Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi

Przypomnimy, jak zaznaczamy na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom dziesiętnym.
Jeżeli we współrzędnej punktu występują części dziesiąte, to odcinek jednostkowy trzeba podzielić na 10 równych części. Jeżeli współrzędna punktu zawiera części setne, to odcinek jednostkowy powinien być podzielony na 100 równych części. W przypadku części tysięcznych – na 1 000 części itd. W praktyce dobiera się na osiach liczbowych duże jednostki i na rysunku przedstawia się odpowiednie fragmenty osi.

Przykład 1
R5yR38b7p7mY41
Animacja
A
Ćwiczenie 1
R4kScfjxzHb7s1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Narysuj oś liczbową, dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty odpowiadające liczbom: 5,5; 5,86,2.

B
Ćwiczenie 3

Narysuj oś liczbową, dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty odpowiadające liczbom: 5,25; 5,275,31.

C
Ćwiczenie 4

Podaj współrzędne punktów A, BC zaznaczonych na osi liczbowej.

RLX3lWlsRH5jC1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iTOrP9Tc9X_d5e184

Porównywanie liczb dziesiętnych

A
Ćwiczenie 5
RpvlEWNEqhvZP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6
RuaFZCO4XhSFB1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 7

W każdym wierszu tabeli wskaż dwie liczby: najmniejszą i największą.

Tabela. Dane
0,4567
0,4574
0,45726
0,45672
0,46572
0,45627
0,45672
0,4562
0,4675
0,45724
0,46752
0,4674
0,4572
0,45762
0,4672
0,4576