E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑gray1

Mięśnie powierzchowne i głębokie konia, powięzi

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
R14EQAmgESc0V1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny przedstawiający mięśnie powierzchniowe, mięśnie głębokie i powięzi.

Grafika pierwsza przedstawia mięśnie powierzchowne w widoku z boku. Na ilustracji zaznaczono trzydzieści trzy elementy. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień okrężny oka. Otacza on oczodół. Przyjmuje eliptyczny kształt. Ma barwę czerwoną.
Punkt drugi. Mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy. Znajduje się nad pyskiem oraz nozdrzami konia, ale poniżej jego oczodołów. Ma podłużny kształt i czerwoną barwę.
Punkt trzeci. Mięsień mostkowo‑głowowy. Znajduje się z przodu szyi konia. Biegnie od żuchwy konia aż do mostka. Od góry graniczy z mięśniem żwaczem. Mięsień łopatkowo poprzeczny jest podłużny, szeroki, a także lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt czwarty i szósty. Mięsień ramienno‑głowowy. Znajduje się z boku szyi konia. Biegnie od granicy szyi oraz głowy konia aż do łopatki. Od góry graniczy z mięśniem płatowatym. Mięsień łopatkowo poprzeczny przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt piąty. Mięsień zębaty dobrzuszny szyi. Znajduje się z boku szyi konia. Przysłonięty jest przez mięsień czworoboczny (część szyjna). Usytuowany jest pod kątem w stosunku do znajdujących się obok niego mięśni, np. mięśnia ramienno‑głowowego. Przyjmuje on podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt siódmy. Mięsień nadgrzebieniowy. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry graniczy z mięśniem czworobocznym (część piersiowa). Równolegle do niego przebiega mięsień podgrzebieniowy. Mięsień nadgrzebieniowy przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt ósmy. Mięsień podgrzebieniowy. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry graniczy z mięśniem czworobocznym (część piersiowa), natomiast od boku z mięśniem trójgłowym ramienia. Równolegle do niego przebiega mięsień nadgrzebieniowy. Mięsień podgrzebieniowy przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt dziewiąty. Mięsień trójgłowy ramienia (głowa długa). Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry graniczy z mięśniem podgrzebieniowym oraz mięśniem czworobocznym (część piersiowa). Przyjmuje on kształt zbliżony do spłaszczonego trójkąta. Zajmuje większy obszar niż głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia. Ma barwę czerwoną.
Punkt dziesiąty. Mięsień piersiowy zstępujący. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Graniczy on z mięśniem trójgłowym ramienia (głowa boczna) oraz mięśniem prostownikiem promieniowym nadgarstka. Ma kształt podłużnego płata i czerwoną barwę.
Punkt jedenasty. Mięsień trójgłowy ramienia (głowa boczna). Znajduje się w przedniej kończynie konia. Graniczy on z mięśniem nadgrzebieniowym, mięśniem podgrzebieniowym, mięśniem trójgłowym ramienia oraz mięśniem prostownikiem promieniowym nadgarstka. Ma kształt zbliżony do szerokiego, spłaszczonego trójkąta. Ma czerwoną barwę. 
Punkt dwunasty. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry ogranicza go głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia. Równolegle do niego przebiega mięsień prostownik wspólny palców. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt trzynasty. Mięsień prostownik wspólny palców. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Równolegle do niego przebiega mięsień prostownik promieniowy nadgarstka oraz mięsień prostownik boczny palców. Mięsień prostownik wspólny palców przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt czternasty. Mięsień prostownik boczny palców. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Równolegle do niego przebiega mięsień prostownik wspólny palców oraz mięsień zginacz palców głęboki. Mięsień prostownik boczny palców przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt piętnasty. Mięsień zginacz palców głęboki.
