E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑gray3

Kopyto

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
R1SBIoeizEIWW1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny przedstawiający kopyto.

Grafika pierwsza przedstawia puszkę kopytową (od strony podeszwy) oraz kopyto bez puszki (od strony bocznej). Na ilustracji zaznaczono piętnaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Warstwa rogowa (części piątkowej) opuszki kopytowej. Znajduje się w lewej górnej części puszki kopytkowej.
Punkt drugi. Brzeg dłoniowy przyśrodkowy ściany (kąt wsporowy kopyta). Znajduje się pod warstwą rogową, od zewnętrznej strony puszki kopytowej.
Punkt trzeci. Część zagięta przyśrodkowa ściany. Zlokalizowana jest pod brzegiem dłoniowym przyśrodkowym ściany, bliżej środka puszki kopytowej.
Punkt czwarty. Wierzchołek strzałki. Jest zakończeniem strzałki rogowej kopyta.
Punkt piąty. Ściana rogowa kopyta. Najbardziej zewnętrzna część puszki kopytowej, okala ją w całości.
Punkt szósty. Odnoga boczna podeszwy. Zlokalizowana z prawej strony trzonu podeszwy.
Punkt siódmy. Biała linia. Element znajdujący się pomiędzy ścianą rogową kopyta a trzonem podeszwy.
Punkt ósmy. Trzon podeszwy. Wypełnia puszkę kopytową.
Punkt dziewiąty. Strzałka rogowa kopyta. Szpiczasty element zlokalizowany w góry puszki kopytowej.
Punkt dziesiąty. Bruzda strzałkowa środkowa. Wklęsły element znajdujący się pośrodku puszki kopytowej.
Punkt jedenasty. Bruzda przystrzałkowa boczna. Wklęsły element zlokalizowany pod strzałką rogową kopyta.
Punkt dwunasty. Skóra właściwa ściany. Zlokalizowana w przedniej części kopyta. Wypełnia zarys kopyta, a od góry graniczy ze skórą właściwą korony.
Punkt trzynasty. Zarys puszki kopytowej. Najbardziej zewnętrzna część kopyta, okala całą jego powierzchnie.
Punkt czternasty. Skóra właściwa korony. Znajduje się między skórą właściwą ściany a pod skórą właściwą rąbka.
Punkt piętnasty. Skóra właściwa rąbka. Znajduje się nad skórą właściwą korony.

Grafika druga  przedstawia palec ręki w przekroju strzałkowym. Na ilustracji zaznaczono dwadzieścia pięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość śródręcza III. Znajduje się u góry palca, w jego środkowej części.
Punkt drugi. Kaletka podścięgnowa mięśnia prostownika wspólnego palców. Jest to mały element znajdujący się po lewej stronie od kości śródręcza III.
Punkt trzeci. Torebka stawowa. Znajduje się pod kością śródręcza III a trzonem bliższym.
Punkt czwarty. Człon bliższy (kość pęcinowa). Znajduje się pod torebką stawową, w środkowej części palca.
Punkt piąty. Torebka stawowa. Znajduje się pod członem bliższym.
Punkt szósty. Torebka stawowa. Znajduje się nad członem dalszym (kość kopytowa).
Punkt siódmy. Człon dalszy (kość kopytowa). Znajduje się w dolnej części palca ręki konia. Okala go szczotka śródręczna (pęcinowa).
Punkt ósmy. Glazura. Cienka warstwa komórek, wytwarzanych w koronce, które chronią kopyto przed utratą wilgotności.
Punkt dziewiąty. Mięsień międzykostny. Znajduje się w górnej części palca ręki, po prawej stronie od kości śródręcza III.
Punkt dziesiąty. Ścięgno mięśnia zginacza. Znajduje się w górnej części palca ręki, po prawej stronie od mięśnia międzykostnego.
Punkt jedenasty. Trzeszczka bliższa. Mały, owalny element znajdujący się przy tylnej części kości śródręcza III, blisko jej nasady. Trzeszczka bliższa przylega do okalającej kość śródręcza III torebki stawowej. Z drugiej strony przylega do niej pochewka mięśniowa ścięgna. 
Punkt dwunasty. Pochewka mięśniowa ścięgna. Podłużny element zlokalizowany po prawej stronie palca ręki. Przylega do trzeszczki bliższej. 
Punkt trzynasty. Więzadło śródręczne poprzeczne powierzchowne. Mały element znajdujący się po prawej stronie palca ręki, w ostrodze.
Punkt czternasty. Ostroga. Wystający element zlokalizowany po prawe stronie palca ręki, mniej więcej po środku jego długości.
Punkt piętnasty. Szczotka śródręczna (pęcinowa). Znajduje się pod ostrogą.
Punkt szesnasty. Część pierścieniowa pochewki włóknistej. Niewielki, podłużny element zlokalizowany po prawej stronie palca ręki, na wysokości członu bliższego.
Punkt siedemnasty. Więzadło trzeszczkowe proste. Znajduje się po prawej stronie od członu bliższego, z prawej stronie łączy się dodatkowo z częścią pierścieniowatą pochewki włóknistej.
Punkt osiemnasty. Trzeszczka dalsza. Element zlokalizowany po prawej stronie palca ręki, między torebką stawową a członem dalszym (kość kopytowa).
Punkt dziewiętnasty. Część krzyżowa pochewki włóknistej. Mały, podłużny element zlokalizowany po prawej stronie palca ręki, na wysokości trzeszczki dalszej.
Punkt dwudziesty. Tkanka podskórna opuszki kopytowej. Znajduje się po prawej stronie palca ręki, zlokalizowana na wysokości członu dalszego (części kopytowej) oraz torebki stawowej. Okala ją szczotka śródręczna (pęcinowa).
Punkt dwudziesty pierwszy. Ścięgno mięśnia prostownika wspólnego palców. Ścięgno to jest zakończeniem mięśnia prostownika wspólnego palca i przebiega wzdłuż przedniej strony kończyny konia.
Punkt dwudziesty drugi. Kość koronowa. Znajduje się między kością pęcinową (człon bliższy) a kością kopytową (człon dalszy).
Punkt dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty. Ścięgno mięśnia zginacza głębokiego palców. Ścięgno to jest zakończeniem mięśnia zginacza głębokiego palców i zlokalizowane jest wzdłuż tylnej strony kończyny konia, pod ścięgnem mięśnia zginacza powierzchownego. Ścięgno mięśnia zginacza głębokiego palców biegnie aż do kości kopytowej.
Punkt dwudziesty piąty. Ścięgno mięśnia zginacza powierzchniowego palców. Ścięgno to jest zakończeniem mięśnia zginacza powierzchniowego palców i biegnie wzdłuż tylnej strony kończyny konia. Kończy się na kości pęcinowej i kości koronowej.