Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia konia – atlas interaktywny

ROL.01. Jeździectwo i trening koni – Jeździec 516408 i Technik hodowca koni 314203

bg‑green

Układ kostny

ATLAS INTERAKTYWNY

Powrót do spisu treści

1
R15yCKrxu5gb41
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny przedstawiający układ kostny konia.

Grafika pierwsza przedstawia kościec głowy od przodu. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość łzowa. Znajduje się u góry czaszki, pod kością czołową. Łączy się dodatkowo od dołu z kościami nosową oraz jarzmową.
Punkt drugi. Kość jarzmowa. Znajduje się na środku czaszki, z tyłu. Łączy się z kościami czołową i łzową.
Punkt trzeci. Kość szczękowa. Znajduje się na środku czaszki. Na jej środku umieszczone są przysłaniające ją kości nosowa i siekaczowa.
Punkt czwarty. Kość czołowa. Znajduje się na samej górze czaszki. Łączy się od dołu z kościami jarzmową, łzową i nosową.
Punkt piąty. Kość nosowa. Znajduje się na środku czaszki, pod kością czołową. Łączy się dodatkowo z boku z kością łzową i szczękową, a od dołu z kością siekaczową.
Punkt szósty. Kość siekaczowa. Znajduje się w samym centrum czaszki, pod kością nosową. Przysłania kość szczękową. U dołu zakończona jest zębami.

Grafika druga przedstawia kościec głowy z boku. Na ilustracji zaznaczono dziesięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość czołowa. Znajduje się w przedniej części czaszki u góry, prawie całkowicie pokrywa oczodół.
Punkt drugi. Kość łzowa. Znajduje się pod kością czołową, delikatnie nachodzi na kość czołową.
Punkt trzeci. Kość nosowa. Zajmuje najdłuższą część czaszki od jej zewnętrznej strony. Łączy się z kością czołową i kością łzawą.
Punkt czwarty. Kość szczękowa. Znajduje się pod kością nosową i prowadzi przez cały górny zgryz.
Punkt piąty. Kość siekaczowa. Znajduje się z samego przodu czaszki. Łączy się z kością nosową oraz kością szczękową.
Punkt szósty. Kość ciemieniowa. Znajduje się na czubku czaszki, łączy się z kością czołową, potyliczną i skroniową.
Punkt siódmy. Kość potyliczna. Znajduje się z tyłu czaszki, łączy się z kością ciemieniową i skroniową.
Punkt ósmy. Kość skroniowa. Znajduje się w górnej części czaszki na środku. Łączy się z kością czołową, ciemieniową, potyliczną, kością jarzmową.
Punkt dziewiąty. Kość jarzmowa. Znajduje się w górnej części czaszki, blisko górnego zgryzu. Łączy się z kością skroniową.
Punkt dziesiąty. Żuchwa. Znajduje się w dolnej części czaszki. Obejmuje największą jej część. Od góry graniczy z kością skroniową.

Grafika trzecia przedstawia kościec głowy od góry. Na ilustracji zaznaczono dziewięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość ciemieniowa. Znajduje się u góry czaszki, pod kością potyliczną.
Punkt drugi. Kość jarzmowa. Znajduje się na środku czaszki, w tyle. Przysłaniają ją kości czołowa, nosowa oraz łzowa.
Punkt trzeci. Kość łzowa. Znajduje się na środku czaszki. Łączy się z kością jarzmową, szczękową, nosową oraz czołową.
Punkt czwarty. Kość nosowa. Znajduje się w centrum czaszki, pod kością czołową. Ma podłużny kształt. Lekko zwęża się ku dołowi.
Punkt piąty. Kość potyliczna. Znajduje się na samej górze czaszki. Pod nią umieszone są kości ciemieniowa oraz skroniowa.
Punkt szósty. Kość skroniowa. Znajduje się na górze czaszki, pod kością potyliczną. Na jej środku przysłania ją kość ciemieniowa.
Punkt siódmy. Kość czołowa. Znajduje się na samym środku czaszki. Łączy się z kością skroniową (od góry) oraz jarzmową i łzową (od dołu).
Punkt ósmy. Kość szczękowa. Znajduje się na dole czaszki, pod kościami jarzmową i łzową. Na środku przysłania ją kość nosowa.
Punkt dziewiąty. Kość siekaczowa. Znajduje się na samym dole czaszki, pod kościami nosową oraz szczękową. U dołu zakończona jest zębami.

