lądów otoczone ze wszystkich stron wodą noszą nazwę wysp. Największą wyspą świata leżącą na północnym Atlantyku jest Grenlandia. Wiele wysp zgrupowanych jest w skupiska zwane archipelagami. Archipelagi ponadto posiadają wspólne pochodzenie i wykazują podobną budowę geologiczną. Liczne archipelagi otaczają Amerykę Północną, Europę i Azję. Stosunkowo mniej wysp znajduje się w pobliżu Ameryki Południowej, Afryki, Australii i Antarktydy.

RrZ4FMThbetYZ1
Grenlandia to największa wyspa na Ziemi. Jej powierzchnia przekracza 2 mln km², ale i tak jest 3,5 razy mniejsza od najmniejszego z kontynentów
Źródło: TUBS, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RRcsuafa4mFtN1
Ilustracja przedstawia mapę Świata z zaznaczonymi przykładami archipelagów na oceanach; 1. daleko na północy, tuż przy biegunie północnym; Ocean Arktyczny − Ziemie Franciszka Józefa, 2. Na zachód od wybrzeża Portugali; Ocean Atlantycki − Azory, 3. w centralnej części morza śródziemnego; Ocean Atlantycki − Wyspy Liparyjskie. Widok na wulkan, 4. leżące na północ od Madagaskaru; Ocean Indyjski − Seszele, 5. znajduje się na zachód od Ameryki Środkowej; Ocean Spokojny − Archipelag Galapagos. Wyspa San Cristóbal, 6. znajduje się między Japonią a Koreą Południową; Ocean Spokojny − Kuryle. Wybrzeże wyspy Szykotan.
Przykłady archipelagów na oceanach
Źródło: NASA Goddard Space Flight Center Image by Reto Stöckli, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 1

Wskaż na mapie świata (np. w atlasie geograficznym) łańcuchy i masywy górskie, których nazwy zostały wymienione w tekście.

Rf1hy6VcQ7IJS
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 1

Wymień główne łańcuchy górskie świata.

R1OMmwHaVCOer
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Ciągle pojawiają się wątpliwości co do precyzji pomiaru wysokości Mount Everestu. Pomiary satelitarne sugerują, że może mieć wysokość 8850 m n.p.m., ale wyniki uzyskiwane innymi metodami to 8844 oraz 8846 m n.p.m. Należy pamiętać, że góra ta wraz z całymi Himalajami ciągle rośnie w tempie kilku milimetrów rocznie, a jednocześnie ulega niszczeniu przez mróz, wiatr i śnieg.

Uwaga!

W wysokich górach giną niekiedy silni, doświadczeni i dobrze wyposażeni wspinacze. Nawet w znacznie niższych górach (takich jak na przykład w Polsce) co roku zdarzają się wypadki śmiertelne. Należy bezwzględnie zachować ostrożność podczas każdej wędrówki po górach.

i9BlVAkHfh_d5e323

Podsumowanie

 • Fragment kuli ziemskiej, który nie jest zalany wodami mórz i oceanów, nazywamy lądem.

 • Wyróżnia się 7 kontynentów. Są to: Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Australia, Azja, Europa.

 • Największym kontynentem jest Azja, a najmniejszym Australia.

 • Najwyższe góry świata to Himalaje.

 • Największą wyspą świata jest Grenlandia.

 • Grupa kilku wysp w niedużej odległości i podobnym środowisku to archipelag.

Praca domowa

2
Polecenie 2

Wskaż na mapie świata wybrane wyspy lub archipelagi w sąsiedztwie kontynentów oraz te położone daleko od kontynentów, na otwartym oceanie:
• Europa: Islandia, Sycylia;
• Azja: Archipelag Malajski, Filipiny;
• Afryka: Madagaskar, Wyspy Kanaryjskie;
• Ameryka Północna: Grenlandia, Wielkie Antyle;
• Ameryka Południowa: Ziemia Ognista, Wyspy Galapagos;
• Australia: Nowa Gwinea, Tasmania;
• Pacyfik: Fidżi, Hawaje;
• Ocean Indyjski: Seszele, Malediwy.

