Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑gray1

Więzadła i ścięgna

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
R1bC9A4M7oH6O1

Atlas interaktywny przedstawiający więzadła i ścięgna.

Grafika pierwsza przedstawia ścięgna. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Ścięgno mięśnia prostownika palców wspólnego. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Stanowi przedłużenie mięśnia wspólnego prostownika palców. Przyjmuje walcowaty, podłużny kształt. Ma białawą barwę. Jego zakończenie znajdujące się w dolnej części kończyny jest lekko spłaszczone i wygięte na zewnątrz.
Punkt drugi i piąty. Ścięgno mięśni zginaczy: powierzchownego i głębokiego palców. Znajdują się one zarówno w przedniej, jak i tylnej kończynie. Ścięgno mięśni zginaczy: powierzchownego i głębokiego palców przebiegają do siebie równolegle, łącząc się ze sobą. Ścięgno mięśnia zginacza powierzchownego stanowi przedłużenie mięśnia zginacza powierzchniowego palców. Przyjmuje walcowaty, podłużny kształt. barwę białawą. Ścięgno mięśnia zginacza głębokiego palców stanowi przedłużenie mięśnia zginacza głębokiego palców. Przyjmuje walcowaty, podłużny kształt. Ma barwę białawą. Jego zakończenie znajdujące się w dolnej części kończyny jest lekko spłaszczone i wygięte. 
Punkt trzeci. Ścięgno mięśnia prostownika palców bocznego. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Ścięgno mięśnia prostownika palców bocznego przebiega równolegle do ścięgna  mięśnia prostownika palców długiego, stykając się z nim. Stanowi przedłużenie mięśnia prostownika bocznego palców. Przyjmuje walcowaty, podłużny kształt. Ma barwę białawą.
Punkt czwarty. Ścięgno mięśnia prostownika palców długiego. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Ścięgno mięśnia prostownika palców długiego przebiega równolegle do ścięgna  mięśnia prostownika palców bocznego, stykając się z nim. Stanowi przedłużenie mięśnia prostownika długiego palców. Przyjmuje walcowaty, podłużny kształt. Ma barwę białawą. Jego zakończenie znajdujące się w dolnej części kończyny jest lekko spłaszczone i wygięte.
Punkt szósty. Ścięgno piętowe wspólne (Achillesa). Znajduje się w tylnej kończynie konia. Ma płaski i szeroki kształt, który zwęża się oraz grubieje ku dołowi. Ma białawą barwę.

Grafika druga przedstawia struktury wzmacniające staw śródręczno‑członowy (pęcinowy). Na ilustracji zaznaczono dziesięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień międzykostny. Znajduje się w górnej części stawu, jest to jeden człon, który rozszerza się na dwa elementy.
Punkt drugi. Więzadło trzeszczkowe poboczne. Znajduje się w środkowej części stawu, okala z dwóch stron trzeszczki członu palcowego.
Punkt trzeci. Więzadło dłoniowe odosiowe stawu śródręczno‑członowego. Jest to mały, podłużny element zlokalizowany w dolnej części stawu, pod więzadłem trzeszczkowym prostym.
Punkt czwarty. Więzadło dłoniowe osiowe stawu śródręczno‑członowego. Znajduje się u podnóża więzadła trzeszczkowego prostego. Sąsiaduje z więzadłem dłoniowym odosiowym stawu śródręczno‑członowego.
Punkt piąty. Chrząstka kopytowa. Znajduje się na dole stawu, od jego zewnętrznej strony. Okala fragment ścięgna mięśnia zginacza głębokiego palców.
Punkt szósty. Trzeszczki członu palcowego (paliczka) bliższego połączone grubym więzadłem dłoniowym. Znajduje się w środkowej części stawu, u podnóża mięśnia międzykostnego.
Punkt siódmy. Więzadło trzeszczkowe skośne. Znajduje się po prawej stronie, pod trzeszczkami członu palcowego (paliczka) bliższego połączonego grubym więzadłem dłoniowym.
Punkt ósmy. Więzadło trzeszczkowe proste. Znajduje się na środku stawu, pod trzeszczkami członu palcowego (paliczka) bliższego połączonego grubym więzadłem dłoniowym. Sąsiaduje z więzadłem trzeszczkowym skośnym.
Punkt dziewiąty. Fragment ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców. Znajduje się pod więzadłem dłoniowym osiowym stawu śródręczno‑członowego.
Punkt dziesiąty. Fragment ścięgna mięśnia zginacza głębokiego palców. Zlokalizowany jest na wysokości więzadła trzeszczkowego prostego, pod fragmentem ścięgna mięśnia zginacza powierzchniowego palców. Okala go chrząstka kopytowa.