Grafika czwarta przedstawia kościec głowy od dołu. Na ilustracji zaznaczono dziesięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość potyliczna. Znajduje się u góry czaszki. Ma kształt zbliżony do kropli wody. Jest owalna, z „ogonkiem” na dole.
Punkt drugi. Kość przedklinowa. Znajduje się pod kością potyliczną, na środku czaszki. U góry nachodzi na kość skroniową.
Punkt trzeci. Kość czołowa. Znajduje się na środku czaszki, poniżej kości skroniowej. Przysłania ją znajdująca się w jej centrum kość przedklinowa.
Punkt czwarty. Kość sitowa. Znajduje się w samym centrum czaszki, pod kością przedklinową. Przez jej środek przechodzi przysłaniający ją lemiesz.
Punkt piąty. Kość siekaczowa. Znajduje się u samego dołu czaszki, poniżej kości szczękowej. U dołu zakończona jest zębami.
Punkt szósty. Kość skroniowa. Znajduje się w tyle, u góry czaszki. Przysłania ją umieszczona na jej środku kość potyliczna. 
Punkt siódmy. Lemiesz. Znajduje się w samym centrum czaszki. Przysłania kość sitową. Dodatkowo nachodzi na znajdującą się nad kością sitową kość przedklinową.
Punkt ósmy. Kość jarzmowa. Znajduje się na środku czaszki, poniżej kości skroniowej. 
Punkt dziewiąty. Kość podniebienna. Znajduje się poniżej kości sitowej. Po bokach otacza ją kość szczękowa. 
Punkt dziesiąty. Kość szczękowa. Znajduje się w dolnej części czaszki. Pod nią umieszczona jest kość siekaczowa. Kość szczękowa ma podłużny kształt. Rozszerza się ku górze.

Grafika piąty przedstawia kościec głowy od tyłu. Na ilustracji zaznaczono siedem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość ciemieniowa. Znajduje się u góry czaszki.
Punkt drugi. Kość potyliczna. Znajduje się poniżej kości ciemieniowej, na środku czaszki. Za nią znajdują się kości czołowa oraz skroniowa.
Punkt trzeci. Kość podniebienna. Znajduje się w tyle, na środku czaszki. Przysłania ją w większości kość potyliczna.
Punkt czwarty. Kość szczękowa. Znajduje się w tyle czaszki. U jej góry, w centralnej części, nachodzi na nią kość podniebna. Kość szczękowa u dołu zakończona jest zębami (po obu stronach) oraz kością siekaczową (w środku).
Punkt piąty. Kość czołowa. Znajduje się u góry, w tyle czaszki. Przysłonięta jest przez kości ciemieniową oraz potyliczną. 
Punkt szósty. Kość skroniowa. Znajduje się poniżej kości siekaczowej, w tyle czaszki. Przysłonięta jest przez kość potyliczną.
Punkt siódmy. Kość siekaczowa. Znajduje się poniżej kości szczękowej, na jej środku. Kość siekaczowa zakończona jest u dołu zębami.

Grafika szósta przedstawia łopatkę od strony brzusznej. Na ilustracji zaznaczono dziesięć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Chrząstka łopatki. Znajduje się na samej górze łopatki i stanowi jej zakończenie.
Punkt drugi. Kąt tylny. Znajduje się w lewej części łopatki, pod chrząstką łopatki. Określa miejsce załamania, na granicy brzegu dogrzbietowego (znajdującego się w pozycji horyzontalnej) oraz brzegu tylnego (znajdującego się w pozycji wertykalnej).
Punkt trzeci. Dół podłopatkowy. Znajduje się w centralnej części łopatki. Ma kształt szerokiego płata. Poniżej dołu podłopatkowego umiejscowiona jest szyjka łopatki.
Punkt czwarty. Brzeg tylny. Określa wertykalnie biegnący brzeg łopatki, umiejscowiony z jej lewej strony.
Punkt piąty. Wydrążenie stawowe. Znajduje się na dole łopatki, powyżej chrząstki stawowej łopatki. Określa wertykalnie biegnący brzeg w kształcie łuku wygiętego do wewnątrz łopatki.
Punkt szósty. Chrząstka stawowa łopatki. Znajduje się na samym dole łopatki i stanowi jej zakończenie.
Punkt siódmy. Brzeg dogrzbietowy. Znajduje się w prawej części łopatki, poniżej chrząstki łopatki. Brzeg dogrzbietowy biegnie wertykalnie.
Punkt ósmy. Kąt przedni. Znajduje się w górnej części łopatki, pod chrząstką łopatki. Określa miejsce załamania, na granicy brzegu dogrzbietowego (znajdującego się w pozycji horyzontalnej) oraz brzegu przedniego (znajdującego się w pozycji wertykalnej).
Punkt dziewiąty. Brzeg przedni. Określa wertykalnie biegnący brzeg łopatki, umiejscowiony z jej prawej strony.
Punkt dziesiąty. Szyjka łopatki. Znajduje się w centralnej części łopatki, poniżej dołu podłopatkowego. Ma podłużny, zwężający się ku dołowi łopatki kształt.