Punkt szesnasty. Mięsień zębaty dobrzuszny klatki piersiowej. Znajduje się w miejscu klatki piersiowej. Mięsień zębaty dobrzuszny klatki piersiowej przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt siedemnasty. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha.
Punkt osiemnasty. Mięsień napinacz powięzi szerokiej. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Równolegle do niego przebiega mięsień pośladkowy powierzchowny. Przyjmuje kształt szerokiego płata, który zwęża się ku dołowi. Ma barwę czerwoną.
Punkt dziewiętnasty. Mięsień prostownik długi palców. Znajduje się w tylnej kończynie konia, w okolicach łydki. Równolegle do niego przebiega mięsień prostownik palców boczny. Mięsień prostownik długi palców ma podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt dwudziesty. Mięsień prostownik palców boczny.
Punkt dwudziesty jeden. Mięsień zginacz głęboki palców.
Punkt dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty. Mięsień dwugłowy uda. Biegnie on w okolicach pośladków oraz w tylnej kończynie konia - dokładnie w miejscu uda. Przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt dwudziesty piąty. Mięsień pośladkowy powierzchowny. Znajduje się na pośladkach konia. Od boku graniczy on z mięśniem dwugłowym uda i mięśniem napinaczem powięzi szerokiej. Powyżej niego ulokowany jest mięsień pośladkowy pośredni. Przyjmuje on kształt szerokiego podłużnego płata, który zwęża się ku dołowi. Ma czerwoną barwę.
Punkt dwudziesty szósty. Mięsień pośladkowy pośredni. Znajduje się na grzbiecie konia, w okolicach pośladków. Od dołu ograniczony jest przez mięsień pośladkowy powierzchowny. Przyjmuje kształt płaskiego płata. Ma czerwoną barwę.
Punkt dwudziesty siódmy. Mięsień najszerszy grzbietu. Znajduje się na grzbiecie konia. Umiejscowiony jest pod częścią piersiową mięśnia czworobocznego. Zajmuje znaczną część pleców. Jest to mięsień przyjmujący kształt dużego spłaszczonego płata. Ma barwę czerwoną.
Punkt dwudziesty ósmy. Mięsień czworoboczny część piersiowa. Znajduje się na grzbiecie konia. Od góry graniczy z mięśniem czworobocznym – częścią szyjną. Biegnie od granicy między szyja a grzbietem do około jednej trzeciej długości grzbietu. Mięsień czworoboczny w części piersiowej ma płaski, podłużny kształt zbliżony do trójkąta. Ma barwę czerwoną.
Punkt dwudziesty dziewiąty. Mięsień czworoboczny część szyjna. Znajduje się na karku konia. Od góry graniczy z mięśniem równoległobocznym szyi. Biegnie od jednej trzeciej długości szyi aż do granicy między szyja a plecami. Mięsień czworoboczny w części szyjnej pokrywa znaczną część karku. Ma płaski, podłużny kształt zbliżony do trójkąta. Ma barwę czerwoną.
Punkt trzydziesty. Mięsień równoległoboczny szyi. Znajduje się na szczycie szyi konia. Przykrywa go w większości mięsień czworoboczny (część szyjna). Kształtem jest zbliżony do trójkąta. Ma czerwona barwę. 
Punkt trzydziesty pierwszy Mięsień płatowaty głowy i szyi. Znajduje się na karku konia. Biegnie od granicy szyi oraz głowy konia aż do jednej trzeciej długości szyi, gdzie przysłania go mięsień równoległoboczny szyi. Mięsień płatowaty jest płaski i szeroki, kształtem zbliżony do trójkąta. Ma barwę czerwoną.
Punkt trzydziesty drugi. Mięsień żwacz. Znajduje się po boku głowy konia. Jest to mięsień przyjmujący kształt dużego spłaszczonego płata. Ma barwę czerwoną.
Punkt trzydziesty trzeci. Mięsień skroniowy. Znajduje się na czole konia, tuż nad jego oczodołami. Ma kształt płata, który okala całą powierzchnię czoła. Ma czerwona barwę.

