E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑red

Układ krwionośny

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
Rv4XnveOkvHoE1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny przedstawiający układ krwionośny.

Grafika pierwsza przedstawia tętnice i żyły.  Na ilustracji zaznaczono trzydzieści elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Aorta zstępująca. Stanowi brzuszny odcinek aorty, która biegnie od serca wzdłuż kręgosłupa. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt drugi. Pień ramienno‑głowowy. Znajduje się w przedniej części ciała konia, biegnie od serca i zlokalizowana jest na wysokości kończyny konia.
Punkt trzeci. Tętnica szyjna wspólna. Znajduje się na szyi. Biegnie od serca wzdłuż szyi, rozgałęziając się w okolicach głowy. Wychodzi z lewej komory serca. Przyjmuje czerwony kolor. Tętnica szyjna biegnie równolegle do żyły szyjnej.
Punkt czwarty. Tętnica szyjna głęboka. Znajduje się na szyi. Biegnie od serca wzdłuż szyi, rozgałęziając się w okolicach głowy. Wychodzi z lewej komory serca. Przyjmuje czerwony kolor. Tętnica szyjna biegnie równolegle do żyły szyjnej.
Punkt piąty. Pień językowo‑twarzowy. Znajduje się w okolicach pyska konia, pod językiem. Stanowi rozgałęzienie tętnicy szyjnej głębokiej.
Punkt szósty. Tętnica twarzowa. Znajduje się pod pyskiem konia, w jego przedniej części. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt siódmy. Żyła szyjna zewnętrzna. Znajduje się na szyi. Biegnie od serca wzdłuż szyi, rozgałęziając się w okolicach głowy. Wychodzi z prawej komory serca. Przyjmuje niebieski kolor. Żyła szyjna zewnętrzna biegnie równolegle do tętnicy szyjnej wspólnej.
Punkt ósmy. Żyła główna doczaszkowa. Znajduje się w okolicach brzucha konia. Przyjmuje niebieski kolor. Wychodzi z prawej komory serca. Biegnie od serca wzdłuż kręgosłupa, rozgałęziając się na boki i otaczając całe ciało konia.
Punkt dziewiąty. Żyła odpromieniowa. Znajduje się w przedniej części ciała konia, żyła prowadzi między szyją a kończyną dolną. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt dziesiąty. Tętnica pachowa. Znajduje się w przedniej części ciała. Prowadzi od tętnicy szyjnej wspólnej ku przedniej kończynie konia. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt jedenasty. Tętnica ramienna. Stanowi kontynuację tętnicy pachowej. Znajduje się pod brzuchem konia, na wysokości przedniej kończyny. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt dwunasty. Żyła pośrodkowa łokcia. Znajduje się w górnej części kończyny przedniej konia. Stanowi odgałęzienie od żyły biegnącej od serca w kierunku szyi. Przyjmuje niebieski kolor. Żyła pośrodkowa łokcia biegnie równolegle do tętnicy pośrodkowej.
Punkt trzynasty. Tętnica pośrodkowa. Znajduje się w górnej części kończyny przedniej konia. Stanowi ona odgałęzienie od tętnicy biegnącej od serca w kierunku szyi. Przyjmuje czerwony kolor. Tętnica pośrodkowa biegnie równolegle do żyły pośrodkowej.
Punkt czternasty. Tętnica i żyła promieniowa. Znajdują się w środkowej części kończyny przedniej i biegną do siebie równolegle.
Punkt piętnasty. Żyła pośrodkowa palca. Żyła pośrodkowa. Znajduje się w dole kończyny przedniej konia. Stanowi ona odgałęzienie od pośrodkowej łokcia. Przyjmuje niebieski kolor. Żyła pośrodkowa palca. biegnie równolegle do tętnicy pośrodkowej.
Punkt szesnasty. Tętnica i szyja nabrzuszna doogonowa. Znajdują się w okolicach brzucha konia, pod spodem przy żebrach. Stanowią one odgałęzienie od żyły biegnącej od serca wzdłuż kręgosłupa.
