Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YMe4QDbwsRH1

Malowanie punktami – nowa technika malarstwa neoimpresjonistów

Źródło: online-skills.

Ważne daty

1884 – rozpoczęcie prac nad obrazem Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte przez Seurata, umowna data powstania nurtu neoimpresjonizmu

1886 – ostatnia wystawa impresjonistów

1905 – pierwsza wystawa fowistów, umowna data zakończenia się neoimpresjonizmu

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R13YlDa89GANy1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: Karolina Urbańska.

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

2) wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

7) wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie.

Nauczysz się

charakteryzować neoimpresjonizm;

identyfikować sposób malowania wybitnych neoimpresjonistów.

definiować pojęcia: koncepcja, mozaika, pointylizm

Ojciec neoimpresjonizmu - Georges Seurat

RMa5AAT6WWLJs
lustracja interaktywna przedstawia obraz Georgesa Seurata „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte”. Podejmuje temat zabaw towarzyskich na świeżym powietrzu. Część osób jest pod parasolami, osłaniają się przed słońcem. Kobiety ubrane są w długie, eleganckie suknie. Mężczyźni przyodziani są w garnitury oraz kapelusze. Pomiędzy bohaterami biegają psy. Para po prawej stronie trzyma na smyczy małą małpkę. W tle znajduje się płynąca rzeka oraz liczne drzewa. Plan pierwszy jest zacieniony, dalsze plany są oświetlone słońcem. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Eksperymenty malarskie impresjonistów utorowały drogę kolejnym pokoleniom twórców. Opierając się na nurcie, który za najważniejszy element obrazu uważał światło i czysty kolor, powstał neoimpresjonizm. Jest on jednym z kilku kierunków, które rozwijały się na doświadczeniach impresjonistów.
Georges Seurat „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte”, 1884-1886, Art. Institute of Chicago, Stany Zjednoczone, domena publiczna

U schyłku XIX wieku zaczęto bardziej interesować się dokładniejszym odzwierciedleniem kształtów i budowaniem kompozycji; nie tylko światłem i barwą, ale także rysunkiem. Powstała technika zwana pointylizmemPointylizmpointylizmem (czytaj: płętylizm) od francuskiego słowa point (czytaj: płę), czyli punkt. Ten sposób malowania, tak jak znany ci już dywizjonizm, również polegał na kładzeniu plamek czubkiem pędzla lub szpachelką, ale regularnie i równomiernie. Świetnym przykładem są obrazy Georges’a Seurata, na przykład Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte (czytaj: grą‑żat). Neoimpresjonistyczny artysta dążył do uporządkowania sposobu malowania, który wypracowali twórcy pokolenia Claude’a Moneta. Jego metoda polegała na rozkładaniu każdej barwnej plamy na małe, różnokolorowe punkty, kropki i drobne kreseczki o takim samym kształcie. Jego obrazy przypominają mozaiki, które oglądane z daleka tworzą harmonijną całość. Obraz Seurata został po raz pierwszy zaprezentowany w 1886 na ósmej, ostatniej wystawie impresjonistów. Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte odznacza się jasną gamą kolorystyczną, artysta użył wiele odcieni koloru żółtego, zielonego i pomarańczowego, dzięki czemu postrzegamy obraz jako przepełniony światłem słonecznym.

Ten najbardziej znany obraz Seurata ma wymiary 2x3 metry. By pokryć tak duży format drobnymi punktami, artysta pracował nad nim ponad dwa lata.

RMIDaWpRB55uA
Ilustracja interaktywna przedstawia fragment obrazu Georgesa Seurata „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte”. Ukazuje kobietę ze słoneczną parasolką ubraną w elegancką suknie i kapelusz. Dama trzyma na smyczy małpkę. W tle znajdują się gęste drzewa. Pierwszy plan skąpany jest w słońcu. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Ten najbardziej znany obraz Seurata ma wymiary 2x3 metry. By pokryć tak duży format drobnymi punktami, artysta pracował nad nim ponad dwa lata.
George Seurat, postać kobiety z małpką ze studium do obrazu „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte”, 1884-1886, Art. Institute of Chicago, Stany Zjednoczone, domena publiczna

Praca nawiązuje do tematyki rodzajowej – jest sceną z życia codziennego. W przeciwieństwie do impresjonistów, neoimpresjoniści przekazywali w obrazie nie tylko zamiłowanie do koloru, ale także ukryte znaczenia. Pod symboliką postaci można doszukać się głębszych treści – obraz Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte przedstawia zamiłowania ówczesnych mieszkańców Paryża.

Małpka może być symbolem zabawy, który artysta wykorzystał do krytycznego spojrzenia na francuskie społeczeństwo.

