Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑gray2

Stawy obwodowe i kręgosłupa

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
R1BE4HLUEkNxl1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny przedstawiający stawy obwodowe i kręgosłupa.

Grafika pierwsza przedstawia stawy. Na ilustracji zaznaczono jedenaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Staw skroniowo‑żuchwowy. Znajduje się w okolicach czaszki oraz żuchwy. Stanowi ruchome połączenie między żuchwą a skronią.
Punkt drugi. Staw ramienny, zwany barkowym. Znajduje się w przedniej kończyny konia. Stanowi ruchome połączenie między łopatką a kością ramienną.
Punkt trzeci. Staw łokciowy. Znajduje się w przedniej kończyny konia. Stanowi ruchome połączenie między kością ramienną a kością przedramienia.
Punkt czwarty. Staw nadgarstkowy. Znajduje się w przedniej kończyny konia. Stanowi ruchome połączenie między kością przedramienia a kością śródręcza.
Punkt piąty. Staw pęcinowy. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Stanowi ruchome połączenie między kością śródstopia a kością pęcinową.
Punkt szósty. Staw skokowy. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Stanowi ruchome połączenie między kością piętową a kością śródstopia.
Punkt siódmy. Staw kolanowy. Znajduje się w tylnej kończynie konia. Stanowi ruchome połączenie między kością udową a kością piszczelową.
Punkt ósmy. Staw biodrowy. Znajduje się w okolicach pośladków konia. Stanowi ruchome połączenie między kością biodrową a kością udową.
Punkt dziewiąty. Staw lędźwiowo‑krzyżowy. Znajduje się w tylnych okolicach grzbietu konia, na granicy odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa. Stanowi ruchome połączenie miednicy z kręgosłupem.
Punkt dwudziesty. Staw włóknisto‑chrzęstny. Znajduje się po lewej od stawu szczytowo‑potylicznego, blisko zakończenia żeber.
Punkt jedenasty. Staw szczytowo‑potyliczny. Znajduje się w okolicach czaszki oraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Stanowi ruchome połączenie między głową a szczytowym kręgiem odcinka szyjnego kręgosłupa.

Grafika druga przedstawia staw łokciowy. Wraz z więzadłem pobocznym przyśrodkowym i przyczepami końcowymi mięśnia dwugłowego ramienia oraz mięśnia ramiennego – widok od strony przyśrodkowej. Na ilustracji zaznaczono dziesięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Wyrostek łokciowy. Jest to długa, zaokrąglona na końcu kość, znajduje się po prawej stronie stawu łokciowego.
Punkt drugi. Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej. Wypukły, zaokrąglony element kości ramiennej, łączy się u góry z wyrostkiem łokciowym.
Punkt trzeci. Część krótka głęboka więzadła pobocznego przyśrodkowego. Łączy nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej z kością promieniową.
Punkt czwarty. Kość promieniowa. Ułożona jest równolegle z wyrostkiem łokciowym, znajduje się pod nadkłykieciem przyśrodkowym kości ramiennej.
Punkt piąty. Kość ramienna. Łączy się z wyrostkiem łokciowym i kością promieniową.
Punkt szósty. Oś obrotu w stawie. Mały, okrągły element na dolnej części kości ramiennej.
Punkt siódmy. Ścięgno wewnętrzne mięśnia dwugłowego ramiennego. Znajduje się na mięśniu ramiennym, pod kością ramienną i nad kością promieniową.
Punkt ósmy. Pasmo ścięgnowe (włókniste). Znajduje się pod ścięgnem wewnętrznym mięśnia dwugłowego ramiennego.
Punkt dziewiąty. Mięsień ramienny. Znajduje się pod kością ramienną i przyłączony jest do kości promieniowej.
Punkt dziesiąty. Część długa więzadła pobocznego przyśrodkowego. Element złączony z częścią krótką głęboką więzadła pobocznego przyśrodkowego.