Grafika siódma przedstawia łopatkę od strony grzbietowej. Na ilustracji zaznaczono dwanaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kąt przedni. Znajduje się po lewej stronie łopatki, u góry, pod chrząstką łopatki.
Punkt drugi. Dół nadgrzebieniowy. Znajduje się pod kątem przednim, po lewej stroni łopatki.
Punkt trzeci. Grzebień łopatki. Znajduje się na środku łopatki i prowadzi przez całą jej długość.
Punkt czwarty. Szyjka łopatki. Znajduje się w dolnej części łopatki, na tej samej wysokości co grzebień łopatki.
Punkt piąty. Guzek nadpanewkowy (guz łopatki). Znajduje się w dolnej części łopatki, po lewej stronie, pod szyją łopatki.
Punkt szósty. Chrząstka łopatki. Znajduje się na samej górze łopatki i okala jej cały wierzch.
Punkt siódmy. Brzeg dolnogrzbietowy (podstawa łopatki). Znajduje się między chrząstką łopatki a kątem przednim.
Punkt ósmy. Kąt tylny. Znajduje się w górnej części łopatki, po prawej stronie, pod brzegiem dolnogrzbietowym.
Punkt dziewiąty. Powierzchni zębata. Znajduje się pod kątem tylnym, w środkowej części łopatki, blisko grzebienia łopatki.
Punkt dziesiąty. Brzeg tylny. Znajduje się pod powierzchnią zębatą, w środkowej części łopatki, po prawej stronie.
Punkt jedenasty. Dół podgrzebieniowy. Znajduje się pod brzegiem tylnym, w środkowej części łopatki, blisko grzebienia łopatki.
Punkt dwunasty. Chrząstka stawowa. Znajduje się na samym spodzie kości, kończy łopatkę od strony grzbietowej.

Grafika ósma przedstawia budowę kręgosłupa. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Odcinek szyjny. Rozpoczyna budowę kręgosłupa, jest najbardziej wywiniętym ku górze odcinkiem.
Punkt drugi. Odcinek piersiowy. Znajduje się po prawej stronie od odcinku szyjnego.
Punkt trzeci. Odcinek lędźwiowy. Znajduje się po prawej stronie od odcinka piersiowego.
Punkt czwarty. Odcinek krzyżowy. Znajduje się po prawej stronie od odcinka lędźwiowego.
Punkt piąty. Odcinek ogonowy. Znajduje się po prawej stronie od odcinka krzyżowego, jest najcieńszy, wywija się ku dołowi.
Punkt szósty. Kręg szczytowy. Jest pierwszym elementem odcinka szyjnego i znajduje się na samej jego górze.

Grafika dziewiąta przedstawia odcinek lędźwiowy kręgosłupa od strony górno‑bocznej. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Wyrostek stawowy tylny. Znajduje się w przedniej części odcinka lędźwiowego.
Punkt drugi. Koniec tylny/dół/kręgu VI. Znajduje się pod wyrostkiem stawowym tylnym.
Punkt trzeci. Wyrostek stawowy przedni z wyrostkiem suteczkowatym. Znajduje się obok wyrostka stawowo tylnego i wyrostka żebrowego (wyr. żebrowo‑poprzecznego).
Punkt czwarty. Trzon kręgu III. Znajduje się pod wyrostkami.
Punkt piąty i szósty. Wyrostki poprzeczne. Znajdują się przy trzonie, dokładnie po jego bokach. Mają kształt poprzecznie ustawionego, podłużnego czworoboku z zaokrąglonymi brzegami.