Paul Signac

Seurat w swojej twórczości skoncentrował się na zaledwie kilku, jednak bardzo dużych płótnach, nad każdym pracując rok lub dłużej. Żmudna praca nad jednym obrazem była zaprzeczeniem metody szybkiego, wrażeniowego malowania, którą stosowali impresjoniści – jak pamiętasz Claude Monet, przyglądając się wschodom i zachodom słońca, malował bardzo szybko, by uchwycić na pracy zmieniające się światło. Malarze neoimpresjonistyczni wykonywali wiele szkiców, zanim zaczęli malować, wierzyli, że sztuka musi opierać się na pewnych zasadach. W ich pracach pojawiał się pewny, zdecydowany kształt, nieruchome postacie miały niewyraźne twarze, kompozycja opierała się na liniach geometrycznych, pozostawiając wrażenie stabilności.

Audiobook pt. Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte - omówienie dzieła

R15uVwHbrP55dm1adbcb3fda40515b_00000000000061
Audiobook pt. „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte”. W celu wysłuchania audiobooka należy nacisnąć na biały trójkąt na szarym tle.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
m1adbcb3fda40515b_0000000000006

Zadania

R79nvdKUNw0jW
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytanie. Jak nazywa się technika malarska polegająca na malowaniu drobnymi plamkami czystych kolorów?
RyGaHhXWgCtTq
Ćwiczenie 2
Połącz w pary rzeczowniki kojarzące Ci się z nurtem impresjonizmu i postimpresjonizmu. Postimpresjonizm Możliwe odpowiedzi: 1. pointylizm, 2. Sisley, 3. Signac, 4. dywizjonizm, 5. technika szkicowa, 6. ekspresja, 7. impresja, 8. studium Impresjonizm Możliwe odpowiedzi: 1. pointylizm, 2. Sisley, 3. Signac, 4. dywizjonizm, 5. technika szkicowa, 6. ekspresja, 7. impresja, 8. studium
R1GA9Ws1eBigy
Ćwiczenie 3
W którym muzeum znajduje się obraz "Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte"? Możliwe odpowiedzi: 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, 2. Instytut Sztuki w Chicago, 3. Luwr w Paryżu.
R1Nxv5vNUcb1Q
Grafika do poniższego ćwiczenia, online-skills, CC BY 3.0
classicmobile
Ćwiczenie 4
Rq7H0mEKZzIed1
Odpowiedz na pytanie. Na której wystawie impresjonistów został po raz pierwszy zaprezentowany obraz Seurata "Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte"? Możliwe odpowiedzi: 1. pierwszej, 2. trzeciej, 3. piątej, 4. ósmej.
Źródło: Karolina Urbańska.
static
classicmobile
Ćwiczenie 5
RlwwNDrZglRVy1
Odpowiedz na pytanie. Które z poniższych obrazów są autorstwa Seurata? Możliwe odpowiedzi: 1. "Niedzielne popołudnie na wyspie Grande‑Jatte", 2. „Le Bec du Hoc, Grandcamp”, 3. "Antibes. Poranek".
Źródło: online-skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

Rcw1fXMDwvn4Vm1adbcb3fda40515b_00000000000091
Polecenie do zadania brzmi: " Połącz w pary artystów z ich dziełami". Prawidłowe odpowiedzi należy wybrać z listy rozwijalnej. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsza grafika przedstawia obraz „Antibes, Poranek”, druga grafika fragment obrazu „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte”, na którym stoi kobieta, trzymająca na smyczy małpkę.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6
Ri6cBR1QsBqPd1
Odpowiedz na pytanie. Którzy z malarzy są neoimpresjonistami? Możliwe odpowiedzi: 1. Claude Monet, 2. Paul Signac, 3. Georges Seurat.
Źródło: Karolina Urbańska.
static
Rycfxau60xzRN
Ćwiczenie 7
Odpowiedz na pytanie. W którym roku Georg Seurat po raz pierwszy zaprezentował obraz "Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte"? Możliwe odpowiedzi: 1. 1886, 2. 1896, 3. 1876
Polecenie 1

Inspirując się techniką dywizjonizmu i pointylizmu, z dostępnych ci materiałów stwórz rodzaj mozaiki o dowolnej fakturze i tematyce. Możesz wykorzystać fragmenty z kolorowego bloku albo czasopism, plastelinę, kawałki krepy i bibuły, sznurki lub nici, itp.

m1adbcb3fda40515b_0000000000007
m1adbcb3fda40515b_0000000000008
m1adbcb3fda40515b_0000000000009

Słownik pojęć

Format pracy
Format pracy

wymiary (szerokość i długość, przy czym mniejszy wymiar jest szerokością) pracy, dzieła

Koncepcja
Koncepcja

pomysł, myśl, założenie

Mozaika
Mozaika

obraz lub dekoracyjny wzór wykonany z drobnych kawałków kolorowych kamieni, szkła itp., służących jako ozdoba sklepień, posadzek itp.

Neoimpresjonizm
Neoimpresjonizm

kierunek w malarstwie francuskim końca XIX w. próbujący uściślić zasady impresjonizmu, czego dowodem jest technika: pointylizmu powstały z doświadczeń dywizjonizmu oraz optyki

Pointylizm
Pointylizm

technika malarska polegająca na malowaniu drobnymi plamkami czystych kolorów

Źródło:

encyklopedia.pwn.pl

m1adbcb3fda40515b_0000000000194

Galeria dzieł sztuki