Grafika trzecia przedstawia więzadła stawu nadgarstkowego. Na ilustracji zaznaczono dziewięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy i trzeci. Więzadło poboczne przyśrodkowe. Znajduje się z lewej górnej oraz dolej strony stawu nadgarstkowego. Jest to płat o podłużnym kształcie.
Punkt drugi. Więzadło między kością nadgarstka promieniową i ośrodkową. Znajduje się w centralnej części stawu nadgarstkowego, na granicy dwóch kości. Umieszczone jest na lewo od więzadła między kośćmi nadgarstka ośrodkową i łokciową.
Punkt czwarty. Więzadło nadgarstkowo‑śródręczne grzbietowe między kością nadgarstkową III i śródręcza II. Znajduje się w centralnej części stawu nadgarstkowego, na granicy dwóch kości. Umieszczone jest na lewo od więzadła nadgarstkowo‑śródręcznego grzbietowego między kością nadgarstkową III i śródręcza III. Nad nim znajduje się więzadło między kością nadgarstka promieniową i ośrodkową.
Punkt piąty. Więzadło między kośćmi nadgarstka ośrodkową a łokciową. Znajduje się w centralnej części stawu nadgarstkowego, na granicy dwóch kości. Z jego lewej strony umieszczono więzadło między kością nadgarstka promieniową i ośrodkową.
Punkt szósty. Więzadło poboczne boczne. Znajduje się z prawej strony stawu nadgarstkowego. Jest to płat o podłużnym kształcie.
Punkt siódmy. Więzadło między kością nadgarstka łokciową i nadgarstkową IV. Znajduje się w centralnej części stawu nadgarstkowego, na granicy dwóch kości. Umieszczone jest na lewo od więzadła pobocznego bocznego. Nad nim znajduje się więzadło między kośćmi nadgarstka ośrodkową i łokciową.
Punkt ósmy. Więzadło między kośćcami nadgarstkowymi III i IV. Znajduje się w centralnej części stawu nadgarstkowego, na granicy dwóch kości. Umieszczone jest na lewo od więzadła między kością nadgarstka łokciową i nadgarstkową IV. Nad nim znajduje się więzadło między kośćmi nadgarstka ośrodkową i łokciową.
Punkt dziewiąty. Więzadło nadgarstkowo‑śródręczne grzbietowe między kością nadgarstkową III i śródręcza III. Znajduje się w centralnej części stawu nadgarstkowego, na granicy dwóch kości. Umieszczone jest na lewo od więzadła między kośćcami nadgarstkowymi III i IV. Nad nim znajduje się więzadło między kością nadgarstka promieniową i ośrodkową.

Grafika czwarta przedstawia palec. Na ilustracji zaznaczono dziesięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kościec śródręcza II i IV. Występuje u góry palca, po obu stronach mięśnia międzykostnego i ścięgna mięśnia zginacza głębokiego placów.
Punkt drugi. Więzadło poprzeczne powierzchniowe śródręcza. Znajduje się pod kośćcem śródręcza II i IV.
Punkt trzeci. Pochewka włóknista palców ręki. Znajduje się poniżej więzadła poprzecznego powierzchniowego śródręcza.
Punkt czwarty. Mięsień międzykostny. Znajduje się między kośćcami śródręcza II i IV, u góry palca.
Punkt piąty. Ścięgno mięśnia zginacza głębokiego placów. Znajduje się pod mięśniem międzykostnym.
Punkt szósty. Zachyłek dłoniowy torebki stawowej śródręczno‑członowego. Występuje po obu stronach ścięgna mięśnia zginacza głębokiego placów, w środkowej części.
Punkt siódmy. Pochewka maziowa palców ręki. Znajduje się u dołu ścięgna mięśnia zginacza głębokiego placów.
Punkt ósmy. Pochewka maziowa palców ręki. Znajduje się na wysokości pochewki włóknistej palców ręki.
Punkt dziewiąty. Pochewka maziowa palców ręki. Znajduje się poniżej pochewki włóknistej palców ręki.
Punkt dziesiąty. Więzadło pierścieniowe palca dalsze. Znajduje się w dolnej części palca konia.