Grafika dziesiąta przedstawia klatkę piersiową. Na ilustracji zaznaczono sześć elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kręg piersiowy. Znajduje się na samym szczycie klatki piersiowej. Kręgi piersiowe przyjmują kształt podłużny kształt. Każdy ma inną wysokość. Ustawione są w jednym rzędzie, kolejno za sobą, tworząc „falę”.
Punkt drugi. Wyrostek poprzeczny. Kształtem przypomina duży, ostro zakończony ząb.
Punkt trzeci. Staw żebrowo‑chrząstkowy. Znajduje się u dołu klatki piersiowej. Łączy się z chrząstką żebrową.
Punkt czwarty. Chrząstka żebrowa. Znajduje się na spodzie klatki piersiowej. Łączy się od góry ze stawem żebrowo‑chrząstkowym, natomiast od dołu z mostkiem.
Punkt piąty. Przestrzeń międzyżebrowa. Jest to pusta przestrzeń, która znajduje się pomiędzy poszczególnymi żebrami.
Punkt szósty. Wyrostek poprzeczny z wyrostkiem suteczkowatym. Znajduje się przy spodzie poszczególnych kręgów piersiowych.

Grafika jedenasta przedstawia mostek. Na ilustracji zaznaczono osiem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Spojenie rękojeści mostka. Znajduje się w centralnej części obszaru rękojeści mostka.
Punkt drugi. Chrząstkozrost wyrostka mieczykowatego. Znajduje się na początku obszaru wyrostka mieczykowatego.
Punkt trzeci. Chrząstkozrost mostkowy. Znajduje się w centralnej części obszaru trzonu mostka, od strony rękojeści mostka.
Punkt czwarty. Wcięcie żebrowe. Znajduje się w centralnej części obszaru trzonu mostka, od strony wyrostka mieczykowatego.
Punkt piąty. Rękojeść mostka. Określa górny obszar mostka.
Punkt szósty. Trzon mostka. Określa centralny obszar mostka, który znajduje się pomiędzy rękojeścią mostka, a wyrostkiem mieczykowatym.
Punkt siódmy. Wyrostek mieczykowaty. Określa dolny obszar mostka.
Punkt ósmy. Chrząstka mieczykowata. Znajduje się na końcu obszaru wyrostka mieczykowatego. Ma ostro zakończony, podłużny kształt.

Grafika dwunasta przedstawia kościec kończyny piersiowej od strony przyśrodkowej. Na ilustracji zaznaczono dwanaście elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Łopatka. Znajduje się na samej górze koścca kończyny piersiowej od strony przyśrodkowej.
Punkt drugi. Kość ramienna. Znajduje się pod łopatką.
Punkt trzeci. Kości nadgarstka. Znajduje się pod stawem łokciowym.
Punkt czwarty. Kość śródręcza. Znajduje się pod kością nadgarstka.
Punkt piąty. Kość pęcinowa. Znajduje się pod kością śródręcza.
Punkt szósty. Kość kopytowa. Znajduje się pod kością koronową. Kończy odcinek koścca kończyny piersiowej od strony przyśrodkowej.
Punkt siódmy. Staw ramienny. Znajduje się między łopatką a kością ramienną.
Punkt ósmy. Guz wyrostka łokciowego (guz łokciowy). Jest to wystający punkt na kości ramiennej.
Punkt dziewiąty. Bloczek kości ramiennej. Element ulokowany na końcu kości ramiennej, z przodu.
Punkt dziesiąty. Kłykieć (koniec dalszy) kości ramiennej. Element ulokowany między bloczkiem kości ramiennej a guzem wyrostka łokciowego.
Punkt jedenasty. Staw łokciowy. Znajduje się pod bloczkiem kości ramiennej.
Punkt dwunasty. Kość koronowa. Znajduje się między kością pęcinową a kością kopytową.