Punkt siedemnasty. Żyła główna doogonowa. Prowadzi równolegle do aorty zstępującej. Stanowi brzuszny odcinek żyły, która biegnie od serca wzdłuż kręgosłupa do ogona. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt osiemnasty. Żyła biodrowa wewnętrzna. Prowadzi równolegle do aorty zstępującej. Zlokalizowana w końcowym odcinku żeber. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt dziewiętnasty. Żyła biodrowa zewnętrzna. Znajduje się w tylnej części tułowia konia, pod żyłą biodrową wewnętrzną. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt dwudziesty. Tętnica sromowa wewnętrzna. Znajduje się w końcowym odcinku tułowia konia, stanowi rozgałęzienie aorty zstępującej. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt dwudziesty pierwszy. Tętnica i żyła udowa. Prowadzą przez udo konia zlokalizowane w tylnych nogach. Występują równolegle do tętnicy sromowej wewnętrznej.
Punkt dwudziesty drugi. Tętnica i żyła podkolanowa. Znajdują się w górnej części tylnej kończyny konia. Stanowią odgałęzienie od żyły i tętnicy biegnącej od serca wzdłuż kręgosłupa.
Punkt dwudziesty trzeci. Żyła odstrzałkowa. Znajduje się w górnej części tylnej kończyny konia, pod tętnicą i żyłą podkolanową. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt dwudziesty czwarty. Tętnica i żyła piszczelowa doczaszkowa. Znajdują się w górnej części tylnej kończyny konia, pod żyłą odstrzałkową.
Punkt dwudziesty piąty. Tętnica grzbietowa stopy. Znajduje się w środkowej części tylnej kończyny konia, pod tętnicą i żyłą piszczelową doczaszkową. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt dwudziesty szósty. Tętnica grzbietowa śródstopia II. Znajduje się w dolnej części tylnej kończyny konia. Sąsiaduje z tętnicą grzbietową stopy. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt dwudziesty siódmy. Tętnica boczna palca i żyła podeszwowa boczna. Znajdują się w końcowej części tylnej kończyny konia, od zewnętrznej strony. Okalają palce i podeszwę.
Punkt dwudziesty ósmy. Żyła odpiszczelowa. Znajduje się w dolnej części tylnej kończyny konia. od wewnętrznej strony. Prowadzi równolegle do tętnicy i żyły piszczelowej doczaszkowej. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt dwudziesty dziewiąty. Żyła grzbietowa wspólna palców III. Znajduje się w dolnej części tylnej kończyny konia, od wewnętrznej strony. Prowadzi równolegle do tętnicy grzbietowej stopy. Przyjmuje niebieski kolor.
Punkt trzydziesty. Żyła podeszwowa przyśrodkowa.  Znajduje się w końcowej części tylnej kończyny konia, od wewnętrznej strony. Prowadzi równolegle do tętnicy bocznej palca i żyły podeszwowej bocznej. Przyjmuje niebieski kolor.

Grafika druga przedstawia budowę anatomiczną serca. Serce znajduje się w środku klatki piersiowej. Przypomina obły stożek. Jego zwężony wierzchołek skierowany jest ku dołowi. U góry serca odchodzą od niego tętnice oraz żyły, biegnące przez ciało konia. Na ilustracji zaznaczono dwadzieścia siedem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Pień ramienno‑głowowy. Największe naczynie odchodzące z górnego obwodu łuku aorty. Ma kształt wywiniętej rurki.
Punkt drugi. Przyczep osierdzia. Oplata pień ramienno‑głowowy, aortę i pień płucny (tętnicę płucną). Jest długa i cienka rurka.
Punkt trzeci. Więzadło tętnicze. Łączy aortę z pniem płucnym (tętnicą płucną).
Punkt czwarty. Aorta. Jest to największa tętnica, przyłączona do pnia ramienno‑głowowego. Znajduje się na górze serca. Wychodzi z komory serca. 
Punkt piąty. Ciało tłuszczowe podnasierdziowe. Jest to tkanka tłuszczowa występująca wzdłuż serca. Na górze prawej komory obejmuje około jednej trzeciej powierzchni, zwęża się ku dołowi.
Punkt szósty. Uszko lewe serca. Znajduje się pod pniem płucnym (tętnicą płucną). Delikatnie nachodzi na ciało tłuszczowe podnasierdziowe. Ma niewielki, obły kształt. 
Punkt siódmy. Żyły płucne. Znajdują się na prawo od pnia płucnego (tętnicy płucnej). Są to krótkie, silne naczynia żylne do przedsionka serca.
Punkt ósmy. Przedsionek lewy. Jeden z dwóch przedsionków serca, położony po lewej stronie serca, u góry.
