Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑yellow

Układ nerwowy

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
R1F6QdnYjwsgP1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny przedstawiający układ nerwowy.

Grafika pierwsza przedstawia widok boczny. Na ilustracji zaznaczono siedem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Splot ramienny. Jest to miejsce znajdujące się w okolicach łopatki konia, w którym zbiegają się rozgałęzienia odchodzące od rdzenia kręgowego oraz rozgałęziają się na nowo, w kierunku przednich kończyn konia.
Punkt drugi. Nerw piersiowy. Jest to rozgałęziony nerw odbiegający od splotu ramiennego, oplata przednią część tułowia.
Punkt trzeci. Nerw pachowy. Jest to nerw odbiegający od splotu ramiennego, znajduje się w przedniej części tułowia konia, na prawo od nerwu piersiowego. 
Punkt czwarty. Nerw promieniowy. Jest to nerw odbiegający od splotu ramiennego, znajduje się w przedniej części tułowia konia, na prawo od nerwu piersiowego, a na lewo od nerwu pachowego.
Punkt piąty. Nerw łokciowy. Jest to nerw odbiegający od splotu ramiennego, znajduje się w przedniej części tułowia konia. Sąsiaduje z lewej strony z nerwem pachowym. 
Punkt szósty. Nerw dłoniowo przyśrodkowy. Jest to nerw odbiegający od splotu ramiennego, znajduje się w środkowej części przedniej nogi konia. 
Punkt siódmy. Nerw dłoniowo boczny. Jest to nerw odbiegający od splotu ramiennego, znajduje się w środkowej części przedniej nogi konia, na prawo od nerwu dłoniowo przyśrodkowego.

Grafika druga przedstawia widok przednio‑boczny. Na ilustracji zaznaczono pięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Nerwy czaszkowe I‑XII. Są to nerwy odbiegające bezpośrednio z mózgowia i przebiegające w obrębie całej głowy konia. 
Punkt drugi. Splot ramienny. Jest to miejsce znajdujące się w okolicach łopatki konia, w którym zbiegają się rozgałęzienia odchodzące od rdzenia kręgowego oraz rozgałęziają się na nowo, w kierunku przednich kończyn konia.
Punkt trzeci. Rdzeń kręgowy. Odbiega on od mózgowia i rozchodzi się po całym ciele konia, wzdłuż kręgosłupa. Rdzeń kręgowy przyjmuje kształt zbliżony do grubego sznura. Od niego odchodzą i rozgałęziają się liczne nerwy. 
Punkt czwarty. Nerwy rdzeniowe. Są to nerwy, które odbiegające bezpośrednio od rdzenia kręgowego.
Punkt piąty. Splot lędźwiowo‑krzyżowy. Jest to miejsce znajdujące się w okolicach pośladków konia, w którym zbiegają się rozgałęzienia odchodzące od rdzenia kręgowego oraz rozgałęziają się na nowo, w kierunku tylnych kończyn konia.

Grafika trzecia przedstawia widok tylno‑boczny. Na ilustracji zaznaczono dziewięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Nerw udowy. Jest to nerw, który odbiega od splotu lędźwiowo‑krzyżowego konia i biegnie w miejscu jego tylnej kończyny.
Punkt drugi. Nerw strzałkowy wspólny. Jest to nerw, który stanowi odgałęzienie nerwu kulszowego i biegnie w miejscu jego tylnej kończyny.
Punkt trzeci. Nerw strzałkowy głęboki. Jest to nerw, który stanowi odnogę nerwu strzałkowego wspólnego. Biegnie w stronę kopyta.  
Punkt czwarty. Nerw strzałkowy powierzchowny. Jest to nerw, który stanowi odnogę nerwu strzałkowego wspólnego. Biegnie w stronę kopyta.  
Punkt piąty. Nerw podeszwowy przyśrodkowy. Jest to nerw, który stanowi odnogę nerwu piszczelowego. Biegnie w stronę kopyta.
Punkt szósty. Nerw podeszwowy boczny. Jest to nerw, który stanowi odnogę nerwu piszczelowego. Biegnie w stronę kopyta.
Punkt siódmy. Splot lędźwiowo‑krzyżowy. Jest to miejsce znajdujące się w okolicach pośladków konia, w którym zbiegają się rozgałęzienia odchodzące od rdzenia kręgowego oraz rozgałęziają się na nowo, w kierunku tylnych kończyn konia.
Punkt ósmy. Nerw kulszowy. Jest to nerw, który odbiega od splotu lędźwiowo‑krzyżowego konia i biegnie w miejscu jego tylnej kończyny.
Punkt dziewiąty. Nerw piszczelowy. Jest to nerw, który stanowi odgałęzienie nerwu kulszowego i biegnie w miejscu jego tylnej kończyny.