Grafika trzynasta przedstawia szkielet ręki i palca lewej kończyny. Na ilustracji zaznaczono dwadzieścia siedem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kość promieniowa. Znajduje się u góry szkieletu ręki lewej kończyny.
Punkt drugi. Kość nadgarstka promieniowa. Znajduje się pod kością promieniową.
Punkt trzeci. Kość nadgarstkowa III. Znajduje się pod kością nadgarstkową promieniową
Punkt czwarty. Kość nadgarstkowa II. Znajduje się pod kością nadgarstkową promieniową III.
Punkt piąty. Kość śródręcza II. Znajduje się pod kością nadgarstkową promieniową II, na górze.
Punkt szósty. Kość śródręcza III. Znajduje się pod kością nadgarstkową promieniową II, w środkowej części.
Punkt siódmy. Kość śródręcza II. Znajduje się pod kością nadgarstkową promieniową II, w dolnej części.
Punkt ósmy. Człon palcowy (paliczek) bliższy (kość pęcinowa). Znajduje się pod kością śródręcza.
Punkt dziewiąty. Człon palcowy (paliczek) środkowy (kość koronowa). Znajduje się pod członem palcowym (paliczkiem) bliższym (kość pęcinowa).
Punkt dziesiąty. Bruzda ścienna osiowa. Znajduje się na końcu odcinka szkieletu lewej ręki kończyny.
Punkt jedenasty. Trzeszczki członu palcowego (paliczka) bliższego. Znajdują się na górze szkieletu lewego palca kończyny.
Punkt dwunasty. Kość śródręcza IV (kość rysikowa boczna). Występuje równolegle z kością śródręcza II.
Punkt trzynasty. Człon palcowy bliższy. Znajduje się pod trzeszczkami członu palcowego (paliczka) bliższego.
Punkt czternasty. Kość śródręcza III. Znajduje się między kością śródręcza IV a kością śródręcza II.
Punkt piętnasty. Kość nadgarstka pośrodkowa. Znajduje się po prawej stronie od kości promieniowej nadgarstka, pod kością promieniową.
Punkt szesnasty. Kość nadgarstka łokciowa. Znajduje się po prawej stronie od kości pośrodkowej nadgarstka, pod kością promieniową.
Punkt siedemnasty. Kość nadgarstkowa IV. Znajduje się pod kością promieniową, w linii kości promieniowej nadgarstka.
Punkt osiemnasty. Guzowatość kości śródręcza III. Znajduje się w górnej części kości śródręcza, pod kością nadgarstkową III i kością nadgarstkową IV.
Punkt dziewiętnasty. Trzeszczki członu palcowego (paliczka) bliższego. Znajduje się pod kością śródręcza IV.
Punkt dwudziesty. Wyrostek wyprostny. Znajduje się powyżej bruzdy ściennej osiowej i człona palcowego. Występuje pod członem palcowym (paliczkiem) środkowym (kość koronowa).
Punkt dwudziesty pierwszy. Człon palcowy (paliczek) dalszy (kość kopytowa). Występuje równolegle z bruzdą ścienną osiową. Znajduje się na końcu odcinka szkieletu lewej ręki kończyny.
Punkt dwudziesty drugi. Guzek więzadłowy. Znajduje się pod trzeszczkami członu palcowego (paliczka) bliższego i nad członem palcowym bliższym.
Punkt dwudziesty trzeci. Przyczep więzadła dłoniowego osiowego i więzadła trzeszczkowego skośnego. Znajduje się pod członek palcowym bliższym.
Punkt dwudziesty czwarty. Przyczep więzadła pierścieniowego dalszego palca i więzadła dłoniowego odosiowego. Zlokalizowany jest od prawej strony szkieletu palca kończyny. Znajduje się pod przyczepem więzadła dłoniowego osiowego.
Punkt dwudziesty piąty. Człon palcowy (paliczek) środkowy (kości koronowej). Znajduje się między przyczepem więzadła pierścieniowego dalszego palca a trzeszczką dalszą.
Punkt dwudziesty szósty. Trzeszczka dalsza. Znajduje się pod członem palcowym (paliczka) środkowego (kości koronowej).
Punkt dwudziesty siódmy. Wyrostek dłoniowy i miejsce przyczepu więzadła trzeszczkowego dalszego osiowego. Znajduje się pod trzeszczką dalszą. Na końcu odcinka szkieletu lewej kończyny.