W skład mięśni powierzchniowych wchodzi: kończyna piersiowa, tułów oraz kończyna miednicza.

Grafika druga przedstawia kończynę piersiową. Na ilustracji zaznaczono osiem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień nadgrzebieniowy. Znajduje się w górnej części kończyny, z przodu. Jest cienki i podłużny. Ma czerwoną barwę.
Punkt drugi. Mięsień podgrzebieniowy. Znajduje się w górnej części kończyny, graniczy od lewej strony z mięśniem nadgrzebieniowym. Jest cienki i podłużny. Ma czerwoną barwę.
Punkt trzeci. Mięsień trójgłowy ramienia (głowa boczna). Znajduje się pod mięśniem podgrzebieniowym, nad kolanem. Na trójkątny kształt i czerwoną barwę.
Punkt czwarty. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka. Znajduje się w środkowej części kończyny, z przodu. Od góry sąsiaduje z mięśniem trójgłowym ramienia. Jest podłużny i ma czerwony kolor.
Punkt piąty. Mięsień prostownik wspólny palców. Znajduje się w dolnej części kończyny, z przodu. Ma podłużny, wąski kształt oraz czerwony kolor.
Punkt szósty. Mięsień prostownik boczny palców. Znajduje się w dolnej części kończyny, pośrodku. Od lewej strony sąsiaduje z mięśniem prostownikiem paców wspólnych. Jest cienki i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt siódmy. Mięsień zginacz palców głęboki. Znajduje się w dolnej części kończyny, z tyłu. Łączy się od góry z mięśniem trójgłowym ramienia. Ma pociągły kształt i czerwony kolor.
Punkt ósmy. Mięsień trójgłowy ramienia (głowa długa). Znajduje się w górnej części kończyny, z tyłu. Mięsień to duży i płaski płat. Sąsiaduje od lewej strony z mięśniem trójgłowym ramienia oraz mięśniem podgrzebieniowym.

Grafika trzecia przedstawia tułów. Na ilustracji zaznaczono cztery elementy. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień czworoboczny – część piersiowa. Znajduje się w górnej części tułowia, z lewej strony. Jest to płaski, czerwony płat.
Punkt drugi. Mięsień najszerszy grzbietu. Znajduje się pod mięśniem czworobocznym, z lewej strony tułowia. Jest to bardzo długi i gładki płat o trójkątnym kształcie. Ma czerwony kolor.
Punkt trzeci. Mięsień zębaty dobrzuszny klatki piersiowej. Znajduje się na klatce piersiowej, w środkowej części tułowia. Mięsień jest bardzo wąski i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt czwarty. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha. Znajduje się w dolnej części klatki piersiowej. Jest podłużny i płaski. Ma czerwony kolor.

Grafika czwarta przedstawia kończynę miedniczą. Na ilustracji zaznaczono dziewięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień napinacz powięzi szerokiej. Znajduje się w przedniej części kończyny miedniczej. Jest to dość duży, płaski mięsień. Ma czerwony kolor.
Punkt drugi. Mięsień prostownik palców długi. Znajduje się w dolnej części kończyny. Ma wąski i pociągły kształt oraz czerwony kolor.
Punkt trzeci. Mięsień prostownik palców boczny. Znajduje się w dolnej części kończyny. Sąsiaduje od lewej strony z mięśniem prostownika palców długich. Ma wąski i pociągły kształt oraz czerwony kolor.
Punkt czwarty. Mięsień zginacz głęboki palców. Znajduje się w dolnej części kończyny. Sąsiaduje od lewej strony z mięśniem prostownika palców bocznych. Ma wąski i pociągły kształt oraz czerwony kolor.
Punkt piąty. Mięsień dwugłowy uda. Znajduje się w środkowej części kończyny, po prawej stronie. Mięsień jest podłużny i zwęża się ku górze. Ma czerwony kolor.
Punkt szósty. Mięsień dwugłowy uda. Znajduje się w środkowej części kończyny, po prawej stronie sąsiaduje z mięśniem dwugłowym uda. Mięsień jest podłużny i zwęża się ku górze. Ma czerwony kolor.
Punkt siódmy. Mięsień dwugłowy uda. Znajduje się w górnej części kończyny, na środku. Mięsień jest płaski, ma kształt przypominający sierp. Ma czerwony kolor.
Punkt ósmy. Mięsień pośladkowy powierzchniowy. Znajduje się w górnej części kończyny, sąsiaduje od prawej strony z mięśniem dwugłowym uda. Jest płaski i dość szeroki. Ma czerwony kolor.
Punkt dziewiąty. Mięsień pośladkowy pośredni. Znajduje się w górnej części kończyny, łączy się z mięśniem pośladkowym powierzchniowym. Ma obły kształt oraz czerwony kolor.

