Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1bwgzJc1j35b1

Mała ojczyzna

Rysunek przedstawia cztery gniazda z bocianami, umieszczone na wysokich platformach na tle niebieskiego, prawie bezchmurnego nieba. W dwóch gniazdach są po trzy bociany, w jednym tylko dwa. W czwartym, na pierwszym planie, cztery bociany. Bociany są białe z czarnymi ogonami i czerwonymi dziobami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Paralaksa – bocianowo, licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Paralaksa – bocianowo, licencja: CC BY 3.0.

Wyobraź sobie, że pracujesz w zespole przygotowującym folder informacyjny o regionie, w którym mieszkasz. Będziesz dziś dziennikarzem, który wyszukuje potrzebne wiadomości i redaguje teksty.

1
Ćwiczenie 1

Przeczytaj tekst Mała ojczyzna i odpowiedz w polu poniżej na pytania:

Gdzie znajduje się twoja mała ojczyzna?

W jakiej części Polski leży?

Jak nazywa się twój region?

uzupełnij treść

Mała ojczyzna

Polska to twoja wielka ojczyzna. Składają się na nią dziesiątki małych ojczyzn: regionów, województw, miast, miasteczek, wsi. Mała ojczyzna to miejsce, gdzie dorastasz, uczysz się, tu znasz wszystkie ścieżki, tutaj mieszkają twoi bliscy i znajomi. Mała ojczyzna ma swoją lokalną historię i tradycję.

Aby kochać wielką ojczyznę, najpierw trzeba poznać i pokochać swoją małą ojczyznę.

Polecenie 1

Opisz swoją małą ojczyznę. Możesz wykorzystać informacje znalezione w Internecie oraz posłużyć się poniższymi wskazówkami:

 • nazwa miejscowości (miasta, osiedla, wsi), w której mieszkasz;

 • położenie geograficzne (miejsce w Polsce);

 • województwo, powiat, gmina;

 • liczba mieszkańców;

 • flaga, herb (województwa, powiatu, gminy lub miasta);

 • język (jeśli używa się gwary).

RsWPgCuwm16q6
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RCE12OhZAO8Qo
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RrAl3hLZlJRGP
Dziewczynka w stroju ludowym. Na głowie ma wianek z kwiatów polnych, ubrana w biała koszulę, kolorowy serdak, czerwoną spódnicę. Na spódnicy biały koronkowy fartuszek. Na szyi czerwone korale. Na nogach czerwone trzewiki do kostki.
Dożynki. Krakowski strój ludowy
Źródło: dostępny w internecie: https://www.flickr.com/photos/iks_berto/6231174230, domena publiczna.
RzZjeq0iMyZit
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R1U2G35x7RrpQ
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
R1ercC69eAVik
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. zdejmowanie welonu podczas wesela, 2. krótsza nazwa nocy świętojańskiej, 3. dzień, gdy sypie się głowę popiołem, 4. jej topienie przywołuje wiosnę, 5. nazwa dnia tygodnia, gdy zajada się pączkami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 2

Wykorzystaj zgromadzone informacje i na ich podstawie napisz w polu poniżej lub w zeszycie krótki tekst o swoim regionie. Możesz się wzorować na przykładowym opisie wymyślonego miasteczka.

Pustoły to miasteczko położone w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, w gminie Bajeń. Liczy około sześciu tysięcy mieszkańców. Pustoły umiejscowione są w Kotlinie Niedźwiedziej, nad rzeką Dobrawą, na styku Sudetów Zachodnich i Środkowych. Herb miasteczka przedstawia lwa w złotej koronie na niebieskim tle.

uzupełnij treść
Polecenie 3

Poszukaj informacji o głównych atrakcjach twojej miejscowości lub regionu. Znajdź też zdjęcia lub zrób je samodzielnie. Umieść je tutaj, zatytułuj i stwórz do nich opisy. Możesz użyć słownictwa podanego poniżej.

Zdjęcie przedstawia…/ prezentuje…/ zapoznaje nas…

Autor zdjęcia chciał zobrazować…/ pokazać…/ przedstawić…

Na pierwszym planie… Na drugim planie… Na dalszym planie… W tle...

R1KgDo4VZyNpw
Kwiatek (Uzupełnij) Jakiś taki makowy (Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RwZTzxeQYuJ78
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Projekt

Polecenie 4

Zdobądźcie jak najwięcej informacji na temat waszego regionu. Zaprezentujcie je w formie plakatów, prezentacji multimedialnych lub albumów.

Pomyślcie o:

 • wydarzeniach historycznych,

 • zabytkach, ciekawych budynkach, pomnikach,

 • podaniach i legendach,

 • słynnych ludziach (w historii i współcześnie),

 • charakterystycznych potrawach, przepisach,

 • strojach ludowych,

 • zespołach folklorystycznych,

 • drużynach sportowych,

 • festiwalach, festynach. Pomyślcie nad informacjami lub materiałami, których nie znajdziecie w Internecie, a które będą potrzebne do realizacji projektu. Podzielcie się zadaniami w grupie. Możecie robić wywiady z mieszkańcami, nagrywać piosenki ludowe, robić rysunki i zdjęcia waszej miejscowości, sporządzać notatki, szukać wycinków z lokalnej prasy na temat dawnych i aktualnych wydarzeń w waszej okolicy itp.

ReblcVBv6F5Hs1
Praca w grupie
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Polecenie 5

Sporządźcie listę mocnych i słabych stron projektu.

 • Mocne to np.
  „Jesteśmy zgranym zespołem i mamy motywację do pracy”,
  „Nasz projekt jest ciekawy i oryginalny”.

 • Słabymi mogą być np.
  trudności w zdobyciu informacji,
  brak narzędzi do rejestrowania obrazu czy dźwięku lub konieczność ich wypożyczenia.

Swoje uwagi zapiszcie w zeszytach.

Polecenie 6

Kiedy projekt będzie gotowy, podzielcie się zdobytą wiedzą z innymi grupami. Zaprezentujcie innym wyniki swojej pracy w formie prezentacji multimedialnych, plakatów lub albumów.

Polecenie 7

Po zakończeniu projektu zaplanujcie jego prezentację w społeczności lokalnej.

 • Wybierzcie czas i miejsce prezentacji.

 • Przygotujcie listę zapraszanych gości (rodzice, nauczyciele, uczniowie innych klas, przyjaciele szkoły).

 • Zredagujcie zaproszenia.

 • Dostarczcie zaproszenia.

 • Podzielcie między siebie zadania podczas prezentacji.

Bawcie się dobrze!

Polecenie 8

Porozmawiajcie o tym, czego nauczyliście się podczas realizacji projektu. Czy wszystko, co zaplanowaliście, udało się zrobić? Co nie wyszło? Dlaczego? Które części projektu były łatwe do wykonania, a które trudne?