Grafika czternasta przedstawia miednicę. Na ilustracji zaznaczono siedem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Guz biodrowy. Wypukły element znajdujący się w górnej części miednicy.
Punkt drugi. Grzebień biodrowy. Szeroka część miednicy z lewej strony, występuje między guzem biodrowym a guzem krzyżowym.
Punkt trzeci. Guz krzyżowy. Wypukły element znajdujący się po prawej strony od grzebienia biodrowego.
Punkt czwarty. Panewka stawu biodrowego. Znajduje się po lewej stronie miednicy. Występuje w jej środkowej części.
Punkt piąty. Otwór zasłonowy. Przestrzeń między kośćmi, ulokowana równolegle do panewki stawu biodrowego.
Punkt szósty. Guz kulszowy. Podłużny, wypukły element znajdujący się po lewej stronie miednicy, na dole.
Punkt siódmy. Łuk kulszowy. Przestrzeń w kształcie łuku, na dole. Łączy lewą i prawą stronę miednicy.

Grafika piętnasta przedstawia układ kostny widok przednio boczny. Na ilustracji zaznaczono dwadzieścia osiem elementów. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Czaszka. Stanowi szkielet głowy, znajduje się w przedniej części konia.
Punkt drugi. Oczodół. Znajduje się w górnej części czaszki, od zewnętrznej strony głowy.
Punkt trzeci. Kość jarzmowa. Znajduje się poniżej oczodołu.
Punkt czwarty. Kość nosowa. Znajduje się poniżej oczodołu, na czubku czaszki.
Punkt piąty. Zęby. Znajdują się w środkowej części czaski, pod kością nosową.
Punkt szósty. Żuchwa. Znajduje się w dolnej części czaszki pod zębami.
Punkt siódmy. Łopatka. Znajduje się w górnej części pleców, na ścianie grzbietowej klatki piersiowej, między kręgosłupem a stawem ramiennym.
Punkt ósmy. Kość ramienna. Znajduje się pod łopatką, w przedniej kończynie dolnej.
Punkt dziewiąty. Staw nadgarstkowy. Znajduje się między kością ramienną a kością śródręcza, w przedniej kończynie dolnej.
Punkt dziesiąty. Kość śródręcza. Znajduje się pod stawem nadgarstkowym, w przedniej kończynie dolnej.
Punkt jedenasty. Kość pęcinowa. Znajduje się pod kością śródręcza, w przedniej kończynie dolnej.
Punkt dwunasty. Kość koronowa. Znajduje się pod kością pęcinową, w przedniej kończynie dolnej.
Punkt trzynasty. Kość kopytkowa. Znajduje się pod kością koronową, w dolnej części kończynie przedniej. Kończy odcinek nogi przedniej.
Punkt czternasty. Kręgi szyjne. Prowadzą przez całą szyję. Łączą się z czaszką i kręgami piersiowymi.
Punkt piętnasty. Kręgi piersiowe. Znajdują się w przedniej części tułowia konia, od góry. Łączą się z kręgami szyjnymi i kręgami lędźwiowymi.
Punkt szesnasty. Kręgi lędźwiowe. Znajdują się w środkowej tułowia konia, od góry. Łączą się kręgami piersiowymi i kręgami krzyżowymi.
Punkt siedemnasty. Kręgi krzyżowe. Znajdują się w tylnej części tułowia konia, od góry. Łączą się z kręgami lędźwiowymi i kręgami ogonowymi.
Punkt osiemnasty. Kręgi ogonowe. Znajdują się na samym tyle konia, prowadzą przez cały ogon konia. Łączą się z kręgami krzyżowymi.
Punkt dziewiętnasty. Kość udowa. Rozpoczyna tylną kończynie dolną.
Punkt dwudziesty. Rzepka. Znajduje się w tylnej kończynie dolnej, jest zakończeniem kości udowej.
Punkt dwudziesty pierwszy. Kość strzałkowa. Znajduje się pod rzepką, w tylnej kończynie dolnej.
Punkt dwudziesty drugi. Kość piszczelowa. Umiejscowiona jest równolegle do kości strzałkowej, znajduje się pod żabką.
Punkt dwudziesty trzeci. Kość piętowa. Znajduje się pod kością piszczelową, w tylnej części kończyny.
Punkt dwudziesty czwarty. Staw skokowy. Znajduje się pod kością piszczelową i piętową a kością śródstopia, umiejscowiona jest w tylnej części kończyny.
Punkt dwudziesty piąty. Kość śródstopia. Znajduje się pod stawem skokowym, w tylnej części kończyny.
Punkt dwudziesty szósty. Kość pęcinowa. Znajduje się pod kością śródstopia, w tylnej części kończyny.
Punkt dwudziesty siódmy. Kość koronowa. Znajduje się pod kością pęcinową, w tylnej części kończyny.
Punkt dwudziesty ósmy. Kość kopytowa. Znajduje się pod kością koronową, w dolnej części kończyny tylnej. Kończy odcinek nogi przedniej.