Grafika piąta przedstawia mięśnie powierzchowne w widoku przednio‑bocznym. Na ilustracji zaznaczono jedenaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy. Znajduje się nad pyskiem oraz nozdrzami konia, ale poniżej jego oczodołów. Ma podłużny kształt i czerwoną barwę.
Punkt drugi. Mięsień mostkowo‑głowowy. Znajduje się z przodu szyi konia. Biegnie od żuchwy konia aż do mostka. Od góry graniczy z mięśniem żwaczem. Mięsień mostkowo‑poprzeczny przyjmuje podłużny i płaski kształt. Ma barwę czerwoną.
Punkt trzeci. Mięsień ramienno‑głowowy. Ulokowany jest na piersi. Od góry przysłania go mięsień skórny szyi. Od dół mięsień ten graniczy z mięśniem  piersiowo‑poprzecznym.  Przyjmuje on kształt zbliżony do spłaszczonego trójkąta. Ma czerwoną barwę. 
Punkt czwarty. Mięsień piersiowo‑poprzeczny. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry graniczy on z mięśniem ramienno‑głowowym, natomiast od dołu z mięśniem piersiowo‑zstępującym. Ma kształt szerokiego, podłużnego płata i czerwoną barwę.
Punkt piąty. Mięsień piersiowo‑zstępujący. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry graniczy on z mięśniem piersiowo‑poprzecznym. Ma kształt szerokiego podłużnego płata i czerwoną barwę.
Punkt szósty. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry ogranicza go mięsień ramienny. Równolegle do niego przebiega mięsień zginacz promieniowy nadgarstka. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt siódmy. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Od góry ogranicza go mięsień dwugłowy ramienia. Równolegle do niego przebiega mięsień prostownik promieniowy nadgarstka. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt ósmy. Mięsień ramienny. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Równolegle do niego przebiega mięsień dwugłowy ramienia. Od góry graniczy on z mięśniem trójgłowym ramienia. Mięsień ramienny przyjmuje podłużny, lekko spłaszczony kształt. Ma barwę czerwoną.
Punkt dziewiąty. Mięsień dwugłowy ramienia. Znajduje się w przedniej kończynie konia. Równolegle do niego przebiega mięsień ramienny. Od góry graniczy on z mięśniem ramienno‑głowowym. Mięsień dwugłowy ramienia przyjmuje podłużny, lekko spłaszczony kształt. Ma barwę czerwoną.
Punkt dziesiąty. Mięsień skórny szyi. Znajduje się na granicy piersi oraz przedniej części szyi konia. Od góry graniczy on z mięśniem mostkowo‑głowowym, natomiast od dołu z mięśniem ramienno‑głowowym. Przyjmuje on kształt zbliżony do spłaszczonego trójkąta. Przyjmuje czerwoną barwę.
Punkt jedenasty. Mięsień skroniowy. Znajduje się na czubku głowy konia. Mięsień jest niewielki i ma czerwony kolor.

W skład mięśni powierzchniowych wchodzi: głowa i kończyny piersiowe.

Grafika szósta przedstawia głowę. Na ilustracji zaznaczono pięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy. Znajduje się w przedniej części głowy. Mięsień prowadzi od nosa do oka. Jest podłużny i wąski. Ma czerwony kolor.
Punkt drugi. Mięsień mostkowo‑głowowy. Znajduje się w środkowej części szyi konia. Mięsień jest płaski i ma czerwony kolor.
Punkt trzeci. Mięsień skórny szyi. Znajduje się w dolnej części szyi, sąsiaduje z mięśniem mostkowo‑głowowym. Przybiera podłużny kształt, który zwęża się ku dołowi. Ma czerwony kolor.
Punkt czwarty. Mięsień ramienno‑głowowy. Znajduje się w dolnej części szyi konia. Mięsień jest płaski, szeroki i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt piąty. Mięsień skroniowy. Znajduje się na czubku głowy konia. Mięsień jest niewielki i ma czerwony kolor.

Grafika siódma przedstawia kończyny piersiowe. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień piersiowy poprzeczny. Znajduje się w górnej części kończyn piersiowych. Ma obły, zakończony szpiczasto kształt. Mięsień jest niewielki i ma czerwony kolor.
Punkt drugi. Mięsień piersiowy zstępujący. Znajduje się w górnej części kończyny, od góry sąsiaduje z mięśniem piersiowym poprzecznym. Kształt jest szeroki i podłużny. Mięsień ma czerwony kolor.
Punkt trzeci. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka. Znajduje się w środkowej części kończyny, z przodu. Mięsień ma podłużny i wąski kształt. Ma czerwony kolor.
Punkt czwarty. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka. Znajduje się w środkowej części kończyny, naprzeciwko mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka. Mięsień ma podłużny i wąski kształt. Ma czerwony kolor.
Punkt piąty. Mięsień dwugłowy ramienia. Znajduje się w przedniej części kończyny. Przylega do mięśnia piersiowego poprzecznego oraz piersiowego zstępującego. Jest podłużny i stosunkowo krótki. Ma czerwony kolor.
Punkt szósty. Mięsień ramienny. Znajduje się w przedniej części kończyny. Od lewej strony sąsiaduje z mięśniem dwugłowym ramienia. Przybiera niewielki, trójkątny kształt. Ma czerwony kolor.