Punkt dziewiąty. Żyły płucne. Znajdują się na lewym przedsionku serca, u góry oraz zlokalizowane są nad żyłą główną (czczą) tylną.
Punkt dziesiąty. Tętnica płucna lewa. Znajduje się na górze lewego przedsionka. Zlokalizowana pod aortą.
Punkt jedenasty. Tętnica płucna prawa. Znajduje się na górze lewego przedsionka. Zlokalizowana pod aortą, na prawo od tętnicy płucnej lewej.
Punkt dwunasty. Aorta. Znajduje się na górze serca. Wychodzi z lewej komory serca. przyłączona do pnia ramienno‑głowowego (wspólnego).
Punkt trzynasty. Żyła nieparzysta prawa. Jest to mała żyła, zlokalizowana na żyle głównej (czczej) przedniej, po prawej stronie. 
Punkt czternasty. Żyła główna (czcza) przednia. Duża i silna żyła, zlokalizowana pod żyłami płucnymi, z prawej strony. Rozszerza się przy końcach.
Punkt piętnasty. Pień ramienno‑głogowy (wspólny). Naczynie odchodzące z górnego obwodu łuku aorty. Ma kształt wywiniętej rurki.
Punkt szestnasty. Komora prawa. Zlokalizowana w prawej komorze serca, jest częścią serca wysuniętą najbardziej w prawo.
Punkt siedemnasty. Pień płucny (tętnica płucna). Znajduje się w prawej komorze serca, zlokalizowany między aortą a lewym uszkiem serca.
Punkt osiemnasty. Gałąź międzykomorowa przystożkowa (gałąź zstępująca lewa) tętnicy wieńcowej lewej, żyła wielka serca. Znajduje się w środkowej części serca prowadzi wzdłuż ciała tłuszczowego podnasierdziowego.
Punkt dziewiętnasty. Komora lewa. Zlokalizowana w prawej komorze serca, jest częścią serca wysuniętą najbardziej w lewo.
Punkt dwudziesty. Żyła wielka serca. Duża i długa żyła, zlokalizowana pod żyłą główną (czczą) tylną. Prowadzi wzdłuż ciała tłuszczowego podnasierdziowego.
Punkt dwudziesty pierwszy. Lewa komora. Zlokalizowana w lewej komorze serca,  jest częścią serca wysuniętą najbardziej w lewo.
Punkt dwudziesty drugi. Ciało tłuszczowe podnasierdziowe. Jest to tkanka tłuszczowa występująca wzdłuż serca. Na górze lewej komory obejmuje około jednej trzeciej powierzchni, zwęża się ku dołowi.
Punkt dwudziesty trzeci. Tętnica wieńcowa prawa, żyła średnia serca. Prowadzi przez środkową część serca, prowadzi wzdłuż ciała tłuszczowego podnasierdziowego.
Punkt dwudziesty czwarty. Ciało tłuszczowe podnasierdziowe. Jest to tkanka tłuszczowa występująca wzdłuż serca. Na górze lewej komory obejmuje około jednej trzeciej powierzchni, zwęża się ku dołowi. 
Punkt dwudziesty piąty. Komora prawa. Zlokalizowana w lewej komorze serca,  jest częścią serca wysuniętą najbardziej w prawo.
Punkt dwudziesty szósty. Przedsionek prawy. Zlokalizowany jest w lewej komorze serca, pod pniem ramienno‑głogowym (wspólnym).
Punkt dwudziesty siódmy. Żyła główna (czcza) tylna. Duża i silna żyła, zlokalizowana pod żyłami płucnymi, z prawej lewej. Rozszerza się przy końcach.

Grafika trzecia przedstawia główne tętnice prawej kończyny miedniczej. Na ilustracji zaznaczono siedemnaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Tętnica biodrowa zewnętrzna. Znajduje się w górnej części prawej kończyny miednicznej, prowadzi wzdłuż kości i rozgałęzia się na boki.
Punkt drugi. Pień sromowo‑nabrzuszny. Odchodzi od tętnicy biodrowej zewnętrznej, na końcu rozdziela się na dwie części.
Punkt trzeci. Tętnica okalająca udo boczna. Odchodzi od tętnicy biodrowej zewnętrznej, znajduje się pod pniem sromowo‑nabrzusznym, na końcu rozdziela się na dwie części.