Grafika szesnasty przedstawia kościec od strony tylno‑bocznej. Na ilustracji zaznaczono dwadzieścia trzy elementy. Przy każdym z nich znajduje się nagranie (plik dźwiękowy). Treść czytana przez lektorkę jest tożsama z nazwą danego elementu. Na grafice opisano następujące elementy:
Punkt pierwszy. Kręg szczytowy. Znajduje się na czubku głowy konia, rozpoczyna kręgosłup.
Punkt drugi. Żuchwa. Leży w dolnej części czaszki, z którą łączy się przy pomocy stawu skroniowo‑żuchwowego.
Punkt trzeci. Łopatka. Leży w górnej części pleców, na ścianie grzbietowej klatki piersiowej, między kręgosłupem a stawem ramiennym.
Punkt czwarty. Kość ramienna. Znajduje się w przedniej kończynie dolnej, należy do kości długich.
Punkt piąty. Kość promieniowa. Znajduje się z bocznej strony przedramienia, równolegle do kości łokciowej.
Punkt szósty. Kość łokciowa. Znajduje się w przedniej kończynie dolnej , wraz z kością promieniową tworzą szkielet przedramienia.
Punkt siódmy. Kość nadgarstka. Znajdują się w przedniej kończynie dolnej, łączą się z kością łokciową i kością śródręcza.
Punkt ósmy. Kość śródręcza. Znajduje się w przedniej kończynie dolnej, łączą się z kośćmi nadgarstka i członami palca kończyn piersiowych.
Punkt dziewiąty. Człony palca kończyn piersiowych. Znajdują się w przedniej kończynie dolnej, składają się z kilku elementów. Kończą odcinek nogi przedniej.
Punkt dziesiąty. Kręg obrotowy. Znajduje się pod kręgiem szyjnym.
Punkt jedenasty. Kręg szyjny V. Znajduje się pod kręgiem obrotowym, kończy odcinek szyjny.
Punkt dwunasty. Kręgi piersiowe. Znajdują się na grzbiecie konia, w przedniej części tułowia. Łączą się z kręgiem szyjnym V oraz kręgiem lędźwiowym.
Punkt trzynasty. Kręgi lędźwiowe. Znajdują się na grzbiecie konia, w środkowej części tułowia. Łączą się z kręgiem piersiowymi oraz kością biodrową.
Punkt czternasty. Kość biodrowa. Znajduje się na grzbiecie konia, w tylnej części tułowia. Łączy się z kręgami.
Punkt piętnasty. Kręgi ogonowe. Znajdują się w tylnej części konia, występują na ogonie.
Punkt szesnasty. Kość kulszowa. Znajduje się w tylnej części konia, umiejscowiona jest pomiędzy dwoma tylnymi nogami. Łączy się z kością biodrową.
Punkt siedemnasty. Kość strzałkowa. Znajduje się w tylnej kończynie dolnej. Leży wzdłuż bocznej strony kości piszczelowej, z którą łączy się zarówno u góry, jak i u dołu.
Punkt osiemnasty. Kość piszczelowa. Znajduje się w tylnej kończynie dolnej. Leży równolegle do kości strzałkowej, z którą łączy się od góry, a od dołu z kośćmi stępu.
Punkt dziewiętnasty. Kości stępu. Znajdują się w tylnej kończynie dolnej. Łączą się z kością piszczelową i kością śródstopia.
Punkt dwudziesty. Kość śródstopia. Znajdują się w tylnej kończynie dolnej. Łączy się z kością stępu oraz członami palca kończyn miednicznych.
Punkt dwudziesty pierwszy. Człony palca kończyny miednicznych. Znajdują się w tylnej kończynie dolnej, składają się z kilku elementów. Kończą odcinek nogi przedniej.
Punkt dwudziesty drugi. Wyrostek mieczykowaty. Znajduje się w przedniej części tułowia, pod spodem. To najmniejsza i najniżej położona kość mostka. Jego dolna granica jest zarazem miejscem dolnej granicy klatki piersiowej.
Punkt dwudziesty trzeci. Łuk żebrowy. Znajduje się w przedniej części tułowia, pod spodem. Leży obok wyrostka mieczykowatego