Grafika ósma przedstawia mięśnie powierzchowne w widoku tylno‑bocznym. Na ilustracji zaznaczono piętnaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień żwacz. Znajduje się po boku głowy konia. Jest to mięsień przyjmujący kształt dużego spłaszczonego płata. Ma barwę czerwoną.
Punkt drugi. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha. 
Punkt trzeci. Mięsień napinacz powięzi szerokiej. Znajduje się w okolicach pośladków konia i jego tylnej kończyny. Graniczy on z mięśniem pośladkowym powierzchniowym oraz mięśniem dwugłowym uda. Przyjmuje on kształt szerokiego płata, który zwęża się ku dołowi. Ma barwę czerwoną.
Punkt czwarty. Mięsień prostownik palców boczny. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Równolegle do niego biegnie mięsień zginacz głęboki palców. Przyjmuje on podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt piąty i szósty. Mięsień zginacz głęboki palców. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Ulokowany jest w jej tylnej części. Równolegle do niego biegnie mięsień prostownik palców boczny. Przyjmuje on podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt siódmy. Mięsień półbłoniasty. Znajduje się na pośladkach konia. Biegnie on od początku odcinka ogonowego kręgosłupa do okolic uda. Równolegle do niego usytuowany jest mięsień półścięgnisty. Mięsień półbłoniasty jest podłużny, a także lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt ósmy. Mięsień półścięgnisty. Znajduje się na pośladkach konia. Biegnie on od początku odcinka ogonowego kręgosłupa do okolic uda. Równolegle do niego usytuowany jest mięsień półbłoniasty. Przyjmuje on podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. Mięsień dwugłowy uda. Biegnie on w okolicach pośladków oraz w tylnej kończynie konia - dokładnie w miejscu uda. Przyjmuje podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt dwunasty. Mięsień pośladkowy powierzchowny. Znajduje się na pośladkach konia. Od boku graniczy on z mięśniem dwugłowym uda i mięśniem napinaczem powięzi szerokiej. Powyżej niego ulokowany jest mięsień pośladkowy pośredni. Przyjmuje on kształt szerokiego podłużnego płata, który zwęża się ku dołowi. Ma czerwoną barwę.
Punkt trzynasty. Mięsień pośladkowy pośredni. Znajduje się na grzbiecie konia, w okolicach pośladków. Od dołu ograniczony jest przez mięsień pośladkowy powierzchowny. Przyjmuje kształt płaskiego płata. Ma czerwoną barwę.
Punkt czternasty. Mięsień czworoboczny część piersiowa. Znajduje się na grzbiecie konia. Od góry graniczy z mięśniem czworobocznym – częścią szyjną. Biegnie od granicy między szyja a grzbietem do około jednej trzeciej długości grzbietu. Mięsień czworoboczny w części piersiowej ma płaski, podłużny kształt zbliżony do trójkąta. Ma barwę czerwoną.
Punkt piętnasty. Mięsień czworoboczny część szyjna. Znajduje się na karku konia. Od góry graniczy z mięśniem równoległobocznym szyi. Biegnie od jednej trzeciej długości szyi aż do granicy między szyja a plecami. Mięsień czworoboczny w części szyjnej pokrywa znaczną część karku. Ma płaski, podłużny kształt zbliżony do trójkąta. Ma barwę czerwoną.

W skład mięśni powierzchniowych wchodzą kończyny miednicze.