Grafika trzecia przedstawia lewy staw kolanowy, widok od strony doczaszkowej. Na ilustracji zaznaczono dwadzieścia elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień obszerny przyśrodkowy. Znajduje się w górnej części stawu kolanowego, z lewej strony. Jest długi, okala od góry więzadła i torebki stawowe. Przyjmuje czerwoną barwę.
Punkt drugi. Zarys chrząstki włóknistej przyrzepkowej. Znajduje się pod mięśniem obszernym przyśrodkowym, a nad torebką stawową.
Punkt trzeci. Mięsień przywodziciel. Znajduje się w górnej części stawu kolanowego, na lewo od mięśnia obszernego przyśrodkowego. Przyjmuje czerwoną barwę.
Punkt czwarty. Torebka stawowa stawu udowo‑rzepkowego na grzebieniu przyśrodkowym bloczka kości udowej. Znajduje się w centralnej części stawu kolanowego. Ma pociągły, obły kształt. 
Punkt piąty. Więzadło przyśrodkowe rzepki. Znajduje się w centralnej części stawu kolanowego, prowadzi przez torebkę stawową stawu udowo‑rzepkowego, od lewej strony. Ma podłużny, cienki kształt.
Punkt szósty. Więzadło poboczne przyśrodkowe. Znajduje się w centralnej części stawu kolanowego, na lewo od więzadła przyśrodkowego rzepki. Ma podłużny, bardzo cienki kształt.
Punkt siódmy. Więzadło przyśrodkowe rzepki. Znajduje się w centralnej części stawu kolanowego, prowadzi przez torebkę stawową stawu udowo‑rzepkowego, w środkowej części. Ma podłużny, cienki kształt.
Punkt ósmy. Torebka stawowa stawu udowo‑piszczelowego bocznego. Zlokalizowana z lewej strony stawu kolanowego, pod torebką stawową stawu udowo‑rzepkowego. Jest niewielka i ma kształt wygiętych prostokątów, w środku znajduje się łąkotka przyśrodkowa. Przechodzi przez nią więzadło poboczne przyśrodkowe.
Punkt dziewiąty. Łąkotka przyśrodkowa. Znajduje się w środku torebki stawowej stawu udowo‑piszczelowego bocznego.
Punkt dziesiąty. Kaletka podrzepkowa dalsza. Niewielki, obły element zlokalizowany pod torebką stawową stawu udowo‑rzepkowego.
Punkt jedenaty. Mięsień piszczelowy doczaszkowy. Znajduje się w dolnej części stawu kolanowego, pod mięśniem prostownikiem długim palców.
Punkt dwunasty. Mięsień prosty uda. Zlokalizowany jest w górnej części stawu kolanowego, w środkowej części, pod mięśniem obszernym przyśrodkowym. 
Punkt trzynasty. Mięsień obszerny boczny. Znajduje się w górnej części stawu kolanowego, z prawej strony. Zlokalizowany jest na wysokości mięśnia prostego uda. Przyjmuje czerwony kolor.
Punkt czternasty. Zarys rzepki. Znajduje się na mięśniu prostym uda. Jest to wypukle zarysowany element.
Punkt piętnasty. Więzadło boczne rzepki. Znajduje się w centralnej części stawu kolanowego, prowadzi przez torebkę stawową stawu udowo‑rzepkowego, od prawej strony. Ma podłużny, cienki kształt.
Punkt szesnasty. Więzadło poboczne boczne. Znajduje się w centralnej części stawu kolanowego, na lewo od więzadła bocznego rzepki. Ma podłużny, bardzo cienki kształt. 
Punkt siedemnasty. Torebka stawowa stawu udowo‑piszczelowego bocznego. Zlokalizowana z prawej strony stawu kolanowego, pod torebką stawową stawu udowo‑rzepkowego. Jest niewielka i ma kształt wygiętych prostokątów, w środku znajduje się łąkotka boczna. Znajduje się na wysokości torebki stawowej stawu udowo‑piszczelowego bocznego.
Punkt osiemnasty. Łąkotka boczna. Znajduje się w środku torebki stawowej stawu udowo‑piszczelowego bocznego.
Punkt dziewiętnasty. Zachyłek torebki stawu udowo‑piszczelowego bocznego pod połączonym ścięgnem mięśnia strzałkowego trzeciego i mięśnia prostownika długiego palców. Niewielki element zlokalizowany między mięśniem piszczelowym doczaszkowym a mięśniem prostownikiem długim palców.
Punkt dwudziesty. Mięsień prostownik długi palców. Znajduje się na dole stawu kolanowego. Sąsiaduje od lewej z  mięśniem piszczelowym doczaszkowym. Przyjmuje czerwoną barwę.