Punkt czwarty. Tętnica podkolanowa. Znajduje się w środkowej części kończyny miednicznej. Rozgałęzia się na dwie części.
Punkt piąty. Tętnica piszczelowa doczaszkowa. Znajduje się pod tętnicą podkolanową, stanowi lewą część jej rozgałęzienia.
Punkt szósty. Tętnica stępowa przeszywająca. Jest kontynuacją tętnicy piszczelowej doczaszkowej.
Punkt siódmy. Tętnica grzbietowa śródstopia III. Znajduje się pod tętnicą stępową przeszywającą, stanowi część jej rozgałęzienia.
Punkt ósmy. Tętnica zasłonowa. Znajduje się w górnej części prawej kończyny miednicznej, występuje równolegle do tętnicy biodrowej zewnętrznej.
Punkt dziewiąty. Tętnica głęboka uda. Stanowi jedno z rozgałęzień tętnicy biodrowej zewnętrznej, po jej prawej stronie.
Punkt dziesiąty. Tętnica okalająca udo przyśrodkowa. Jest kontynuacją tętnicy głębokiego uda.
Punkt jedenasty. Tętnica dopiszczelowa. Stanowi rozgałęzienie tętnicy biodrowej zewnętrznej. Prowadzona jest blisko kości.
Punkt dwunasty. Tętnica doogonowa uda. Stanowi rozgałęzienie tętnicy biodrowej zewnętrznej. Prowadzona jest równolegle z tętnicą podkolanową.
Punkt trzynasty. Tętnica piszczelowa doogonowa. Znajduje się pod tętnicą podkolanową, stanowi prawą część jej rozgałęzienia.
Punkt czternasty. Tętnica dopiszczelowa. Stanowi kontynuacje tętnicy podkolanowej. Tętnica dopiszczelowa rozgałęzia się na mniejsze tętnice prowadzone wzdłuż kości śródstopia.
Punkt piętnasty. Tętnica podeszwowa przyśrodkowa i boczna. Prowadzona jest wzdłuż do kości śródstopia.
Punkt szesnasty. Tętnica podeszwowa śródstopia przyśrodkowa i boczna. Prowadzona jest wzdłuż do kości śródstopia.
Punkt siedemnasty. Tętnica przyśrodkowa (podeszwowa własna) palca III. Znajduje się na dole kończyny konia. Stanowi ona odgałęzienie od tętnicy biodrowej zewnętrznej.

Grafika czwarta przedstawia główne tętnice prawej kończyny piersiowej. Na ilustracji zaznaczono czternaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Tętnica pachowa. Znajduje się u góry kończyny, jest najgrubsza ze wszystkich.
Punkt drugi. Tętnica nadłopatkowa. Znajduje się po prawej stronie od początku tętnicy pachowej.
Punkt trzeci. Tętnica podłopatkowa. Ulokowana jest równolegle do tętnicy nadłopatkowej, po drugiej stronie kości.
Punkt czwarty. Tętnica okalająca ramię doczaszkowa. Tętnica boczna, odchodząca od tętnicy pachowej i prowadzi ku górze.
Punkt piąty. Tętnica poprzeczna łokcia. Znajduje się obok środkowej części kości łokciowej.
Punkt szósty. Tętnica poboczna promieniowa. Ulokowana jest równolegle do tętnicy poprzecznej łokcia, po drugiej stronie kości.
Punkt siódmy. Tętnica piersiowo‑grzbietowa. Znajduje się obok tętnicy podłopatkowej.
Punkt ósmy. Tętnica głęboko ramienna. Ulokowana jest równolegle do a tętnicy okalającej ramię doczaszkowej, po drugiej stronie kości.
Punkt dziewiąty. Tętnica ramienna. Jest to dalsza część tętnicy pachowej.
Punkt dziesiąty. Tętnica poboczna promieniowa. Ulokowana jest równolegle do tętnicy poprzecznej łokcia, po drugiej stronie kości.
Punkt jedenasty. Tętnica pośrodkowa. Jest to dalsza część tętnicy pachowej.
Punkt dwunasty. Tętnica promieniowa. Znajduje się na końcu tętnicy pachowej.
Punkt trzynasty. Tętnica palcowa przyśrodkowa. Znajduje się blisko pięty konia.
Punkt czternasty. Tętnica palcowa boczna. Ulokowana jest blisko kopyta i palców konia.