Grafika dziewiąta przedstawia kończyny miednicze. Na ilustracji zaznaczono jedenaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień pośladkowy pośredni. Znajduje się w górnej części kończyny miedniczej. Ma obły kształt i czerwony kolor. Punkt drugi. Mięsień pośladkowy powierzchniowy. Znajduje się w górnej części kończymy miedniczej, pod mięśniem pośladkowym pośrednim. Jest to płaski płat, o trójkątnym kształcie. Ma czerwony kolor.
Punkt trzeci. Mięsień napinacz powięzi szerokiej. Znajduje się pod mięśniem pośladkowym pośrednim, a od prawej strony sąsiaduje z mięśniem pośladkowym powierzchniowym. Jest to płaski, podłużny płat. Ma czerwony kolor.
Punkt czwarty. Mięsień dwugłowy uda. Znajduje się w tylnej części kończyny miedniczej. Mięsień jest wąski i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt piąty. Mięsień dwugłowy uda. Znajduje się w tylnej części kończyny miedniczej. Od lewej strony sąsiaduje z mięśniem dwugłowym uda. Mięsień jest wąski i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt szósty. Mięsień prostownik palców boczny. Znajduje się w dolnej części kończyny miedniczej. Mięsień jest wąski i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt siódmy. Mięsień zginacz głęboki palców. Znajduje się w dolnej części kończyny miedniczej. Od lewej strony sąsiaduje z mięśniem prostownikiem palców bocznych. Mięsień jest wąski i podłużny. Ma czerwony kolor.
Punkt ósmy. Mięsień zginacz głęboki palców. Znajduje się w dolnej części kończyny miedniczej. Mięsień jest podłużny i oble zakończony. Ma czerwony kolor.
Punkt dziewiąty. Mięsień półbłoniasty. Znajduje się w tylnej części kończyny miedniczej, na środku. Jest długi i szeroki. Zwęża się ku dołowi i ma czerwony kolor.
Punkt dziesiąty. Mięsień półścięgnisty. Znajduje się w tylnej części kończyny miedniczej, na środku. Mięsień jest bardzo długi i wąski. Ma czerwony kolor.
Punkt jedenasty. Mięsień dwugłowy uda. Znajduje się w tylnej części kończyny miedniczej, po lewej stronie. Od prawej stronie sąsiaduje z mięśniem półścięgnistym. Mięsień jest szeroki i długi. Ma czerwony kolor.

Grafika dziesiąta przedstawia mięśnie głębokie w widoku z boku. Na ilustracji zaznaczono siedemnaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień gnykowy. Znajduje się w górnej części szyi konia, na prawo od mięśnia mostkowo‑głowowego. Ma płaski kształt i czerwoną barwę. 
Punkt drugi. Mięsień mostkowo‑głowowy. Znajduje się w górnej części szyi konia i prowadzi przez całą jej długość. Jest podłużny i ma czerwoną barwę.
Punkt trzeci. Mięśnie międzypoprzeczne dogrzbietowe i dobrzuszne szyi. Znajdują się w szyi konia, sąsiadują z mięśniem gynowym. Są podłużne i przyjmują falowany kształt. Mają czerwoną barwę. 
Punkt czwarty. Mięsień naramienny. Jest największym, położonym najbardziej zewnętrznie mięśniem barku. Jest płaski i stosunkowo gruby. Rozpoczyna się na końcu barkowym obojczyka, na wyrostku barkowym łopatki i na dolnym brzegu grzebienia łopatki a kończy się na guzowatości naramiennej kości ramiennej. Ma czerwoną barwę. 
Punkt piąty. Mięsień dwugłowy ramienia. Biegnie w bruździe międzyguzkowej, który prostuje staw barkowy,  posiada silne pasmo ścięgnowe. Ma czerwoną barwę.
Punkt szósty. Mięsień ramienny. Znajduje się po dolnej stronie szyi. Biegnie on od kości ramiennej, poprzez poprzeczne wyrostki kręgów szyjnych. Ma czerwoną barwę.
Punkt siódmy. Mięśnie międzyżebrowe. Zlokalizowane są w odcinkach między żebrami konia, w środkowej części tułowia. Są płaskie i podłużne, mają czerwoną barwę.
Punkt ósmy. Mięsień czworogłowy uda. Znajduje się w tylnej części konia, nad kończyną. Zlokalizowany jest pomiędzy mięśniem obszernym bocznym a mięśniem obszernym przyśrodkowym wystając nieznacznie w kierunku przednim. Ma czerwoną barwę.
Punkt dziewiąty. Mięsień poprzeczny brzucha. Znajduje się w tylnej części brzucha konia. Jest płaski i ma czerwoną barwę.
Punkt dziesiąty. Mięsień cofacz ostatniego żebra. Znajduje się na lewo od mięśnia poprzecznego brzucha. Jest płaski i ma czerwoną barwę. 
Punkt jedenasty. Mięsień zębaty grzbietowy. Znajduje się nad mięśniami międzyżebrowymi, w środkowej części tułowia konia. Mięśnie są krótki, silne i podłużne. Mają czerwoną barwę.
Punkt dwunasty. Mięsień najdłuższy klatki piersiowej. Mięsień ten przechodzi po obu stronach kręgosłupa: od części szyjnej przez piersiową, aż po odcinek lędźwiowy. Ma czerwoną barwę.
Punkt trzynasty. Mięsień kręgosłupa piersiowego. Zlokalizowany jest od potylicy po wyrostki kolczyste kręgów piersiowych. Znajduje się z przodu grzbietu konia. Jest płaski i podłużny, ma czerwoną barwę.
Punkt czternasty. Mięsień równoległoboczny. Znajduje się pod więzadłem karkowym. Jest umiejscowiony na górnym grzbiecie szyi. Jest płaski i podłużny, ma czerwoną barwę.
Punkt piętnasty. Mięsień zębaty dobrzuszny szyi. Znajduje się z boku szyi konia. Usytuowany jest pod kątem w stosunku do znajdujących się obok niego mięśni, np. mięśnia mostkowo‑głowowego. Przyjmuje on podłużny kształt. Jest długi i lekko spłaszczony. Ma barwę czerwoną.
Punkt szesnasty. Mięsień wielodzielny szyi. Znajduje się w środkowej części szyi. Nad mięśniami międzypoprzecznymi dogrzbietowymi i dobrzusznymi szyi. Jest krótki i podłużny, ma czerwoną barwę.
Punkt siedemnasty. Mięsień skośny doczaszkowy i doogonowy głowy. Znajduje się na górze grzbietu szyi. Jest płaski i podłużny. Ma czerwoną barwę.