Grafika czwarta przedstawia staw stępu. Przekrój w płaszczyźnie przyśrodkowej (strzałkowej). Na ilustracji zaznaczono siedemnaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Mięsień brzuchaty łydki. Znajduje się w górnej części stawu stępu.
Punkt drugi. Mięsień zginacz powierzchowny palców. Znajduje się pod mięśniem brzuchatym łydki, wysunięty do przodu.
Punkt trzeci. Kaletka piętowa podścięgnowa. Znajduje się obok mięśnia zginacza powierzchownego palców.
Punkt czwarty. Kość piętowa. Znajduje się pod mięśniem brzuchatym łydki.
Punkt piąty. Podpórka kości skokowej. Znajduje się po prawej stronie od kości piętowej.
Punkt szósty. Kość stępu odśrodkowa (k. łódkowata). Występuje pod kością skokową.
Punkt siódmy. Kość stępowa IV. Niewielki element znajdujący się po lewej stronie od kości stępu odśrodkowego.
Punkt ósmy. Pochewka maziowa ścięgien palców stopy. Wąskie elementy występujące na długości stawu stępu.
Punkt dziewiąty. Ścięgno mięśni zginaczy głębokich palców. Znajduje się po lewej stronie od kości śródstopia III.
Punkt dziesiąty. Kość piszczelowa. Duża kość występująca równolegle do kości piętowej.
Punkt jedenasty. Staw stępowo‑podudziowy. Występuje między kością piszczelową a kością skokową.
Punkt dwunasty. Kość skokowa. Występuje pod kością piszczelową, po lewej stronie znajduje się podpórka kości skokowej.
Punkt trzynasty. Staw skokowo‑piętowo‑ośrodkowy. Występuje między kością skokową a kością stępu odśrodkową (k. łódkowatą).
Punkt czternasty. Staw ośrodkowo‑dalszy. Występuje między kością stępu odśrodkową (k. łódkowatą) a kością stępową III.
Punkt piętnasty. Staw stępowo‑śródstopowy. Występuje między kością stępową III a kością śródstopia III.
Punkt szesnasty. Kość stępowa III. Występuje pod kością stępu odśrodkową (k. łódkowatą).
Punkt siedemnasty. Kość śródstopia III. Długa kość kończąca staw stępu. Znajduje się pod kością stępową III.

Grafika piąta przedstawia przedstawia nadgarstek prawy – powierzchnię grzbietową. Na ilustracji zaznaczono dziewięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość promieniowa. Jest to kość długa, znajduje się na górze nadgarstka prawego.
Punkt drugi. Warstwa włóknista torebki stawowej. Znajduje się pod kością promieniową z przodu. Okala kość nadgarstka i kość śródręcza.
Punkt trzeci. Kość nadgarstka pośrodkowa. Znajduje się bezpośrednio pod kością promieniową.
Punkt czwarty. Kość nadgarstka III. Znajduje się bezpośrednio pod kością nadgarstka pośrodkową.
Punkt piąty. Kość śródręcza III. Jest to kość długa, znajduje się bezpośrednio pod kością nadgarstka II.
Punkt szósty. Oś obrotu w stawie. Znajduje się w dolnej części kości promieniowej, po prawej stronie.
Punkt siódmy. Więzadło nadgarstka dłoniowe. Znajduje się po prawej stronie nadgarstka, okala całą jego powierzchnię.
Punkt ósmy. Więzadło dodatkowe mięśnia zginacza głębokiego palców. Znajduje się na linii więzadła nadgarstka dłoniowego, pod jego spodem.
Punkt dziewiąty. Mięsień międzykostny. Znajduje się na linii więzadła dodatkowego mięśnia zginacza głębokiego palców, pod jego spodem.