Polecenie 2
R8wYO1LXsDqGq3
Dopasuj wybrane wyspy lub archipelagi do konkretnych kontynentów. Europa Możliwe odpowiedzi: 1. Ziemia Ognista, 2. Wyspy Galapagos, 3. Sycylia, 4. Wielkie Antyle, 5. Nowa Gwinea, 6. Grenlandia, 7. Filipiny, 8. Archipelag Malajski, 9. Wyspy Kanaryjskie, 10. Madagaskar, 11. Tasmania, 12. Islandia Azja Możliwe odpowiedzi: 1. Ziemia Ognista, 2. Wyspy Galapagos, 3. Sycylia, 4. Wielkie Antyle, 5. Nowa Gwinea, 6. Grenlandia, 7. Filipiny, 8. Archipelag Malajski, 9. Wyspy Kanaryjskie, 10. Madagaskar, 11. Tasmania, 12. Islandia Afryka Możliwe odpowiedzi: 1. Ziemia Ognista, 2. Wyspy Galapagos, 3. Sycylia, 4. Wielkie Antyle, 5. Nowa Gwinea, 6. Grenlandia, 7. Filipiny, 8. Archipelag Malajski, 9. Wyspy Kanaryjskie, 10. Madagaskar, 11. Tasmania, 12. Islandia Ameryka Północna Możliwe odpowiedzi: 1. Ziemia Ognista, 2. Wyspy Galapagos, 3. Sycylia, 4. Wielkie Antyle, 5. Nowa Gwinea, 6. Grenlandia, 7. Filipiny, 8. Archipelag Malajski, 9. Wyspy Kanaryjskie, 10. Madagaskar, 11. Tasmania, 12. Islandia Ameryka Południowa Możliwe odpowiedzi: 1. Ziemia Ognista, 2. Wyspy Galapagos, 3. Sycylia, 4. Wielkie Antyle, 5. Nowa Gwinea, 6. Grenlandia, 7. Filipiny, 8. Archipelag Malajski, 9. Wyspy Kanaryjskie, 10. Madagaskar, 11. Tasmania, 12. Islandia Australia Możliwe odpowiedzi: 1. Ziemia Ognista, 2. Wyspy Galapagos, 3. Sycylia, 4. Wielkie Antyle, 5. Nowa Gwinea, 6. Grenlandia, 7. Filipiny, 8. Archipelag Malajski, 9. Wyspy Kanaryjskie, 10. Madagaskar, 11. Tasmania, 12. Islandia
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zobacz także

Błękitna planeta ZiemiaDc4K60BF7Błękitna planeta Ziemia
Strefy oświetlenia ZiemiDTnHqcFPtStrefy oświetlenia Ziemi

i9BlVAkHfh_d5e413

Słownik

wyspa
wyspa

małe fragmenty lądowej powierzchni Ziemi otoczone ze wszystkich stron wodą

kontynent
kontynent

wielkie obszary lądu i powierzchni wielu milionów kilometrów kwadratowych

archipelag
archipelag

grupa niewielkich fragmentów lądu (wysp) znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie; ze względu na wspólne pochodzenia posiadają podobną budowę geologiczną

wyspy kontynentalne
wyspy kontynentalne

powstały w wyniku oderwania w przeszłości fragmentu lądu od sąsiedniego kontynentu; wykazują podobieństwo geologiczne i podobieństwo w faunie i florze do lądu od którego się odłoczyły

wyspy oceaniczne
wyspy oceaniczne

powstały w większości w wyniku działalności wulkanicznej; najczęściej występują na granicy płyt tektonicznych w formie łańcuchów, ale również występują w obrębie jednej płyty

i9BlVAkHfh_d5e413

Zadania

Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RjHksfnOFvgPn1
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących rozmiarów kontynentów. Eurazja jest mniejsza od Azji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Azja jest największym kontynentem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obie Ameryki razem są większe od Azji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Australia jest najmniejszym kontynentem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Europa jest mniejsza niż Australia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
RdFsHVDMphJ7411
Ćwiczenie 2
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących Grenlandii. Grenlandia jest większa od Antarktydy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grenlandia jest częścią i przynależy kontynentalnie do Ameryki Północnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grenlandia jest największą wyspą Europy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grenlandia jest najmniejszym kontynentem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grenlandia nie jest wyspą, ponieważ pokrywa ją lądolód. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3
R1NWZVkGJyaoK1
Zaznacz nazwy par kontynentów, które mają lądowe połączenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Europa / Azja, 2. Azja / Afryka, 3. Ameryka Północna / Ameryka Południowa, 4. Europa / Afryka, 5. Azja / Ameryka Północna, 6. Azja / Australia, 7. Ameryka Południowa / Antarktyda, 8. Australia / Antarktyda
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R1IyjoCqd647J1
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących kontynentów. Europa nie ma granicy lądowej z Azją. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Granica w okolicach Kaukazu nie budzi wątpliwości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Granice Rosji są jednocześnie granicami między Europą i Azją. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie granice lądowe między Europą i Azją biegną wzdłuż rzek. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 5
RuYrL51LDict1
Zaznacz nazwy najwyższego szczytu Himalajów i całej Ziemi. Możliwe odpowiedzi: 1. Czomolungma, 2. K2, 3. Kanczendzonga, 4. Mount Blanc, 5. McKinley, 6. Mount Everest, 7. Ayers Rock
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 6
R6n9yubclNxsc1
Zaznacz, jaką wysokość ma najwyższy szczyt kontynentalnej Australii? Możliwe odpowiedzi: 1. 2230 m n.p.m., 2. 2499 m n.p.m., 3. 3230 m n.p.m., 4. 1603 m n.p.m., 5. 8230 m n.p.m., 6. 8848 m n.p.m.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

R1R2jxd1tZN6S
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.