W skład mięśni powierzchniowych wchodzi: głowa, tułów oraz kończyna miednicza.

Grafika jedenasta przedstawia głowę. Na ilustracji zaznaczono trzy elementy. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień gnykowy. Znajduje się w górnej części szyi konia, na prawo od mięśnia mostkowo‑głowowego. Ma płaski kształt i czerwoną barwę.
Punkt drugi. Mięsień mostkowo‑głowowy. Znajduje się w górnej części szyi konia i prowadzi przez całą jej długość. Jest podłużny i ma czerwoną barwę.
Punkt trzeci. Mięśnie międzypoprzeczne dogrzbietowe i dobrzuszne szyi. Znajdują się w szyi konia, sąsiadują z mięśniem gynowym. Są podłużne i przyjmują falowany kształt. Mają czerwoną barwę.

Grafika dwunasta przedstawia tułów. Na ilustracji zaznaczono cztery elementy. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień najdłuższy klatki piersiowej. Mięsień ten przechodzi po obu stronach kręgosłupa: od części szyjnej przez piersiową, aż po odcinek lędźwiowy. Ma czerwoną barwę.
Punkt drugi. Mięsień cofacz ostatniego żebra. Znajduje się w tylnej części brzucha. Jest łącznikiem między mięśniami międzyżebrowymi a mięśniem poprzecznym brzucha. Ma podłużny, wąski kształt oraz czerwoną barwę.
Punkt trzeci. Mięsień poprzeczny brzucha. Znajduje się w tylnej części brzucha konia. Jest płaski i ma czerwoną barwę.
Punkt czwarty. Mięśnie międzyżebrowe. Zlokalizowane są w odcinkach między żebrami konia, w środkowej części tułowia. Są płaskie i podłużne, mają czerwoną barwę.

Grafika trzynasta przedstawia kończynę miedniczą. Na ilustracji zaznaczono jeden element. Znajduje się przy nim nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujący element:
Punkt pierwszy. Mięsień czworogłowy uda. Znajduje się w środkowej części kończyny miedniczej. Przybiera obły, zwężający się kształt. Ma czerwony kolor.

Grafika czternasta przedstawia mięśnie powierzchowne głowy. Na ilustracji zaznaczono dziewięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień kłowy. Znajduje się w okolicy pyska. Przebiega on od okolic nozdrzy do miejsca, w którym umieszczony jest mięsień żwacz. Mięsień kłowy przyjmuje kształt podłużnego, spłaszczonego płata. Ma barwę czerwoną.
Punkt drugi. Mięsień okrężny warg. Znajduje przy pysku konia. Otacza szparę ustową. Ma eliptyczny kształt i czerwony kolor.
Punkt trzeci. Mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy. Znajduje się nad pyskiem oraz nozdrzami konia. Przebiega od mięśnia okrężnego warg do okolic mięśnia dźwigacza przyśrodkowego kąta oka. Mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy ma podłużny, lekko spłaszczony kształt oraz czerwoną barwę. 
Punkt czwarty. Mięsień dźwigacz wargi górnej. Znajduje się nad pyskiem oraz nozdrzami konia, ale poniżej jego oczodołów. Przysłania go mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy. Mięsień dźwigacz wargi górnej ma podłużny kształt oraz czerwoną barwę.
Punkt piąty. Mięsień dźwigacz przyśrodkowego kąta oka (mięsień stroszący brwi). Znajduje się bezpośrednio nad oczodołem konia, od jego wewnętrznej strony. Przyjmuje niewielkie rozmiary. 
Punkt szósty. Mięsień skroniowy. Znajduje się na czole konia, tuż nad jego oczodołami. Ma kształt płata, który okala całą powierzchnię czoła. Ma czerwona barwę.
Punkt siódmy. Mięsień żwacz - część powierzchowna. Znajduje się z boku głowy konia. Jest to mięsień w kształcie dużego czerwonego płata.
Punkt ósmy. Mięsień obniżający powiekę dolną. Znajduje się bezpośrednio pod oczodołem konia. Ma podłużny kształt zwężający się ku dołowi.
Punkt dziewiąty. Mięsień policzkowy - część powierzchowna. Znajduje przy pysku konia. Przysłonięty jest przez mięsień dźwigacz nosowo‑wargowy.

Grafika piętnasta przedstawia mięśnie głębokie głowy. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień skroniowy. Znajduje się na czole konia, tuż nad jego oczodołami. Ma kształt płata, który okala całą powierzchnię czoła.
Punkt drugi. Mięsień potyliczno‑gnykowy (mięsień jarzmowo‑gnykowy). Jest to mały, podłużny mięsień ulokowany w okolicach potylicy.
Punkt trzeci. Mięsień dwubrzuścowy - część potyliczno‑żuchwowa brzuśca tylnego (mięsień jarzmowo‑żuchwowy). Jest to mały, podłużny mięsień ulokowany obok mięsienia potyliczno‑gnykowego.
Punkt czwarty. Mięsień skośny przedni głowy. Znajduje się blisko czubka głowy, między mięśniami potyliczno‑gnykowym a mięśniem dwubrzuścowym.
Punkt piąty. Mięsień półkolcowy głowy. Znajduje się nad mięśniem skośnym przednim, od zewnętrznej strony głowy konia.
Punkt szósty. Mięsień napinacz podniebienia miękkiego. Ulokowany jest w środkowej części głowy konia, sąsiaduje ze zgryzem zębowym oraz żuchwą.

Grafika szesnasta przedstawia powięzi - wybrane struktury. Na ilustracji zaznaczono pięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Powięź żwaczowa. Pokrywa ona mięsień żwacz, który umiejscowiony jest po boku głowy konia. Ma białawy kolor.
Punkt drugi. Rozcięgno i powięź mięśni skośnych brzucha. Pokrywa ona prawie całą powierzchnię brzucha konia. Ma kształt szerokiego płata przyjmującego białawy kolor.
Punkt trzeci. Powięź podudzia. Znajduje się w okolicach tylnej kończyny konia, dokładniej uda. Przyjmuje kształt szerokiego płata okalającego w całości przednią część uda. Po bokach zwęża się i przyjmuje kształt paska, opasającego tylną część uda. Ma białawą barwę. 
Punkt czwarty. Powięź pośladkowa. Znajduje się w okolicach pośladków konia, na brzegu mięśnia pośladkowego powierzchownego. Przyjmuje kształt półokręgu. Stycznie do niego znajduje się mięsień pośladkowy pośredni. Powięź pośladkowa ma białawą barwę. Łączy się z powięzią piersiowo‑lędźwiową, okalając wspólnie mięsień pośladkowy pośredni.
Punkt piąty. Powięź piersiowo‑lędźwiowa powierzchniowa. Znajduje się na grzbiecie konia, w odcinku piersiowym oraz lędźwiowym. Pokrywa większą część grzbietu. Przyjmuje kształt dużego szerokiego płata, który rozgałęzia się w okolicach pośladków. Ma białawy kolor.